Conducere şi organizare

Preşedinţia Zonei Europa

Administrarea Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă este înlesnită prin împărţirea pe zone geografice. În Statele Unite şi Canada, fiecare zonă este supravegheată de către un membru al Preşedinţiei Cvorumului celor Şaptezeci, care îşi are sediul în oraşul Salt Lake, Utah. Alte zone sunt supravegheate de către un preşedinte de zonă şi doi consilieri care sunt, de obicei, membri ai Cvorumurilor celor Şaptezeci şi locuiesc în zonele ce le-au fost desemnate.

Prima Preşedinţie

Prima Președinție este cel mai înaltă structură de conducere al Bisericii. Membrii acesteia sunt martori speciali ai lui Isus Hristos, chemați să propovăduiască și să depună mărturie despre El în toată lumea.

Cvorumul celor Doisprezece

Cvorumul celor Doisprezece Apostoli reprezintă a doua cea mai înaltă structură care prezidează din cadrul conducerii Bisericii. Membrii acestuia călătoresc în toată lumea în calitate de martori speciali ai lui Hristos și slujesc sub îndrumarea Primei Președinții.