Subiect

Familia

  • Conceptul familiei unite care trăieşte şi progresează veşnic se află la baza doctrinei sfinţilor din zilele din urmă. În familie, condusă de tată şi de mamă, copiii învaţă despre dragoste, încredere, loialitate, cooperare şi slujire.
  • Potrivit doctrinei Bisericii, o căsătorie înfăptuită într-unul dintre templele Bisericii nu se dizolvă la moarte atât timp cât cuplul rămâne credincios legămintelor făcute în templu. Relaţia de familie continuă dincolo de mormânt şi membrii familiei pot progresa de-a lungul eternităţii.
  • În anul 1995, Prima Preşedinţie şi Cvorumul celor Doisprezece Apostoli – cele două înalte organisme de conducere – au emis o declaraţie oficială în care se explică natura divină a familiei şi modul în care relaţiile de familie trebuie să fie conduse şi hrănite spiritual. (Citeşte „ Familia: o declaraţie oficială către lume.”)
  • În anul 1915, conducătorii Bisericii au stabilit un program care să-i îndemne pe părinţi să-şi adune familiile în jurul lor o dată pe săptămână pentru a petrece o seară dedicată familiei. Seara în familie este perioada de timp în care părinţii îi pot învăţa pe copii principiile Evangheliei. O seară de familie tipică cuprinde o rugăciune, un cântec, o lecţie scurtă, o activitate, gustări şi răcoritoare. Lecţiile sunt predate de părinţi şi, uneori, de copii.

Îndrumări cu privire la stilul de scris:Când faceţi referire la Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, vă rugăm să folosiţi numele întreg al Bisericii în prima menţiune. Pentru mai multe informaţii despre utilizarea numelui Bisericii, consultaţi Îndrumări cu privire la stilul de scris.