Subiect

Cvorumul celor Doisprezece Apostoli

Unul dintre cei doisprezece bărbaţi a fost vameş iar alţi câţiva au fost pescari care îşi aruncau mrejele în apele din Galilea. Când au fost chemaţi să slujească, ei s-au dedicat lucrării de a fi, în faţa lumii, martori ai Celui care i-a chemat.

Ei au fost cei doisprezece ucenici sau „ apostoli” aleşi de Isus Hristos cu aproape două milenii în urmă.

Bărbaţii care deţin acelaşi titlu astăzi au avut diverse profesii în diverse domenii, inclusiv drept, afaceri, medicină, domeniul universitar şi cel judiciar. Când au fost chemaţi să slujească, şi ei şi-au lăsat deoparte profesiile pentru a sluji cu timp deplin ca martori ai lui Hristos.

Ei sunt membri ai Cvorumului celor Doisprezece Apostoli al Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă.

Cvorumul celor Doisprezece Apostoli din zilele noastre a fost organizat în anul 1835 şi este un exemplu de restaurare pe pământ a Bisericii stabilite de Isus Hristos.

Cvorumul celor Doisprezece Apostoli este al doilea înalt organism care prezidează, din conducerea Bisericii. Membrii acestuia slujesc sub îndrumarea Primei Preşedinţii, un organism de conducere format din trei bărbaţi – preşedintele şi doi consilieri.

Pe lângă responsabilitatea lor principală de martori speciali ai numelui lui Hristos în întreaga lume, apostolii au responsabilităţi administrative dificile, ei fiind cei care supraveghează progresul în ordine şi dezvoltarea Bisericii pe glob.

Aşa cum apostolii din timpurile străvechi au fost trimişi în lume, apostolii de astăzi călătoresc în lume pentru a-i întări şi încuraja pe membrii Bisericii, a organiza congregaţii noi şi a conduce treburile Bisericii. Uneori, aceasta înseamnă întâlniri cu lideri de naţiuni pentru a negocia permisiunea ca Biserica să fie stabilită în încă o ţară.

Membrii actuali ai Cvorumului celor Doisprezece Apostoli

Președintele M. Russell Ballard

M. Russell Ballard, președintele în exercițiu, slujește în calitate de membru al Cvorumului celor Doisprezece Apostoli din data de 6 octombrie 1985, călătorind în toată lumea pentru a instrui membrii Bisericii și a coordona treburile de zi cu zi ale Bisericii din întreaga lume. În data de 14 ianuarie 2018, dânsul a fost susținut și pus deoparte în calitate de președinte în exercițiu al Cvorumului celor Doisprezece Apostoli.

Dânsul s-a născut în oraşul Salt Lake, Utah, în ziua de 8 octombrie 1928, fiind fiul lui Melvin R. şi al Geraldinei Smith Ballard. A urmat Universitatea Utah.

Ca tânar, dânsul a slujit în misiune în Anglia, în calitate de consilier în preşedinţia misiunii. A slujit, de asemenea, în calitate de episcop de două ori.

În anul 1974, dânsul a fost chemat ca preşedinte al Misiunii Toronto, Canada, loc în care slujea când a fost chemat să facă parte din Primul Cvorum al Celor Şaptezeci în luna aprilie 1976. În calitate de membru al Celor Şaptezeci, dânsul a supravegheat şi instruit conducătorii din zonele geografice care i-au fost desemnate. Ulterior, dânsul a slujit ca membru al Preşedinţiei Celor Şaptezeci, din februarie 1980 până în octombrie 1985, îndrumând Cvorumurile Celor Şaptezeci din cadrul Bisericii. În cea mai mare parte din timpul slujirii sale, dânsul a răspuns de munca misionară.

Înainte de a fi chemat în calitate de conducător cu timp deplin în cadrul Bisericii, vârstnicul Ballard a lucrat în domeniul automobilelor, imobiliar şi al investiţiilor. A făcut parte din multe comitete şi consilii de conducere civice şi ale Bisericii.

În ziua de 28 august 1951, dânsul s-a căsătorit cu Barbara Bowen în Templul Salt Lake. Dânşii sunt părinţii a doi fii şi cinci fiice.

Vârstnicul Jeffrey R. Holland

Vârstnicul Jeffrey R. Holland a fost rânduit membru al Cvorumului celor Doisprezece Apostoli al Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă în ziua de 23 iunie 1994. În momentul în care a primit chemarea, vârstnicul Holland slujea în calitate de membru al Primului Cvorum al Celor Şaptezeci, în cadrul căruia fusese chemat la 1 aprilie 1989.

Din 1980 până în 1989, când a fost chemat ca autoritate generală, Jeffrey R. Holland a slujit ca al nouălea preşedinte al Universităţii Brigham Young din Provo, Utah. A fost înalt reprezentant al Bisericii pentru Educaţie şi decan al Facultăţii de Educaţie Religioasă din cadrul UBY.

Conducător în comitetele elevilor şi atlet la Liceul Dixie şi Colegiul Dixie din oraşul natal St. George, Utah, dânsul a obţinut diplomele de licenţă şi masterat în engleză şi educaţie religioasă la Universitatea Brigham Young. A absolvit Facultatea de Studii Americane a Universităţii Yale obţinând diplomele de masterat şi doctorat.

Înainte de a fi chemat să slujească cu timp deplin în cadrul Bisericii, vârstnicul Holland a activat, pe linie profesională, în domeniul educaţional. Dânsul a fost preşedinte al American Association of Presidents of Independent Colleges and Universities (AAPICU) (Asociaţiei Americane a Preşedinţilor Colegiilor şi Universităţilor Independente), a fost membru în Consiliul de conducere al National Association of Independent Colleges and Universities (NAICU) (Ascociaţiei Naţionale a Colegiilor şi Universităţilor Independente), precum şi membru al National Collegiate Athletic Association’s (NCAA) Presidents Commission (Comitetului Preşedinţilor din cadrul Asociaţiei Naţionale de Atletism Universitar). Pentru activitatea sa, care a urmărit o mai bună înţelegere între creştini şi evrei, Liga Anti-defăimare B’Nai B’rith i-a conferit Premiul Torţa Libertăţii. Dânsul a făcut parte din consilii de conducere ale mai multor corporaţii civice şi din domeniul afacerilor şi i-a fost acordat Premiul Distins Cercetaş Vultur de către Cercetaşii din America. Este autorul a opt cărţi; co-autor al uneia dintre ele este soţia sa, Patricia.

Vârstnicul Holland s-a născut în ziua de 3 decembrie 1940 în familia lui Frank şi Alice Bentley Holland. În 1963, dânsul s-a căsătorit cu Patricia Terry. Dânşii au trei copii.

Vârstnicul Dieter F. Uchtdorf

Vârstnicul Dieter F. Uchtdorf a fost chemat să slujească în calitate de al doilea consilier în Prima Președinție a Bisericii lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă în data de 3 februarie 2008. Dânsul a slujit în această chemare până în luna ianuarie a anului 2018. Dânsul a fost susținut în calitate de membru al Cvorumului celor Doisprezece Apostoli al Bisericii în data de 2 octombrie 2004. Dânsul slujește în calitate de autoritate generală din luna aprilie a anului 1994.

Vârstnicul Uchtdorf s-a născut în data de 6 noiembrie 1940 în Ostrava, Cehoslovacia, avându-i ca părinți pe Karl Albert și Hildegard Opelt Uchtdorf. În anul 1947, familia dânsului s-a alăturat Bisericii în Zwickau, Germania. Ei au fugit în Frankfurt am Main, în anul 1952, unde dânsul a studiat ingineria. În anul 1959, dânsul s-a alăturat Forțelor Aeriene Germane și a slujit timp de șase ani ca pilot pe avion de vânătoare.

Vârstnicul David A. Bednar

David A. Bednar a fost rânduit şi pus deoparte membru al Cvorumului celor Doisprezece Apostoli al Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă în ziua de 7 octombrie 2004. Înainte de chemarea sa în cadrul Cvorumului Celor Doisprezece, vârstnicul Bednar a slujit în calitate de autoritate a zonei-Cei Şaptezeci, reprezentant regional, de două ori în calitate de preşedinte de ţăruş şi în calitate de episcop.

Vârstnicul Bednar s-a născut în 15 iunie 1952 în Oakland, California. Dânsul a slujit ca misionar cu timp deplin în sudul Germaniei şi a urmat apoi Universitatea Brigham Young, unde a obţinut diplomele de licenţă şi masterat. De asemenea, dânsul a obţinut doctoratul în comportament organizaţional la Universitatea Purdue.

După terminarea studiilor, vârstnicul Bednar a fost profesor de managementul afacerilor la Universitatea Texas Tech şi la Universitatea Arkansas. Dânsul a slujit apoi ca preşedinte al Universităţii Brigham Young – Idaho (fostul Ricks College) din 1997 până în 2004.

Vârstnicul Bednar s-a căsătorit cu Susan Kae Robinson în Templul Salt Lake în ziua de 20 martie 1975 şi dânşii sunt părinţii a trei fii.

Vârstnicul Quentin L. Cook

Vârstnicul Quentin L. Cook a fost susţinut ca membru al Cvorumului celor Doisprezece Apostoli al Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă în ziua de 6 octombrie 2007. Chemat ca autoritate generală în aprilie 1996, dânsul a slujit în cadrul celui de-al Doilea Cvorum, Primului Cvorum şi Preşedinţiei Celor Şaptezeci.

În calitate de autoritate generală-Cei Şaptezeci, dânsul a slujit în Preşedinţia Zonei Filipine, ca preşedinte al Zonei Insulele din Pacific şi al Zonei Nord-Vest, America de Nord şi ca director general al Departamentului Misionari.

În momentul chemării sale în calitate de autoritate generală a Bisericii, dânsul era vicepreşedinte al Sutter Health System. Anterior, dânsul a fost preşedinte şi director general al unui sistem de ocrotire a sănătăţii din California. Înainte de aceasta, a fost avocat specializat în afaceri şi asociat cu funcţia de director al unei firme de avocatură din Regiunea Golfului San Francisco. A fost membru în consiliile de conducere a mai multe corporaţii cu profit şi nonprofit.

Dânsul a slujit în Biserică în calitate de episcop, preşedinte de ţăruş şi consilier în Ţăruşul San Francisco, California, şi reprezentant regional şi autoritate a zonei în Zona Vest, America de Nord. Ca tânăr băiat, a fost misionar în Misiunea Britanică.

S-a născut în Logan, Utah, a obţinut diploma de masterat în ştiinţe politice la Universitatea Statului Utah şi titlul de Doctor în Jurisprudenţă la Universitatea Stanford.

S-a căsătorit cu Mary Gaddie în ziua de 30 noiembrie 1962. Dânşii au trei copii.

Vârstnicul D. Todd Christofferson

Vârstnicul D. Todd Christofferson a fost chemat în cadrul Cvorumului celor Doisprezece Apostoli al Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă în ziua de 5 aprilie 2008. În momentul în care a primit această chemare, dânsul slujea în Preşedinţia Celor Şaptezeci.

În timpul deţinerii acestei funcţii în Preşedinţia Celor Şaptezeci, vârstnicul Christofferson a avut ca responsabilitate supravegherea treburilor Bisericii în Zona Vest, America de Nord; Zona Nord-Vest; şi Zona Sud-Est, America de Nord. Dânsul a slujit, de asemenea, ca director general al Departamentului de Istorie a Bisericii şi Familiei. Anterior, dânsul a fost preşedinte al Zonei Sud, Mexic, a Bisericii, având reşedinţa în oraşul Mexico.

Înainte de a fi chemat să slujească în calitate de autoritate generală a Bisericii, cu timp deplin, vârstnicul Christofferson a fost consilier general asociat al Corporaţiei NationsBank (acum Banca Americii) din Charlotte, Carolina de Nord. Anterior, dânsul a fost vicepreşedinte senior şi consultant general al filialei din Nashville a Commerce Union Bank of Tennessee (Băncii Unionale Comerciale a Statului Tennessee); în Nashville, a desfăşurat o activitate bogată în comunitate şi în organizaţiile interconfesionale. Din 1975 până în 1980, vârstnicul Christofferson a practicat dreptul în Washington, D.C., după ce a ocupat funcţia de asistent al judecătorului John J. Sirica (1972-1974).

Născut în Pleasant Grove, Utah, dânsul a absolvit liceul în New Jersey, a obţinut diploma de licenţă la Universitatea Brigham Young, unde a avut o bursă Edwin S. Hinckley, şi licenţa în drept la Universitatea Duke.

Printre alte chemări, dânsul a slujit în Biserică în calitate de reprezentant regional, preşedinte de ţăruş şi episcop. Ca tânăr băiat, a slujit ca misionar în Argentina.

Vârstnicul Christofferson şi soţia sa, Katherine Jacob Christofferson, au cinci copii.

Vârstnicul Neil L. Andersen

Vârstnicul Neil Linden Andersen a fost numit apostol în cadrul Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă în ziua de 4 aprilie 2009.

Vârstnicul Andersen a slujit ca membru senior în Preşedinţia Celor Şaptezeci înainte de a fi chemat în Cvorumul Celor Doisprezece. În luna aprilie 1993, la vârsta de 41 de ani, dânsul a fost numit membru al Primului Cvorum al Celor Şaptezeci. Anterior, dânsul a condus lucrarea Bisericii în sudul Braziliei şi, din nou, în calitate de membru al unei preşedinţii de zonă, a supravegheat lucrarea Bisericii în vestul Europei. A ajutat, de asemenea, supravegherea lucrării Bisericii în Mexic şi America Centrală. Pe lângă aceasta, dânsul a supervizat Departamentul de producţie a materialelor audiovizuale al Bisericii, inclusiv filmările pentru filmul The Testaments of One Fold and One Shepherdşi, în calitate de director general al Departamentului Audiovizualului al Bisericii, a condus lucrările de construire a dotărilor necesare transmisiunilor din Centrul de conferinţe. Dânsul vorbeşte, pe lângă engleză care este limba natală, franceză, portugheză şi spaniolă.

Înainte de chemarea sa ca autoritate generală, vârstnicul Andersen a slujit ca preşedinte al Misiunii Bordeaux, Franţa şi ca preşedinte al Ţăruşului Tampa, Florida.

Vârstnicul Andersen s-a născut în Logan, Utah, şi a crescut în Pocatello, Idaho, la o fermă de produse lactate unde îşi aminteşte că făcea „munci specifice unei ferme din Idaho de dimineaţă până seara”. În liceu, dânsul a excelat în calitate de lider al elevilor, fiind liderul Societăţii Băieţilor din Idaho.

A absolvit Universitatea Brigham Young, unde a primit o bursă Hinckley, şi a obţinut masteratul în administrarea afacerilor la Universitatea Harvard. După încheierea studiilor, şi-a stabilit reşedinţa în Tampa, Florida, unde a activat profesional în domeniul publicităţii, dezvoltării imobiliare şi sănătăţii.

Vârstnicul Andersen şi soţia sa, Kathy Williams Andersen, au patru copii.

Vârstnicul Ronald A. Rasband

Vârstnicul Ronald A. Rasband a fost chemat să slujească în Cvorumul celor Doisprezece Apostoli în data de 3 octombrie 2015.

Dânsul a slujit ca membru al Preşedinţiei celor Şaptezeci din anul 2005 şi slujea ca preşedinte senior în Preşedinţia celor Şaptezeci când a fost chemat în Cvorumul celor Doisprezece. Vârstnicul Rasband a fost numit membru al Primului Cvorum al celor Şaptezeci al Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă în data de 1 aprilie 2000.

În prealabil dânsul a slujit în calitate de consilier în preşedinţia Zonei Europa Centrală, de preşedinte al Zonei Salt Lake, Utah, de director executiv al Departamentului pentru Temple şi a supravegheat zonele Vest şi Nord-Vest din America de Nord şi alte trei zone din Utah în calitate de membru al Preşedinţiei celor Şaptezeci.

Vârstnicul Rasband a urmat cursurile Universităţii Utah. În anul 1995, Universitatea Utah Valley i-a acordat premiul de doctor emerit în afaceri şi comerţ. În anul 1976, s-a alăturat Corporaţiei Huntsman Container ca reprezentant pentru vânzări şi, în anul 1987, a fost numit preşedinte şi director de operaţii tranzacţii în cadrul Corporaţiei Huntsman Chemical.

Când a părăsit Corporaţia Huntsman Chemical, în 1996, pentru a sluji ca preşedinte de misiune în New York, lucra şi în calitate de membru al Consiliului de administraţie.

Vârstnicul Rasband a avut multe chemări în cadrul Bisericii, inclusiv chemarea de misionar cu timp deplin în Misiunea Statelor de Est (în perioada 1970–1972), misionar-ghid în Piaţa Templului, episcop şi membru al Comitetului organizatoric înfiinţat cu ocazia sărbătoririi a 150 de ani de la sosirea pionierilor în Valea Salt Lake. A prezidat asupra Misiunii Nord, New York, în perioada 1996–1999.

Vârstnicul Rasband s-a născut în anul 1951 în oraşul Salt Lake, Utah. S-a căsătorit cu Melanie Twitchell în anul 1973. Dânşii au cinci copii şi 24 de nepoţi.

Vârstnicul Gary E. Stevenson

În vârstă de 56 de ani, vârstnicul Gary E. Stevenson, a fost chemat să slujească în Cvorumul celor Doisprezece Apostoli la data de 3 octombrie 2015.

La momentul primirii chemării sale în Cvorumul celor Doisprezece, dânsul slujea ca episcop care prezidează, o poziţie pe care o ocupa din aprilie 2012. A fost chemat să slujească în Primul Cvorum al celor Şaptezeci în anul 2008 şi a slujit ca preşedinte al Zonei Nord, Asia.

Printre chemările sale anterioare în cadrul Bisericii se numără cea de misionar cu timp deplin în Misiunea Fukuoka, Japonia, înalt consilier, episcop, consilier al preşedintelui de ţăruş, preşedinte al Misiunii Nagoya, Japonia, şi învăţător al Şcolii de duminica.

A obţinut diploma de licenţa în administrarea afacerilor în cadrul Universităţii statului Utah. A fost cofondatorul companiei Icon Health & Fitness, Inc., în care a fost preşedinte şi director de operaţii tranzacţii până în 2008. A fost implicat în activităţi civice şi a slujit în comitete şi consilii administrative. 

Vârstnicul Stevenson a crescut în Cache Valley, Utah, SUA. Este căsătorit cu Lesa Jean Higley şi au patru fii.

Vârstnicul Dale G. Renlund

Vârstnicul Dale G. Renlund a fost chemat să slujească în Cvorumul celor Doisprezece Apostoli la data de 3 octombrie 2015.

La momentul chemării sale, dânsul slujea ca membru al Primului Cvorum al celor Şaptezeci, în cadrul căruia a fost chemat la 4 aprilie 2009. Anterior, a slujit ca preşedinte al Zonei Sud-Est, Africa.

După ce a obţinut diploma de licenţă şi pe cea de master la Universitatea Utah, vârstnicul Renlund a participat la un program suplimentar de pregătire medicală şi de cercetare în cadrul spitalului Johns Hopkins. A fost profesor de medicină în cadrul Universităţii Utah şi director medical în cadrul Programului de Transplant de Inimă (Cardiac Transplant Program) al Spitalelor Afiliate de Transplant din Utah (Utah Transplantation Affiliated Hospitals).

Vârstnicul Renlund a slujit în numeroase chemări în cadrul Bisericii, inclusiv cea de misionar cu timp deplin în Suedia, preşedinte de ţăruş, episcop şi autoritate a zonei-Cei Şaptezeci.

Vârstnicul Renlund s-a născut în noiembrie 1952 în oraşul Salt Lake, Utah. S-a căsătorit cu Ruth Lybbert în anul 1977. Au o fiică.

Îndrumări cu privire la stilul de scris:Când faceţi referire la Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, vă rugăm să folosiţi numele întreg al Bisericii în prima menţiune. Pentru mai multe informaţii despre utilizarea numelui Bisericii, consultaţi Îndrumări cu privire la stilul de scris.