Subiect

Temple

Pentru membrii Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, templele nu sunt locuri obişnuite de preaslăvire în zilele de duminica. Ele sunt cu totul diferite de miile de capele sau case de întruniri din toată lumea care sunt folosite pentru adunările care au loc duminica.

Oricine, indiferent de religia sa, poate intra într-o casă de întruniri şi participa la adunările care au loc. Cu toate acestea, datorită sanctităţii templelor care sunt „case ale Domnului”, numai membrilor Bisericii care sunt demni li se permite să intre în temple. Pentru a intra în templu, un membru trebuie să trăiască potrivit principiilor de bază ale religiei şi să declare că acest lucru este adevărat conducătorilor săi locali, la fiecare doi ani.

Sanctitatea templului din vremurile străvechi poate fi observată atât în Vechiul Testament, cât şi în Noul Testament. În Vechiul Testament, Moise le-a cerut copiilor lui Israel să ducă cu ei Tabernacolul (un templu mare, portabil) când rătăceau prin pustiu. Regele Solomon a clădit şi dedicat marele templu care a fost distrus de babiloneni în anul 586 î.H. Templul a fost reclădit şi, mai târziu, a fost extins foarte mult dar, din nou, a fost distrus de romani în anul 70 d.H. Marele zid de vest poate fi încă văzut în Ierusalim, astăzi, şi, chiar după milenii, rămâne un loc sacru pentru evrei. Noul Testament prezintă o relatare despre Isus curăţind templul atunci când sfinţenia lui a fost încălcată de oameni care au folosit curţile lui ca o piaţă obişnuită.

Templele sfinţilor din zilele din urmă sunt considerate case ale lui Dumnezeu, locuri ale sfinţeniei şi păcii separate de preocupările lumii. Ele asigură un loc în care membrii Bisericii fac promisiuni şi angajamente oficiale faţă de Dumnezeu. Ele sunt, de asemenea, locurile unde au se realizează rânduielile supreme – căsătoria cuplurilor şi „pecetluirea” familiilor pentru eternitate.

Templul este singurul loc unde pot fi înfăptuite ceremonii, cum ar fi botezul şi căsătoria, pentru cei care au murit – o practică despre care sfinţii din zilele din urmă cred că a fost folosită în timpurile Noului Testament, dar care mai târziu a fost pierdută.

Templele îi îndreaptă pe sfinţii din zilele din urmă spre Isus Hristos şi viaţa lor finală alături de El, de Tatăl lor Ceresc şi de membrii familiilor lor cu condiţia de a avea credinţă în învăţăturile lui Hristos.

Într-o revelaţie modernă, Joseph Smith a primit îndrumare să construiască un templu în Kirtland, Ohio (dedicat în anul 1836). Mai târziu, el a fost instruit să clădească un templu în Nauvoo, Illinois (1846). Atât de importante erau templele pentru membrii Bisericii timpurii, încât, la doar câteva zile de la sosirea în Valea Salt Lake, Brigham Young a ales locul pentru Templul Salt Lake.

În lume, există 152 de temple, fie în funcţiune, fie în curs de construire sau anunţate că urmează să fie construite.

Pe majoritatea templelor, există o statuie aurită a unui om într-un veşmânt fluturând, cu o trompetă lungă la gură. Statuia îl înfăţişează pe îngerul Moroni, un profet din vechime şi o figură centrală în Cartea lui Mormon. Statuia simbolizează predicarea Evangheliei lui Isus Hristos în lume.

Îndrumări cu privire la stilul de scris:Când faceţi referire la Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, vă rugăm să folosiţi numele întreg al Bisericii în prima menţiune. Pentru mai multe informaţii despre utilizarea numelui Bisericii, consultaţi Îndrumări cu privire la stilul de scris.