Comunicat de presă

Apostolul M. Russell Ballard vizitează România şi Republica Moldova

Vârstnicul M. Russell Ballard, un apostol în viaţă al lui Isus Hristos a vizitat România şi Republica Moldova alături de preşedintele Kearon, preşedintele Zonei Europa a Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă şi soţia dânsului, în data de 18-19 noiembrie, adresându-se membrilor şi prietenilor Bisericii şi misionarilor cu timp deplin în mai multe adunări.

În timpul şederii la Chişinău, dânşii au vizitat şi noul Centru pentru Instruire Personală, un loc care împlineşte unele dintre lucrurile profeţite de vârstnciul Ballard în rugăciunea sa de dedicare a pământului Republicii Moldova, de a deschide căi prin care mulţi oameni să „găsească locuri de muncă bune, pentru ca ei să câştige suficient, astfel încât să se poată îngriji de familiile lor”.

„Obiectivul Bisericii noastre este de a ajuta oamenii să ajungă să se bizuie pe forţele proprii, atât spiritual, cât şi temporal. Dorim să ajutăm oamenii să-şi dezvolte atât credinţa, cât şi încrederea în sine. Dorim ca oamenii să fie puternici şi independenţi”, a spus Clark Ivory, preşedintele Misiunii România-Republica Moldova la deschiderea Centrului.

După vizita la noul Centru dânşii au vorbit unei săli pline de membri, misionari şi prieteni ai Bisericii din Republica Moldova la casa de întruniri din Chişinău.

După vizita din Chişinău, vârstnicul Ballarad, preşedintele şi sora Kearon şi preşedintele şi sora Ivory au zburat spre România pentru a se întâlni cu membrii şi prietenii Bisericii din ţara noastră.

În seara de 18 noiembrie vârstnicul Ballard şi familia Kearon s-au adresat poporului român în timpul unei adunări de devoţiune care a avut loc la centrul Districtului Bucureşti de pe Şos. Panduri nr. 16, adunare transmisă în direct în toate casele de întruniri din Misiunea România-Republica Moldova. Vorbitorii de limba română din afara ţării au putut viziona, de asemenea, transmisiunea cu ajutorul Internetului.

„Vă mulţumesc că trăiţi lumina pe care o trăiţi!”, a început preşedintele Kearon. „Sper să vă desfătaţi în lumina acestei seri.” Dânsul ne-a încurajat să fim un popor care doreşte să aibă cunoaştere şi care este dornic să acţioneze în conformitate cu acestă cunoaştere, pentru că „lucrurile spirituale necesită investiţie, iar paşii mici pot schimba totul”.

„Decideţi să vă schimbaţi şi acţionaţi asupra unui, a două sau a trei lucruri care vă vor schimba din punct de vedere spiritual. Luaţi-vă angajamentul să vedeţi şi să faceţi lucrurile altfel” - a concluzionat dânsul.

Sora Kearon ne-a încurajat să facem un lucru mic, un lucru simplu pentru a ne ajuta să ne amintim de Salvator. Acesta ar putea fi să avem o ilustraţie cu El acasă, la muncă, în maşină, într-o carte sau caiet pentru şcoală sau în portmoneu. Ar putea fi şi să scriem şi să punem la vedere o scriptură care ne aduce aminte de El.

„De câte ori pe zi vă gândiţi la cei dragi vouă? Ce vă ajută să vă amintiţi de ei? De câte ori vorbiţi cu ei? Dar de Salvator de câte ori pe zi vă aduceţi aminte? Duminica în timpul rânduielii împărtăşaniei promitem să ne amintim de El întotdeauna. Dacă facem asta vom putea avea Spiritul Său cu noi tot timpul”, ne-a reamintit dânsa.

Vârstnicul Ballard ne-a împărtăşit câteva din experienţele sale personale în care puterea lui Dumnezeu s-a manifestat. Într-una dintre ele, în anul 1985, în timpul uneia dintre celei mai mari secete din istoria Etiopiei, când nu plouase de peste un şi nu mai creştea nici un rod al pământului, vârstnicul Ballard a vizitat Etiopia alături de Glenn L. Pace, care, în vremea aceea, era directorul Departamentului de Bunăstare al Bisericii. În timpul vizitei, într-o duminică, după ce luaseră din împărtăşanie cu singurul membru al Bisericii care locuia pe-atunci în Etiopia, vârstnicul Ballard a fost puternic impresionat în timpul unei rugăciuni să spună „Tată Ceresc, prin autoritatea preoţiei pe care o deţinem, fie ca să plouă”.

După acestă rugăciune bărbaţii s-au întors la hotel şi, pe la ora trei după-amiaza, s-a auzit un tunet, iar apoi a început să plouă torenţial. Oamenii din Etiopia fugeau în stradă cu căni şi cu oale pentru a aduna cât de multă apă se putea.

„Tatăl nostru Ceresc este în cer. Noi suntem copiii Săi. El ne iubeşte. El ne-a invitat să avem încredere în El şi în Fiul Său. În Ioan 14 cu 12 «Adevărat, adevărat, vă spun, că cine crede în Mine, va face şi el lucrările pe cari le fac Eu». Iar în versetul 26 ni se promite un Mângâietor care « [ne] va învăţa toate lucrurile şi [ne] va aduce aminte de tot ceea ce [ne-a] spus [Salvatorul]». Daţi ascultare preşedinţilor dumneavoastră de district, preşedinţilor dumneavoastră de ramură. Acţionaţi asupra îndemnurilor spiritului. Angajaţi-vă în a face mai mult. Fiţi cei care ajută la stabilirea împărăţiei lui Dumnezeu în această ţară. Poporul român are nevoie de Evanghelie pentru a fi pregătit pentru acea zi. Fie ca dumneavoastră să aveţi pace în inima şi în căminele dumneavoastră. Fie ca poverile dumneavoastră să fie făcute mai uşoare prin dragostea lui Hristos!” - ne-a binecuvântat dânsul.

La sfârşit, publicul larg a avut şansa să dea mâna cu apostolul M. Russell Ballard şi cu preşedintele şi sora Kearon şi să discute cu dânşii. Cei care au făcut acest lucru au mărturisit fericirea lor pentru această ocazie pe care au avut-o să fie în prezenţa şi să discute cu un apostol în viaţă al Domnului Isus Hristos.

În ziua următoare, dânşii li s-au adresat misionarilor cu timp deplin din Misiunea România - Republica Moldova. În această adunare, misionarii au fost încurajaţi să păstreze standarde înalte, să fie fără frică şi să împărtăşească Evanghelia tuturor, pentru că mesajul adus de ei este cel mai important mesaj din istoria omenirii.

După adunarea de joi dimineaţă, vârstnicul Ballard şi familia Kearon şi-au continuat călătoria în alte ţări europene pentru a le sluji oamenilor de pretutindeni. Cei care au participat la aceste adunări au avut parte de un adevărat festin spiritual.

Îndrumări cu privire la stilul de scris:Când faceţi referire la Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, vă rugăm să folosiţi numele întreg al Bisericii în prima menţiune. Pentru mai multe informaţii despre utilizarea numelui Bisericii, consultaţi Îndrumări cu privire la stilul de scris.