Subiect

Apostol

Cel mai înalt oficiu al preoţiei în cadrul Bisericii. Apostolii slujesc toată viaţa şi sunt „martori speciali” ai lui Isus Hristos în toată lumea. Ei formează cele mai înalte foruri de conducere ale Bisericii. Trei dintre apostoli formează Prima Preşedinţie. Alţi doisprezece formează Cvorumul celor Doisprezece Apostoli.

Vezi, de asemenea, Cvorumul celor Doisprezece Apostoli

Îndrumări cu privire la stilul de scris:Când faceţi referire la Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, vă rugăm să folosiţi numele întreg al Bisericii în prima menţiune. Pentru mai multe informaţii despre utilizarea numelui Bisericii, consultaţi Îndrumări cu privire la stilul de scris.