Articol de ştiri

15 mai - Ziua Internaţională a Familiei

Membrii Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă sărbătoresc zilnic Ziua Familiei, prin activităţi de recreere în familie, prin rugăciuni în familie, prin studiul zilnic al scripturilor în familie, prin conversaţiile de la masă şi petrecând zilnic timp împreună.

O imagine vorbeşte mai puternic decât o mie de cuvinte. Observaţi familiile din pozele de mai jos şi fericirea care se citeşte pe feţele lor. Se vede că îşi iubesc familia şi le place să petreacă timp cu ea.

Earn A. Call, din Cei Şaptezeci, într-o cuvântare rostită în cadrul Conferinţei Generale din octombrie 1997 a spus: „Căminul şi familia sunt unităţile fundamentale ale societăţii: aşa cum sunt căminele şi familiile, aşa va fi comunitatea, oraşul, statul şi naţiunea”. 

Pentru a sublinia importanţa familiei, Prima Preşedinţie şi Cvorumul celor Doisprezece Apostoli din anul 1995 au emis o declaraţie oficială, intitulată Familia: o declaraţie oficială către lume. Această declaraţie este o resursă puternică şi un ghid în ceea ce priveşte familia. Membrii Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă sunt îndrumaţi să o citească des şi să aibă un exemplar înrămat agăţat pe perete, undeva, în căminul lor, pentru a o putea consulta de fiecare dată când este nevoie şi pentru a o avea la vedere, astfel ca ei să-şi amintească de importanţa familiei doar prin simpla zărire a acestei proclamaţii - o amintire vizuală a ceea ce este întipărit în inima lor. 

Printre altele, în această declaraţie ni se spune: 

„Noi, Prima Preşedinţie şi Consiliul celor Doisprezece Apostoli ai Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, declarăm cu solemnitate căsătoria dintre un bărbat şi o femeie ca fiind rânduită de Dumnezeu, familia fiind esenţială pentru planul Creatorului cu privire la destinul etern al copiilor Lui...

Familia este rânduită de Dumnezeu. Căsătoria dintre un bărbat şi o femeie este esenţială pentru planul Lui etern. Copiii au dreptul de a se naşte din părinţi căsătoriţi şi au dreptul de a fi crescuţi de un tată şi o mamă care-şi onorează jurămintele căsătoriei cu toată fidelitatea. Fericirea în viaţa de familie poate fi obţinută cel mai bine atunci când aceasta se bazează pe învăţăturile Domnului Isus Hristos. Căsătoriile şi familiile reuşite sunt stabilite şi menţinute pe principiile credinţei, rugăciunii, pocăinţei, iertării, respectului, dragostei, milei, muncii şi ale activităţilor de recreere sănătoase...

Facem un apel către toţi cetăţenii responsabili şi către guvernanţii de pretutindeni, să promoveze acele măsuri menite să menţină şi să întărească familia ca unitate fundamentală a societăţii”.

În data de 20 septembrie 1993, ziua de 15 mai a fost declarată „Ziua Internațională a Familiei", prin rezoluția A/RES/47/237 adoptată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite, rezoluţie în care citim: „Familiile, ca unităţi de bază a vieţii în societate, sunt agenţi majori ai dezvoltării sustenabile la toate nivelele societăţii şi contribuţia lor la acest proces este crucială pentru succesul acesteia”. Prin definirea unei Zile a Familiei, ONU doreşte să sublinieze importanţa familiei şi să promoveze valori precum egalitatea, dragostea, respectul, împărţirea echitabilă a responsabilităţilor în cămin şi combaterea tuturor formelor de violenţă domestică. Această sărbătoare a fost instituită pentru a celebra uniunea dintre soţ, soţie şi copii, dar şi pentru a atrage atenţia tuturor oamenilor şi autorităţilor asupra problemelor cu care se confruntă familia în societatea contemporană. La propunerea Institutului Român pentru Drepturile Omului, propunere susţinută şi de Patriarhia Română, ziua de 15 mai a devenit oficial Ziua Familiei şi în România.

Într-o cuvântare recentă adresată în cadrul Adunării globale a conducătorilor religioşi de la Vatican, preşedintele Henry B. Eyring a spus: „Când lucrăm pentru a clădi şi încuraja căsătorii pline de credinţă şi dragoste în care bărbaţii şi femeile devin una şi au grijă de familiile lor, Domnul va face ca eforturile noastre să fie mai eficiente. Trebuie să găsim căi de a conduce oamenii spre credinţa că ei pot înlocui egoismul lor natural cu sentimente de caritate şi bunăvoinţă profunde şi de durată. Unde există egoism, diferenţele naturale dintre bărbaţi şi femei, deseori, separă. Unde există altruism, diferenţele devin complementare şi oferă ocazii de a se ajuta şi a se modela unul pe altul”.

Binecunoscuta afirmaţie a profetului Harold B. Lee (1899-1973) ne răsună în urechi: „Cea mai importantă muncă pe care o veţi face vreodată va fi între pereţii căminului dumneavoastră”.

Să ne amintim de avertizarea făcută de profetul David O. McKay (1873-1970): „ Niciun alt succes nu va compensa eşecul din cămin. Baraca cea mai sărăcăcioasă unde dragostea prevalează într-o familie unită are valoare mai mare în ochii lui Dumnezeu şi pentru viitorul umanităţii decât orice altă bogăţie. Într-un asemenea cămin, Dumnezeu poate face şi va face miracole”.

Familia este o parte esenţială a ceea ce suntem şi ceea ce vom deveni. Este sursa celor mai mari fericiri în viaţă.

Sărbătoarea Zilei Internaţionale a Familiei este o ocazie în care cu toţii ne putem aminti de familie şi în care putem sărbători împreună cu lumea întreagă importanţa acestei unităţi esenţiale. 

 

Resurse suplimentare

Îndrumări cu privire la stilul de scris:Când faceţi referire la Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, vă rugăm să folosiţi numele întreg al Bisericii în prima menţiune. Pentru mai multe informaţii despre utilizarea numelui Bisericii, consultaţi Îndrumări cu privire la stilul de scris.