Subiect

Atracţia faţă de persoane de acelaşi sex

Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă recunoaşte faptul că atracţia faţă de persoane de acelaşi sex este un subiect delicat care necesită bunătate, compasiune şi înţelegere. Site-ul mormonandgay.lds.org susţine realitatea că, potrivit cuvintelor unei scripturi mormone, Dumnezeu „îi iubeşte pe copiii Săi” (1 Nefi 11:17) şi caută să ajute pe toată lumea să înţeleagă mai bine atracţia faţă de persoane de acelaşi sex din perspectiva Evangheliei.

Biserica nu are o poziţie în ceea ce priveşte atracţia faţă de persoane de acelaşi sex. În anul 2006, vârstnicul Dallin H. Oaks a spus: „Biserica nu are o poziţie cu privire la cauzele acestor predispoziţii sau înclinaţii, inclusiv la ale celor legate de atracţia faţă de persoane de acelaşi sex”.

Sentimentele de atracţie faţă de persoane de acelaşi sex nu sunt un păcat. Vârstnicul M. Russell Ballard a spus: „Să fim clari: Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă crede că, «pentru mulţi oameni, atracţia faţă de persoane de acelaşi sex este o realitate complexă. Atracţia în sine nu este un păcat, dar faptul de a acţiona conform ei este. Chiar dacă unii oameni nu aleg să simtă astfel de atracţii, ei pot alege cum să reacţioneze. Dând dovadă de dragoste şi înţelegere, Biserica îi ajută pe toţi copiii lui Dumnezeu, inclusiv pe [cei care se simt atraşi de persoane de acelaşi sex]»”.

Deşi atracţia faţă de persoane de acelaşi sex nu este un păcat, ea poate fi o încercare. Deşi este posibil ca o persoană să nu fi ales să aibă aceste sentimente, ea îşi poate lua angajamentul să ţină poruncile lui Dumnezeu. Părintele unui copil care se simte atras de o persoană de acelaşi sex sau se identifică drept homosexual, lesbiană sau bisexual trebuie să aleagă să-l iubească şi să-l accepte. În calitate de comunitate de membri ai Bisericii, sfinţii din zilele din urmă trebuie să creeze o comunitate primitoare.

Cei care se simt atraşi de persoane de acelaşi sex sau se identifică drept gay pot avea drepturi depline în Biserică. Într-un regulament al Bisericii se spune: „Dacă membrii se simt atraşi de persoane de acelaşi sex, dar nu se implică în vreo acţiune de tip homosexual, conducătorii trebuie să-i sprijine şi să-i încurajeze în hotărârea lor de a trăi potrivit legii castităţii şi de a-şi controla gândurile nepotrivite. Aceşti membri pot primi chemări în Biserică. Dacă sunt demni şi merită în toate celelalte aspecte, ei pot primi, de asemenea, recomandare pentru templu şi pot primi rânduieli în templu”.

Denumirea site-ului Bisericii, „Mormon and Gay (Mormon şi homosexual)”, reflectă realitatea că un om nu trebuie să aleagă între aceste două identităţi – ci, de fapt, cineva poate fi homosexual şi să trăiască, dând dovadă de credinţă, potrivit învăţăturilor lui Hristos.

Pentru a afla mai multe, accesaţi mormonandgay.lds.org.

 

Îndrumări cu privire la stilul de scris:Când faceţi referire la Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, vă rugăm să folosiţi numele întreg al Bisericii în prima menţiune. Pentru mai multe informaţii despre utilizarea numelui Bisericii, consultaţi Îndrumări cu privire la stilul de scris.