Articol de fond

100 de ani de seri în familie

„Familia este rânduită de Dumnezeu... Fericirea în viaţa de familie poate fi obţinută cel mai bine atunci când aceasta se bazează pe învăţăturile Domnului Isus Hristos. Căsătoriile şi familiile reuşite sunt stabilite şi menţinute pe principiile credinţei, rugăciunii, pocăinţei, iertării, respectului, dragostei, milei, muncii şi ale activităţilor de recreere sănătoase”, ne învaţă profeţii în Familia: o declaraţie oficială către lume.

Această declaraţie a fost citită pentru prima dată acum 20 de ani, la Adunarea Generală a Societăţii de Alinare, în data de 23 septembrie 1995, de către preşedintele Gordon B. Hinckley pentru a ajuta lumea să ştie care este voia Domnului în ceea ce priveşte familia.

Azi, 27 aprilie 2015, se împlinesc 100 de ani de când un alt ajutor pentru întărirea familiei ne-a fost dat de către profeţii din zilele din urmă, prin instituirea programului intitulat Seara în familie. În scrisoare lor, membrii Primei Preşedinţii din acea vreme au subliniat:

„Vă sfătuim şi vă îndemnăm să începeţi desfăşurarea unei 'seri în familie' în întreaga Biserică; în cadrul lor, taţii şi mamele îşi pot aduna acasă, în jurul lor, băieţii şi fetele şi îi pot învăţa cuvântul Domnului. Această seară în familie trebuie dedicată rugăciunii, intonării de imnuri, cântece, muzicii instrumentale, citirii scripturilor, subiectelor legate de familie, predării principiilor Evangheliei şi problemelor etice ale vieţii, precum şi îndatoririlor şi obligaţiilor copiilor faţă de părinţi, cămin, Biserică, societate şi naţiune.

Formalitatea şi rigiditatea trebuie evitate în mod constant şi toată familia trebuie să fie implicată în desfăşurarea activităţilor.

Aceste întâlniri vor oferi ocazii de a se exprima sentimente de încredere reciprocă între părinţi şi copii, între fraţi şi surori şi va oferi ocazia ca părinţii să avertizeze, să îndemne şi să-şi sfătuiască băieţii şi fetele.” - Scrisoarea Primei Preşedinţii anunţând seara în familie, aprilie 1915

„În cămin, părinţii şi copiii învaţă împreună să pună în practică în vieţile lor învăţăturile Evangheliei. Îi învăţaţi pe copiii dumneavoastră toată ziua, în fiecare zi, fie că sunteţi sau nu conştienţi de acest lucru. Obiceiurile dumneavoastră devin obiceiurile lor, prejudecăţile dumneavostră devin prejudecăţile lor şi valorile de care daţi dovadă în faptele dumneavoastră devin valorile lor la fel de mult ca valorile despre care vorbiţi.” - Family Home Evening Resource Book (Cartea de resurse pentru seri în familie), Introducere

Preşedintele Gordon B. Hinckley a declarat: „Căminul este baza unei vieţi neprihănite şi niciun alt instrument nu-i poate lua locul şi nu poate îndeplini funcţiile sale principale.” - Scrisoarea Primei Preşedinţii, 11 februarie 1999; vezi Liahona, decembrie 1999, pag. 1.

Preşedintele David O. McKay a spus: „Niciun succes nu compensează eşecul din cadrul căminului”. - Doctrine and Covenants and Church History Student Study Guide (Doctrină şi Legăminte şi Isotria Bisericii - Ghidul pentru studenţi), p.199

De aceea, aşa cum ne-a spus preşedintele Thomas S. Monson vorbind de seara în familie, „nu ne putem permite să neglijăm acest inspirat program divin. Poate conduce la creşterea spirituală a fiecărui membru al familiei, ajutându-l sau ajutând-o să reziste ispitelor care sunt pretutindeni. Lecţiile învăţate acasă sunt acelea care sunt ţinute minte cel mai mult”. (Adevăruri constante pentru timpuri schimbătoare, Conferinţa Generală, aprilie 2005)

Seara în familie a devenit o parte esenţială a vieţii de zi cu zi a membrilor Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă. Milioane de membri ai Bisericii îşi planifică programul săptămânal în aşa fel încât să poată urma acest sfat vechi de 100 de ani. Nu contrează în ce parte a lumii s-ar afla, luni seara se adună în familie, pentru a fi împreună, pentru a învăţa Evanghelia, pentru a cânta, pentru a se juca, pentru a se sfătui şi a lua decizii importante, pentru a petrece timp de calitate împreună. Cei care urmează sfatul profeţilor şi ţin serile în familie în mod regulat mărturisesc că acest program este unul inspirat. El ajută la întărirea familiei atât în Evanghelie, cât şi în unitate şi putere. Familiile care ţin seri în familie în mod regulat sunt familii unite ai căror membri pot conta unii pe alţii atât la bine cât şi la greu. 

Deşi unii susţin că un copil mic nu poate învăţa sau înţelege Evanghelia, citiţi mai jos ce ne spun nişte copilaşi care au seara în familie în mod regulat atunci când sunt întrebaţi: „Ce îţi place cel mai mult la seara în familie?”.

Cel mai mult îmi place că învăţăm despre Isus”, mărturiseşte Ammon G., de 5 ani.

Adela F. de 10 ani, ne spune: „Îmi place cel mai mult gândul spiritual şi că petrecem timpul împreună în familie”.

Îmi place cel mai mult lecţia”, spune Eliza K., de 4 ani.

Olivia I., de 10 ani a spus: „Îmi place când suntem toţi împreună şi putem să spunem ce credem”.

Micuţa Eva C., de 4 ani a răspuns: „facem seara în familie şi când tati a fost Lehi”, referindu-se la un moment în care tăticul ei, fiind actor, s-a costumat şi a jucat rolul unui personaj din Cartea lui Mormon în timpul unei seri în familie.

Să ascult cântecele”, a răspuns Daniel I. G., de 6 ani. Iar frăţiorul lui Simion, de 4 ani a spus „ văd desene cu Isus”.

David F., de 6 ani, a spus voios că cel mai mult îi place jocul”.

Iar Răzvan K., de 8 ani a răspuns „Când învăţăm lecţii noi”.

Iosif D., de 7 ani a mărturisit „Mie-mi place să învăţ să citesc”.

Iar Andrei I., de 8 ani a împărtăşit că lui îi place cel mai mult „că suntem toţi în familie şi că Dumnezeu este cu noi .

Toţi aceşti copiii au fost întrebaţi direct şi au răspuns fără ajutorul părinţilor sau altor adulţi. Niciun copil nu este prea mic pentru a învăţa adevăruri eterne şi nici pentru a petrece timp cu propria-i familie.

Seara în familie are o influenţă pozitivă foarte mare în vieţile individuale şi de familie ale acelora care o ţin în mod regulat. Cei care vor pune la încercare acest principiu vor vedea că promisiunea făcută de profeţii din zilele din urmă conform căreia „dacă sfinţii se supun acestui sfat...vor primi mari binecuvântări” se va adeveri. „Dragostea în casă şi supunerea faţă de părinţi vor creşte. Credinţa va creşte în inimile tinerilor lui Israel şi ei vor dobândi putere pentru a lupta împotriva influenţelor rele şi ispitelor care îi înconjoară.” - Scrisoarea Primei Preşedinţii anunţând seara în familie, aprilie 1915

 

Îndrumări cu privire la stilul de scris:Când faceţi referire la Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, vă rugăm să folosiţi numele întreg al Bisericii în prima menţiune. Pentru mai multe informaţii despre utilizarea numelui Bisericii, consultaţi Îndrumări cu privire la stilul de scris.