Comunicat de presă

Un apostol vorbeşte în cadrul conferinţei din Windsor despre persecuţia religioasă şi migraţia forţată

O latură tragică şi, totuşi, „în mare parte nevăzută a războiului şi conflictelor” şi care a dus la criza refugiaţilor este violenţa sexuală asupra femeilor, a spus vârstnicul Jeffrey R. Holland, un apostol al Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă. Vârstnicul Holland s-a adresat unui grup de conducători guvernamentali, religioşi, ai unor organizaţii umanitare şi de erudiţi în data de 11 septembrie în cadrul unei conferinţe sponsorizate de Fundaţia AMAR, care s-a desfăşurat la Castelul Windsor din Marea Britanie, intitulată „Persecuţia religioasă: un factor al migraţiei forţate”.

 

„Avem parte de o înţelepciune remarcabilă aici”, a declarat baroneasa Emma Nicholson, preşedintă şi fondatoare a Fundaţiei AMAR şi membră a Camerei Lorzilor din Marea Britanie. „Acest castel minunat şi paşnic este, desigur, o lume aparte în comparaţie cu experienţele pe care le îndură acum multe milioane de oameni din Orientul Mijlociu. Este imperativ ca, în următoarele câteva zile, să identificăm împreună cauzele fundamentale ale ostilităţilor care datează de secole. De ce a devenit persecuţia religioasă principalul factor determinant al migraţiei forţate şi cum împiedicăm ca aceste atrocităţi să se întâmple în viitor?” 

Vârstnicul Holland a adus un elogiu baronesei Nicholson pentru iniţiativa organizaţiei sale privind toleranţa religioasă şi pentru eforturile de a aborda violenţa sexuală din zonele de conflict.

„Se pare că, la nivel mondial, putem accepta şi tolera că cel puţin 60 de milioane dintre locuitorii planetei sunt refugiaţi. Dar acest lucru nu este de tolerat; acest lucru este greşit în toate privinţele”, a declarat baroneasa Nicholson. Realitatea dură este că la originea tuturor acestora se află persecuţia religioasă.

Vârstnicul Holland a spus în discursul său că, deoarece credinţa religioasă răspunde la întrebările esenţiale privind experienţa umană, „dreptul la religie este un drept al omului. Unei fiinţe umane trebuie să i se permită să-şi găsească un sens în şi pentru viaţa ei”. Dar acestea sunt drepturi de care mulţi care se află în zone de conflict şi se confruntă cu migraţia forţată nu se bucură.

Vârstnicul Holland a explicat că libertatea de a căuta un sens în viaţă şi a crede că o putere mai mare a oferit acel sens „este una dintre cele mai importante libertăţi pe care o femeie o poate avea în orice societate în care tradiţiile culturale ar putea încerca să-i impună o perspectivă mai mică a propriei sale valori. Libertatea religioasă este însăşi temelia a ceea ce putem numi împuternicire”.

„Restricţiile religioase nu doar cresc nivelul de violenţă socială şi ostilităţile, ci, de asemenea, s-a demonstrat că ele contribuie la creşterea migraţiei forţate”, a spus vârstnicul Holland. El a explicat că, în trecut, multe grupuri religioase care au avut libertatea de a face astfel, au ales emigrarea în locul persecuţiei, aşa cum au făcut yazidiţii şi alte minorităţi aflate în prezent în zone de conflict din Orientul Mijlociu.

Vârstnicul Holland a făcut referire la cercetările erudiţilor care se ocupă cu studiul libertăţii religioase, arătând că un nivel ridicat al libertăţii religioase înseamnă mai puţine situaţii de conflict armat, un nivel ridicat de sănătate şi de venituri căştigate prin muncă, precum şi oportunităţi educaţionale mai bune pentru femei.

„Trebuie să ne dăm seama că reducerea restricţiilor privind religia, în special atunci când aceste restricţii vizează minorităţile, este una dintre componentele suplimentare în soluţionarea migraţiei forţate”, a spus vârstnicul Holland.

Vârstnicul Holland a citat un raport al Comitetului pentru Violenţa Sexuală din Zonele de Conflict (Committee on Sexual Violence in Conflict) desemnat de Camera Lorzilor din Marea Britanie, condus de baroneasa Nicholson, în care s-a menţionat că, dacă femeile nu sunt implicate în mod direct în negocierile pentru pace şi, ulterior, în menţinerea păcii, este puţin probabil ca aceste eforturi să aibă succes.

Vârstnicul Holland a spus: „Avem nevoie de forţa puternică şi unică a femeilor pentru înfăptuirea binelui. Emma Nicholson este un exemplu magnific al împuternicirii despre care vorbim. Ea a depus o muncă titanică în promovarea acestei cauze şi îi suntem cu toţii îndatoraţi”.

Conferinţa de cinci zile de la Windsor s-a încheiat miercuri, 14 septembrie. Ulterior, în cadrul conferinţei, vârstnicul Holland a vorbit despre experienţa refugiaţilor mormoni.

În anul 2015, la invitaţia baronesei Nicholson, vârstnicul Holland s-a adresat grupului parlamentar pentru afaceri externe format din reprezentanţi ai tuturor partidelor, în Camera Lorzilor a Parlamentului Regatului Unit. Acolo, el a discutat despre ajutorul umanitar şi rolul religiei în rezolvarea conflictului.

          

Îndrumări cu privire la stilul de scris:Când faceţi referire la Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, vă rugăm să folosiţi numele întreg al Bisericii în prima menţiune. Pentru mai multe informaţii despre utilizarea numelui Bisericii, consultaţi Îndrumări cu privire la stilul de scris.