Comunicat de presă

Un apostol din zilele noastre face turul Marii Britanii împărtăşind un mesaj creştin puternic

Urmând tiparul din Noul Testament, vârstnicul Jeffrey R. Holland, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli al Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă (mormonii), a vizitat Marea Britanie în luna iunie pentru a se întâlni cu diverşi conducători religioşi şi guvernamentali. În calitate de conducător ecleziastic mondial important, el a oferit, de asemenea, sfaturi şi îndrumare spirituală membrilor Bisericii şi comunităţii largi.

Vizita dânsului în Marea Britanie a evidenţiat rolul şi relevanţa bisericilor creştine în secolul XXI. Apostolii din zilele noastre sunt martorii lui Isus Hristos şi înţeleg că mesajul Salvatorului este transmis cel mai bine prin modul în care comunitatea creştină îi ajută pe oamenii nevoiaşi, indiferent de religie sau rasă.

În cadrul unei adunări de devoţiune pentru tinerii adulţi din cadrul Bisericii, desfăşurată la Colegiul Harris Manchester, din cadrul Universităţii Oxford, vârstnicul Holland a vorbit despre importanţa apărării adevărului, a trăirii conform principiilor creştine şi a rămânerii fideli credinţei chiar şi atunci când li se pare că sunt singurii care fac aceste lucruri:

„Doar spuneţi: «Sunt aici… şi poţi conta pe mine». De fapt, există, cel puţin de pe vremea lui Avraam, acea frumoasă expresie scripturală: «Aici sunt, trimite-mă»”.

În timp ce s-a aflat în Marea Britanie, vârstnicul Holland s-a adresat multora dintre cei 1.700 de misionari mormoni care slujesc în prezent pe toată suprafaţa Insulelor Britanice în calitate de ambasadori ai Bisericii, într-o serie de adunări care au avut loc în Edinburgh, Birmingham şi Londra.

Dânsul a vorbit despre contribuţiile mari aduse de aceşti tineri băieţi şi aceste tinere fete, dintre care mulţi sunt încă adolescenţi şi care au renunţat la doi ani sau optsprezece luni pentru a împărtăşi Evanghelia, făcând aceasta, aproape în totalitate, pe cheltuiala proprie. Dânsul şi-a făcut timp pentru a da mâna cu fiecare misionar şi pentru a le împărtăşi un mesaj plin de dragoste, inspiraţie şi încurajare.

Îndrumări cu privire la stilul de scris:Când faceţi referire la Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, vă rugăm să folosiţi numele întreg al Bisericii în prima menţiune. Pentru mai multe informaţii despre utilizarea numelui Bisericii, consultaţi Îndrumări cu privire la stilul de scris.