Articol de ştiri

Tatăl, prinţul fiecărei fete, eroul fiecărui băiat

Începând din mai 2010 România s-a alăturat nenumăratelor țări ale lumii în care se sărbătorește Ziua Tatălui pentru a onora taţii de pretutindeni. Astfel, pe baza unei legi aprobate de senatul României în anul 2009, a doua duminică din mai este în mod legal Ziua Tatălui în România.

Tatăl, prinţul fiecărei fete, eroul fiecărui băiat

Tată” este un titlu sacru dat bărbaţilor care au zămislit sau au înfiat un copil. Dar oare este doar atât?

Tatăl este cel care deşi poate, pentru copii, nu este vizibil de la început, întotdeauna le este alături şi îşi protejează familia. El se asigură că sunt bine şi au tot ce le trebuie. Avându-l alături pe tata ne simţim întotdeauna în siguranţă. Tatăl este cel care se asigură că mama este bine şi că ea poate avea grijă de copii. El este cel care, sosind acasă după o zi lungă de muncă, mai are putere să se joace cu ai săi copii, ca mama să se poată ocupa de treburile de care nu a putut să se ocupe în timpul zilei când se ocupa de copii. Copii fiind, cu el călătorim peste mări şi zări în fiecare seară, fără să părăsim siguranţa căminului nostru. El este partenerul nostru în surprizele pe care i le pregătim mamei noastre dragi, astfel învăţându-ne ce înseamnă altruismul, slujirea şi dragostea, sau cum se poate arăta ea. El este un stâlp de putere, la care putem veni oricând pentru protecţie şi sfaturi. Nimic nu este mai importnat pentru el decât familia. Tata este cel care niciodată nu a fost prea ocupat să ne acorde timp şi atenţie. Tata este ferm, dar nu urlă şi nu loveşte. Niciodată nu ne-ar face rău. Tata este blând, tata ne apără şi ne susţine. Tata ne respectă şi ne este alături. Tata este cel care chiar şi când avem deja proprii noştri copii sau chiar nepoţi, sare de-ndată ce-i sună telefonul şi aude: „Tati, am nevoie de tine să-mi fi taxi, curier, cărăuş, şofer, electrician, zugrav, tâmplar...”. Tata...

Tata este prinţul din poveşti, primul bărbat cu care orice fetiţă visează să se căsătorească şi atunci când ea creşte tata este modelul de bărbat pe care îl va căuta, modelul de soţ. Aşa cum o tratează tata şi aşa cum tata o tratează pe mama ei, aşa va crede ea că este normal să fie tratată de toţi bărbaţii. Dragi taţi, reprezentaţi idealul de bărbat pentru fiicele dumneavoastră. Trataţi-le cu respect şi blândeţe. Fiţi alături de ele. Sprijiniţi-le. Protejaţi-le!

Dragi taţi, sunteţi principalul model de bărbat pentru fiii dumneavoastră. Sunteţi cel mai important mentor al lor şi, de credeţi sau nu, sunteţi eroul lor în nenumărate feluri. Cuvintele şi exemplul dumneavoastră au o influenţă mare asupra lor...Daţi-le ascultare şi discutaţi cu ei despre diferite subiecte în mod regulat. Vorbiţi cu ei în detaliu despre sentimentele şi dorinţele lor. Rugaţi-vă împreună cu ei şi daţi-le binecuvântări atunci când vor avea de luat decizii importante, în viitor.” (Taţi şi fii: o relaţie remarcabilă - M. Russell Ballard, oct. 2010) Daţi-le fiilor dumneavoastră un exemplu bun despre ce înseamnă să fi un soţ, pentru că aşa cum o trataţi pe mama lor îşi vor trata şi ei soţiile.

Rolul unui tată în cămin

Preşedintele Ezra Taft Benson ne-a învăţat: „Mamele au un rol important ca inima, ca centrul căminului, dar acest lucru nu diminuează în niciun fel rolul la fel de importnat pe care taţii ar trebui să-l aibă, în calitate de cap al căminului, în a nutri, instrui şi iubii copiii lor. În calitate de patriarh în căminul dumneavoastră aveţi o responsabilitate mare de a vă asuma poziţia de conducător în creşterea şi educarea copiilor dumneavoastră. Tebuie să ajutaţi la clădirea unui cămin unde Spiritul Domnului să poată sălăşlui. Treaba dumneavoastră este să daţi direcţie la tot ceea ce înseamnă viaţa în familie. Trebuie să vă asumaţi un rol activ în stabilirea regulilor familiei şi de disciplină.

Căminele dumneavostră ar trebui să fie un sanctuar de pace şi fericire pentru familia dumneavoastră. Cu siguranţă niciunui copil nu ar trebui să-i fie frică de propriul tată – în special un tată deţinător al preoţiei. Datoria unui tată este să facă din căminul său un loc al bucuriei şi fericirii. Nu va putea face asta dacă există cicălire, neînţelegeri, certuri sau comportament necorespunzător, nedrept, nedemn sau nepotrivit. Efectul puternic al unui tată neprihănit în stabilirea unui exemplu de disciplinare, instruire, nutrire şi dragoste este vital pentru bunăstarea spirituală a copiilor săi.”

Fiţi un conducător spiritual

Preşedintele Benson a sugerat zece modalităţi prin care taţii pot fi conducătorii spirituai ai familiei şi mai ales ai copiilor lor:

  1. Daţi-le binecuvântări ale tatălui copiilor dumneavoastră. Botezaţi-vă personal copiii şi confirmaţi-i. Rânduiţi-vă personal fii la preoţie. Acestea vor deveni momente spirituale de referinţă în viaţa copiilor dumneavoastră.

  2. Conduceţi rugăciunile în familie, studiul zilnic al scripturilor în familie şi săptămânala seară în familie. Implicarea dumneavostră personală le va arăta copiilor dumneavoastră cât de importante sunt de fapt aceste activităţi.

  3. Oricând este posibil, participaţi la adunările Bisericii ca familie, împreună. Preaslăvirea în familie sub conducerea dumneavoastră este vitală pentru bunăstarea spirituală a copiilor dumneavoastră.

  4. Ieşiţi la întâlniri tată-fiică şi faceţi activităţi de tată-fiu. Ca familie, ieşiţi în aer liber, la camping, picnic, meciuri de fotbal, recitaluri, programe şcolare şi aşa mai departe. Să-l aibă pe Tata acolo va face toată diferenţa.

  5. Clădiţi-vă tradiţii de vacanţe, excursii şi ieşiri în familie. Aceste amintiri nu vor fi uitate niciodată de copiii dumneavoastră.

  6. În mod regulat ţineţi întâniri unu-la-unu cu fiecare dintre copiii dumneavoastră. Permiteţi-le să vorbească despre ceea ce doresc ei să vorbească. Învăţaţi-i principii ale evangheliei. Învăţaţi-i valori adevărate. Spuneţi-le că îi iubiţi. Timpul personal petrecut cu ei le arată copiilor dumneavoastră care sunt priorităţile lui Tata.

  7. Învăţaţi-vă copiii să lucreze şi arătaţi-le valoarea muncii depuse în vederea atingerii unui obiectiv. Stabilirea unui fond pentru misiune şi a unui fond pentru educaţie pentru copiii dumneavoastră le va arăta că Tata consideră aceste lucruri ca fiind importante.

  8. Încurajaţi muzica, arta şi literatura bună în căminele dumneavoastră. Căminele care au spiritul rafinamentului şi a frumuseţii vor binecuvânta vieţile copiilor dumneavoastră pentru totdeuna.

  9. Aşa cum vă permite distanţa, mergeţi la Tempu cu soţia dumneavoastră în mod regulat. Dacă faceţi acesta, copiii dumneavoastră vor înţelege mai bine importanţa căsătoriei în Templu, a legămintelor din Templu şi a unităţii de familie eternă.

  10. Permiteţi-le copiilor dumneavoastră să vadă bucuria şi satisfacţia dumneavoastră care provin din slujirea oferită Bisericii. Acestea pot deveni contagioase, aşa încât şi ei, la rândul lor, vor dori să slujească în Biserică şi vor iubi împărăţia lui Dumnezeu.

(Dintr-o cuvântare a Preşedintelui Benson de la sesiunea de preoţie a Conferinţei Generale din octombrie 1987, Ensign, nov. 1987).

Calitatea de tată, o chemare eternă

„Dragi taţi, dumneavoastră aţi primit o chemare veşnică din care nu veţi fi eliberaţi niciodată. Chemarea unui tată este eternă şi importanţa sa trascende timpul. Este o chemare atât pentru timp cât şi pentru eternitate... A fi tată nu este o chestiune de poziţie socială sau bogăţie; este o chestiune de decizie, sârguinţă şi determinare de a vă vedea familia exaltată în împărăţia celestială. Dacă această răsplată este pierdută, nimic altceva nu mai conteză” - Ezra Taft Benson

Ca bărbaţi care deţin preoţia, avem un rol esenţial în societate, acasă şi în Biserică. Dar trebuie să fim bărbaţi în care femeile pot avea încredere, în care copiii pot avea încredere şi în care Dumnezeu poate avea încredere. În Biserică şi în împărăţia lui Dumnezeu din aceste zile de urmă,...nu ne putem permite să avem soţi şi bărbaţi care nu oferă îndrumare spirituală în cămin.” - Dragi fraţi, avem de lucru - D. Todd Christofferson, oct. 2012

Dragi taţi, prin decizie divină prezidaţi asupra unităţii dumneavostră de familie. Aceasta este o responsabilitate care te trezeşte la realitate şi este responsabilitatea cea mai importantă pe care v-o veţi asuma vreodată, pentru că este o responsabilitate eternă. Acordaţi-i familiei dumneavoastră prioritatea care i se cuvine. Este partea vieţii care va îndura după mormânt” - Calitatea de tată, o chemare eternă - L. Tom Perry, apr. 2004

Dragi taţi, vă reamintesc de natura sacră a chemării dumneavoastră. Aveţi puterea preoţiei direct de la Domnul, pentru a vă proteja căminele. Vor exista vremuri când tot ceea ce va sta ca pavăză între familia dumneavoastră şi înşelăciunea duşmanului va fi acea putere. Veţi primi îndrumare de la Domnul prin darul Duhului Sfânt” - Puterea preoţiei - Boyd K. Packer, apr. 2010

„Dumnezeu să vă binecuvânteze, dragi taţi. Fie ca El să vă binecuvânteze cu înţelepciune şi judecată, cu înţelegere, cu auto-disciplină şi auto-control, cu credinţă, cu blândeţe şi cu dragoste. Şi fie ca El să-i binecuvânteze pe fiii şi fiicele care au venit în căminul dumneavoastră, pentru ca mâna dumneavoastră să fie una care le dă putere, tărie şi îndrumare în timp ce păşesc pe cărarea primejdioasă a vieţii. În timp ce anii trec – şi vor trece atât de repede – fie ca dumneavostră să cunoaşteţi acea «pace... care întrece orice pricepere» (Filipeni 4:7) atunci când vă uitaţi la fiii şi fiicele dumneavoastră, care, de asemenea, au cunoscut acea pace sacră şi minunată.” - Mare va fi pacea copiilor dumneavoastră - Gordon B. Hinckley, oct. 2000

Vă încurajăm, dargi fraţi, să vă aduceţi aminte că preoţia este o autoritate neprihănită. Câştigaţi respectul şi încrederea copiilor dumneavoastră prin relaţia de dragoste pe care o aveţi cu ei. Un tată neprihănit îşi protejează copiii prin timpul şi prezenţa sa în activităţile şi responsabilităţile lor sociale, educaţionale şi spirituale. Expresii tandre de dragoste şi afecţiune către copii sunt la fel de mult responsabilitatea tatălui precum a mamei. Spuneţi-le copiilor dumneavostră că îi iubiţi.” - A fi un tată şi un soţ neprihănit - Howard W. Hunter, oct. 1994

Să le arătăm recunoştinţă taţilor

Haideţi să le arătăm recunoştinţă taţilor. Tatăl, precum Mama, este întotdeauna dornic să-şi sacrifice propriul confort pentru confortul copiilor săi. Zilnic lucreză din greu pentru a asigura tot ceea ce este necesar în viaţă, fără să se plângă vreodată, fiind întotdeauna îngrijorat de bunăstarea familiei sale. Această dragoste faţă de copii, această dorinţă de a-i vedea sănătoşi şi fericiţi este o constantă în aceste timpuri schimbătoare.” - O atitudine de recunoştinţă - Thomas S. Monson, apr. 1992

Taţii, precum şi mamele, sunt de neînlocuit. Onorarea lor cu o zi specială doar a lor este o ocazie minunată să ne exprimăm dragostea şi recunoştinţa faţă de ei. Surprindeţi-i cu urările dumneavoastră! Surprindeţi-i cu recunoştinţa dumneavoastră! Surprindeţi-i cu dragostea dumneavoastră manifestată în fapte!

De Ziua Tatălui şi în fiecare zi: „La mulţi ani TATA!”.

 

 

 

 

Îndrumări cu privire la stilul de scris:Când faceţi referire la Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, vă rugăm să folosiţi numele întreg al Bisericii în prima menţiune. Pentru mai multe informaţii despre utilizarea numelui Bisericii, consultaţi Îndrumări cu privire la stilul de scris.