Comunicat de presă

Milioane de mormoni credincioşi au fost sfătuiţi, în cadrul unei conferinţe mondiale, să păşească alături de Isus

În timpul celei de A 186-a Conferinţe Generale Bianuale, conducătorii Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă i-au încurajat pe credincioşi să-L urmeze pe Isus Hristos şi să-şi aducă aminte de planul fericirii întocmit de Dumnezeu pentru toţi copiii Săi.

În datele de 24 septembrie, 1 octombrie şi 2 octombrie, au avut loc, în Centrul de conferinţe de 21.000 de locuri din oraşul Salt Lake, şase sesiuni ale conferinţei care au fost urmărite de un auditoriu mondial estimat la milioane de oameni.

 

Preşedintele Thomas S. Monson, preşedintele Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, a explicat, în cadrul sesiunii de duminică dimineaţă, că „Isus Hristos este vital în planul fericirii şi salvării întocmit de Dumnezeu. Fără jertfa Sa ispăşitoare, cu toţii am fi pierduţi”, a spus preşedintele Monson.

În cadrul aceleiaşi sesiuni, vârstnicul M. Russell Ballard, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, i-a îndemnat pe ascultători să „[păşească] alături de Isus, aşa cum au făcut ucenicii din vechime. El nu va abandona pe nimeni, niciodată”, a depus mărturie vârstnicul Ballard.

Credinţa în Isus Hristos le dă posibilitatea celor care-L urmează să învingă orice provocare, a spus Carole M. Stephens, prima consilieră în Preşedinţia generală a Societăţii de Alinare, în cadrul Adunării Generale a Femeilor. Mulţi alţi vorbitori din cadrul conferinţei s-au concentrat asupra unor subiecte asemănătoare.

Prima Preşedinţie a anunţat, în cadrul sesiunii de sâmbătă după-amiază, schimbări în rândul conducătorilor. Vârstnicii Daniel L. Johnson, Jairo Mazzagardi, Kent F. Richards şi Francisco J. Viñas au fost eliberaţi din chemările dânşilor de autoritate generală-Cei Şaptezeci şi au fost numiţi autorităţi emerite. Bhanu K. Hiranandan, din Zona Nord-Vest America de Sud, precum şi Sandino Roman, din Zona Mexic, au fost chemaţi să slujească în calitate de autorităţi ale zonei-Cei Şaptezeci. Alan R. Walker, care slujeşte în Zona Mexic, a fost eliberat din chemarea de autoritate a zonei-Cei Şaptezeci.

Autorităţile generale-Cei Şaptezeci slujesc în Preşedinţia celor Şaptezeci, în preşedinţii ale zonei şi în alte funcţii administrative din cadrul sediului central. Sub îndrumarea Cvorumului celor Doisprezece Apostoli, aceste autorităţi călătoresc des pentru a se întâlni şi a-i învăţa pe conducătorii Bisericii, pe misionari şi pe membrii Bisericii în cadrul congregaţiilor locale.

Autorităţile generale-Cei Şaptezeci au autoritatea de a sluji oriunde în lume. Autoritatea autorităţilor zonei-Cei Şaptezeci este, de obicei, limitată la zona geografică în care slujesc.

De două ori pe an, membrii şi prietenii Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă se adună pentru a asculta mesaje care inspiră şi oferă îndrumare din partea autorităţilor generale şi oficianţilor generali în cadrul conferinţei generale a Bisericii.

Îndrumări cu privire la stilul de scris:Când faceţi referire la Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, vă rugăm să folosiţi numele întreg al Bisericii în prima menţiune. Pentru mai multe informaţii despre utilizarea numelui Bisericii, consultaţi Îndrumări cu privire la stilul de scris.