Mormon Newsroom
Comunicat de presă

Fiți buni și amabili, sfatul oferit de conducători în cadrul conferinței mondiale

Schimbări în conducere și cinci noi temple anunțate

În timpul celei de-a 187-a Conferițe Generale Bianuale, oficianții conducători ai Bisericii lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă i-au încurajat pe credincioși să urmeze exemplul lui Isus Hristos fiind buni cu alții. Prima Președinție a anunțat schimbări în conducere și cinci noi temple.

În datele de 25 martie, 1 aprilie și 2 aprilie 2017, s-au desfășurat șase sesiuni ale conferinței în sala cu 21.000 de locuri a Centrului de conferințe din orașul Salt Lake și s-a estimat că audiența globală a fost de ordinul a milioane de persoane. Lucrările conferinței au fost interpretate în direct în mai mult de 80 de limbi.

Thomas S. Monson, președintele Bisericii lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din urmă, a îndemnat participanții la conferință să urmeze exemplul lui Isus Hristos arătând bunătate, dragoste și caritate. Președintele Dieter F. Uchtdorf, al doilea consilier în Prima Președinție, a spus că dragostea lui Isus Hristos îi va ajuta pe ucenicii Săi să devină puțin mai buni, mai iertători, mai amabili și mai dedicați lucrării Sale.

 

Vârstnicul Dale G. Renlund, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, le-a spus ascultătorilor că trebuie să se ferească de intoleranța față de cei care au opinii diferite. Vârstnicul Jeffrey R. Holland, din același cvorum, a exprimat îngrijorare față de incredibila inegalitate economică din lume. Dânsul a spus că faptul de a fi credincioși necesită să ne îngrijim, în mod cinstit, de cei săraci. Înainte de a fi eliberată din chemarea de președintă generală a Societății de Alinare, sora Linda K. Burton, a mulțumit ascultătoarelor sale pentru că au oferit mângâiere celor care și-au părăsit căminele pentru a căuta alinare în urma conflictelor civile și a altor greutăți.

Vârstnicul Gary B. Sabin, din Cei Şaptezeci, al doilea consilier în Președinția Zonei Europa, a încurajat participanții la conferință să ridice moralul celor descurajați. Președinta generală a Societății Primare, Joy D. Jones, a afirmat că părinții trebuie să-și ajute copiii să știe, fără îndoială, faptul că sunt fii și fiice ai unui Tată Ceresc iubitor.

Schimbările în cadrul conducerii, anunțate în timpul sesiunii de sâmbătă după-amiază, au inclus chemările a șase autorități generale-Cei Șaptezeci – Taylor G. Godoy, Joni L. Koch, Adilson de Paula Parrella, John C. Pingree Jr., Brian K. Taylor și Taniela B. Wakolo. În plus, au fost chemate 36 de autorități ale zonei-Cei Șaptezeci. Printre acestea au fost două autorități ale Zonei Europa – Karl D. Hirst și K. Roy Tunnicliffe, amândoi din Anglia. În timp ce autoritățile generale-Cei Șaptezeci slujesc în cadrul Președinției celor Șaptezeci, în președințiile zonelor și în alte funcții administrative la Sediul central, împuternicirea autorităților zonei-Cei Șaptezeci este, în general, limitată la zona în care slujesc.

Surorile Jean B. Bingham, Sharon Eubank și Reyna I. Aburto vor veghea asupra Societății de Alinare a Bisericii, una dintre cele mai mari organizații de femei din întreaga lume. Sora Bonnie H. Cordon, care a fost a doua consilieră în Președinția Societății Primare, a fost anunțată sâmbătă ca noua primă consilieră. Sora Cristina B. Franco va fi noua a doua consilieră.

În timpul cuvântării de deschidere a sesiunii de duminică dimineață, președintele Monson a anunțat planurile de construire a cinci noi temple, amplasate în Brasilia, Brazilia; Zona Manila, Filipine; Nairobi, Kenya; Pocatello, Idaho; și Saratoga Springs, Utah.

Raportul statistic anual prezentat în cadrul conferinței a indicat un număr total de 15.882.417 membri la data de 31 Decembrie 2016.

De două ori pe an, membri și prieteni ai Bisericii lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă se adună în cadrul Conferinței Generale a Bisericii pentru a asculta mesaje pline de inspirație și îndrumare din partea autorităților generale și a oficianților generali.

Îndrumări cu privire la stilul de scris:Când faceţi referire la Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, vă rugăm să folosiţi numele întreg al Bisericii în prima menţiune. Pentru mai multe informaţii despre utilizarea numelui Bisericii, consultaţi Îndrumări cu privire la stilul de scris.