Comunicat de presă

Conducătorii Bisericii încurajează femeile din Biserică să acorde ajutor refugiaţilor

În legătură cu efortul de alinare „Am fost străin”, care a fost anunţat

Prima Preşedinţie a Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă a publicat o scrisoare care le îndeamnă pe femeile mormone de toate vârstele să acorde ajutor refugiaţii din comunităţile lor. Scrisoarea, care a rezumat efortul de ajutorare a refugiaţilor numit „Am fost străin”, include o invitaţie din partea preşedinţiilor generale ale organizaţiilor Bisericii Societatea de Alinare, Tinerele Fete şi Societatea Primară şi informaţii despre modul în care să vă implicaţi.

Scrisoarea din partea Primei Preşedinţii afirmă: „Amintim sfinţilor din lumea întreagă că unul dintre principiile fundamentale ale Evangheliei restaurate a lui Isus Hristos este «să împărţiţi din averea voastră celor săraci, fiecare după ceea ce are… şi să mângâiaţi… atât spiritual, cât şi material, după lipsurile lor» (Mosia 4:26)”.

Scrisoarea din partea conducătorilor Bisericii şi informaţii specifice despre modul în care să participaţi au fost postate pe site-ul iwasastranger.lds.org, lansat în legătură cu acest efort.

În timpul Sesiunii Generale a Femeilor a celei de-a 186-a Conferinţe Generale Bianuale a Bisericii, vorbind despre acest efort, sora Linda K. Burton, preşedinta generală a Societăţii de Alinare, a spus: „Noi, surorile, reprezentăm mai mult de jumătate din magazia Domnului menită să ofere ajutor copiilor Tatălui Ceresc”. Citând informaţii provenite de la Naţiunile Unite, sora Burton a spus că sunt mai mult de 60 de milioane de refugiaţi în întreaga lume şi jumătate dintre aceştia sunt copii. „Acesta este o ocazie de a sluji individual, în familii şi prin participare în cadrul unei organizaţii pentru a oferi prietenie, îndrumare şi de a sluji în alte moduri asemănătoare modului în care a slujit Hristos şi este una dintre multele căi în care surorile pot sluji”, a spus dânsa.

În luna octombrie a anului 2015, Prima Preşedinţie a publicat o scrisoare adresată membrilor Bisericii din lumea întreagă îndemnându-i să acorde asistenţă refugiaţilor de pretutindeni.

Vizitaţi pagina de Internet „Am fost străin”.

Îndrumări cu privire la stilul de scris:Când faceţi referire la Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, vă rugăm să folosiţi numele întreg al Bisericii în prima menţiune. Pentru mai multe informaţii despre utilizarea numelui Bisericii, consultaţi Îndrumări cu privire la stilul de scris.