Comunicat de presă

Vârstnicul Randal Day, misionar senior în Misiunea România-Moldova a încetat din viaţă

Vârstnicul Randal Day, misionar senior în Misiunea România-Moldova a Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, a încetat din viaţă în timpul slujirii sale misionare la Arad, România, în data de 17 ianuarie 2017. La momentul decesului, dânsul avea 68 de ani.

O adunare de comemorare va avea loc în cinstea vârstnicului Day sâmbătă, 21 ianuarie, ora 13:00 la casa de întruniri din Arad, str. Eftimie Murgu nr. 72.

Dr. Randal Day s-a născut în partea de nord-vest a Statelor Unite. Ca tânăr, a slujit o misiune cu timp deplin în Anglia între anii 1967-1969. A fost licenţiat în ştiinţele vorbirii şi auzului, la Universitatea Brigham Young, în anul 1973. A obţinut diploma de master în anul 1974 în ştiinţa familiei tot de la UBY, iar în 1975 i s-a acordat diploma de master în dezvoltarea copiilor din partea Universităţii Wisconsin-Madison. Şi-a primit doctoratul în anul 1979, de la UBY, în ştiinţa familiei şi sociologie. A predat la Universitatea de Stat Dakota de Sud şi la Universitatea de Stat Washington. Din 1999 până a ieşit la pensie, a fost profesor la UBY la Facultatea de Viaţă familială. A fost iubit şi respectat de colegii şi studenţii săi.

Dr. Day are numeroase publicaţii în domeniul ştiinţei familiei. Cercetările s-au concentrat asupra taţilor în viaţa de familie.

După pensionare, dânsul şi soţia s-au hotărât să slujească o misiune cu timp deplin pentru Biserică, iar Domnul i-a chemat să slujească în România. Au ajuns în misiune în august 2016 şi, de atunci, au slujit în Ramura Arad. Chiar de la sosirea dânşilor, vârstnicul Day a slujit în calitate de prim consilier în preşedinţia Districtului Oradea, preşedinte în execuţie al Ramurii Arad, iar, din acest an, şi al Ramurii Timişoara. El a avut un impact semnificativ asupra oamenilor cu care a venit în contact prin felul său iubitor şi blând de a fi.

A fost pasionat de fotografie şi i-a plăcut să cânte la chitară stilurile bluegrass blues şi rock'n'roll vechi. Cea mai mare dragoste a dânsului a fost familia sa.

Dânsul îi lasă în urma sa pe soţia sa Larri-Lea, cei cinci copii şi cei opt nepoţi ai lor. Trupul său neînsufleţit va fi transportat în Statele Unite unde va avea loc o ceremonie funerară în cadrul familiei.

* * *

Elder Randal Day, senior missionary in the Romania-Moldova Mission passes away

Elder Randal Day, senior missionary in the Romania-Moldova Mission of the Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints passes away while serving a full time mission in Arad Romanaia, on January 17th, 2017. At the time of his passing Elder Day was 68 years old.

A memorial service for him will be held on Saturday, January 21st, 1 pm. At the Arad Church building, located on Eftimie Murgu St. No. 72.

Dr. Randal Day was born in the Northwest part of the United States. As a young man, he served a full-time mission for the Church in England, between 1967-1969. He received his Bachelor's Degree in speech and hearing sciences from Brigham Young University in 1973 and obtained his master's degree in family science in 1974 from the same university. In 1975 he was awarded a master's degree in child development from the University of Wisoncsin. He received his PhD in family science and sociology in 1979 from BYU. He has taught at South Dakota State University and Washington State University. From 1999 until he retired he was a professor at BYU's School of Family Life.

Dr. Day has numerous publications in the field of family science. His research focused on fathers in family life.

After retiring, he and his wife decided to serve a full time mission for the Church, and the Lord called them to serve Romania. They have arrived in the mission field in August 2016 and since have served in the Arad Branch. Starting their arrival, Elder Day has served as first councelor in the Oradea District Presidency, acting president of the Arad Branch, and, starting this year, also of the Timisoara Branch. He had great impact on everyone he came in contact with because of his kind and loving way of being.

He loved photography and he liked playing bluegrass blues and rock'n'roll on his guitar. His greatest love was his family.

He leaves behind his dear wife Larri-Lea, their 5 children and 8 grandchildren. His body will be transported to the United States, where a family funeral will be held.

Îndrumări cu privire la stilul de scris:Când faceţi referire la Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, vă rugăm să folosiţi numele întreg al Bisericii în prima menţiune. Pentru mai multe informaţii despre utilizarea numelui Bisericii, consultaţi Îndrumări cu privire la stilul de scris.