Comunicat de presă

Vârstnicii Bednar și Gong discută despre cum să-i înțelegem mai bine pe musulmani

Conducătorii Bisericii prezintă o broșură care va apărea în curând: „Musulmani și sfinți din zilele din urmă - Crezuri, valori și stiluri de viață"

Doi apostoli ai Bisericii lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă au încurajat, marți, credincioșii din această religie să înțeleagă mai bine asemănările și diferențele dintre ei și cei 1,8 miliarde de credincioși ai islamului de pe pământ.

Understanding Islam 01
Understanding Islam 01
„The Islamic World Today: Issues and Perspectives (Lumea islamică astăzi - Probleme și perspective)" Conferința Universității Brigham Young desfășurată în perioada 18-19 octombrie 2021, în Provo, Utah, Statele Unite ale Americii.2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Vârstnicul David A. Bednar a spus: „Cele două credințe sunt diferite în privința multora dintre doctrinele noastre de bază, dar multe dintre valorile noastre și modurile în care punem în practică credințele noastre sunt asemănătoare și reflectă dragostea noastră față de Dumnezeu și de semenii noștri”. Vârstnicul Gerrit W. Gong a spus că trebuie căutată înțelegerea în mod deschis și onest, „cu recunoștință pentru faptul că suntem frați și surori care fac parte din aceeași familie umană”.

Understanding Islam 02
Understanding Islam 02
Vârstnicii David A. Bednar și Gerrit W. Gong vorbesc în cadrul ultimei sesiuni a conferinței de două zile, intitulată „The Islamic World Today: Issues and Perspectives (Lumea islamică astăzi - Probleme și perspective)" din data de 19 octombrie 2021. Sesiunea s-a desfășurat în auditoriul clădirii Joseph Smith.2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Cei doi membri ai Cvorumului celor Doisprezece Apostoli au vorbit împreună, în cadrul campusului Universității Brigham Young (UBY) în Provo, Utah, în timpul ultimei sesiuni a conferinței de două zile, intitulată „The Islamic World Today: Issues and Perspectives (Lumea islamică astăzi – Probleme și perspective)”.

Vârstnicul Gong a spus că sfinții din zilele din urmă trebuie să învețe mai multe despre semenii lor musulmani, deoarece o astfel de cunoaștere „ne va ajuta să fim mai buni și mai corecți în ceea ce spunem și simțim unii față de alții”. Vârstnicul Bednar a respins orice remarci denigrante și declarații care generalizează pe care sfinții din zilele din urmă le-au făcut despre credincioșii islamului. Astfel de comentarii, a spus dânsul, sunt greșite și jignitoare.

„Astfel de prejudecăți îi determină pe cei care simt aceasta să treacă cu vederea amabilitatea și bunătatea majorității covârșitoare a musulmanilor”, a spus vârstnicul Bednar. „A sugera că toți musulmanii sunt legați de crime grave, aici, în S.U.A., sau în altă parte a lumii, este… inexact și jignitor pentru musulmani. Musulmanii dezaprobă orice astfel de acțiuni, la fel ca sfinții din zilele din urmă. Fiecare religie numeroasă are extremiști care interpretează greșit învățăturile propriei religii sau caută să facă rău în numele religiei.”

Understanding Islam 03
Understanding Islam 03
Un exemplar al viitoarei broșuri intitulate „Musulmanii și sfinții din zilele din urmă - Crezuri, valori și stiluri de viață".2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Apostolii au subliniat acțiunile realizate de Biserică alături de musulmani de a apăra libertatea religioasă și de a se implica în munca umanitară. Ei au indicat, de asemenea, resurse care întăresc înțelegerea reciprocă și subliniază câteva crezuri comune pe care le împărtășesc cele două comunități de credincioși.

Libertatea religioasă

„Când ne întâlnim cu conducători musulmani din întreaga lume”, a spus vârstnicul Gong, „vorbim despre apărarea libertății religioase. „Oamenii credincioși trebuie să apere toleranța și demnitatea oamenilor de toate crezurile religioase”.

Câteva exemple de conducători ai Bisericii care s-au întâlnit cu conducători musulmani în ultimii ani sunt vârstnicul Gong, care s-a întâlnit cu un conducător musulman sunnit în timp ce se afla în Asia și în Oceania în anul 2019, vârstnicul Bednar, care în ultimii doi ani s-a întâlnit cu conducători din Sudan în țara lor și în Piața Templului, și vârstnicul Ronald A. Rasband, care a cunoscut câțiva conducători musulmani în cadrul Forumului Interconfesional G20 din Italia, din anul 2021.

Vârstnicul Gong a citit dintr-o rânduială înfăptuită în orașul Nauvoo în anul 1841 care arată toleranța religioasă de la începutul mișcării sfinților din zilele din urmă. „Fie rânduit de Consiliul Orașului Nauvoo ca”, se spune în text, „catolicii, prezbiterienii, metodiștii, baptiștii, sfinții din zilele din urmă, quakerii, episcopalii, universaliștii, unitarienii, [musulmanii] și toate celelalte confesiuni și secte religioase, oricare ar fi, să aibă parte de îngăduire liberă și privilegii egale în acest oraș”.

Vârstnicul Bednar a spus că Biserica „susține puternic libertatea religioasă nu doar pentru noi înșine, ci pentru toți. Asemenea unor musulmani din S.U.A. sau din alte părți ale lumii, membrii Bisericii noastre au simțit efectele persecuției și ale prejudecății și ne alăturăm oamenilor buni de pretutindeni în a condamna astfel de acțiuni”.

Vârstnicul Bednar a împărtășit câteva dintre comentariile despre libertatea religioasă pe care le-a făcut în cadrul Forumului Interconfesional G20 de anul trecut, găzduit de Arabia Saudită. În cadrul acelui forum, el a susținut găsirea de soluții împotriva COVID-19 care să nu le nege oamenilor experiențele de preaslăvire.

Muncă umanitară

Ambii apostoli au vizitat Indonezia – țara cu cei mai mulți musulmani – la scurt timp după un tsunami devastator, în care au fost uciși aproximativ 225.000 de oameni, în luna decembrie a anului 2004. Vârstnicul Bednar tocmai fusese chemat în cadrul Cvorumului celor Doisprezece Apostoli iar vârstnicul Gong lucra pentru UBY.

Vârstnicul Gong a spus că s-au întâlnit cu fostul președinte al Indoneziei, au vizitat cea mai mare moschee din Jakarta, au donat proviziile medicale și umanitare necesare și au vizitat locul central al dezastrului. Caritatea Sfinților din Zilele din Urmă a lucrat cu organizația Islamic Relief (Alinarea Islamică) și cu guvernul indonezian pentru a oferi milioane de dolari pentru ajutorarea necesară.

Vârstnicul Bednar a spus că ajutorul acordat după tsunami din partea ambelor organizații a durat ani de zile, acestea continuând să fie prezente pentru a reclădi comunități.

„Acesta este doar unul dintre multele exemple ale modului în care au lucrat sfinții din zilele din urmă împreună cu frații și surorile noastre musulmane pentru a ajuta la ușurarea suferinței și a se asigura că toată omenirea este tratată cu bunătate, compasiune și respect”, a spus vârstnicul Bednar.

„Sunt recunoscător că ajutorul umanitar oferit de Biserica noastră la nivel mondial ajunge la oameni din aproximativ 200 de țări și teritorii diferite, fără a ține seama de rasă, religie sau etnie”, a adăugat vârstnicul Gong.

Acțiunile umanitare mai recente ale Bisericii pentru comunitatea musulmană includ o donație realizată în luna mai a anului 2019 pentru a ajuta la reconstruirea a două moschei atacate în Christchurch, Noua Zeelandă. Vârstnicul Gong și președintele Russell M. Nelson i-au vizitat acolo pe conducătorii musulmani și le-au oferit un cec.

„Am fost foarte recunoscător să fiu alături de președintele Bisericii noastre cu dragoste și solidaritate față de prietenii noștri musulmani”, a spus vârstnicul Gong. „Am ajutat persoane care fuseseră rănite în atacurile asupra moscheilor. M-am bucurat că am putut oferi ajutor practic în fața tragediei și durerii și am promis să lucrăm împreună pentru a spori înțelegerea.”

Resurse pentru a spori înțelegerea reciprocă

Vârstnicul Gong a indicat trei resurse pe care UBY le-a pus la dispoziție pentru a-i ajuta pe musulmani și sfinții din zilele din urmă să se înțeleagă mai bine unii pe alții.

 1. Seria de traduceri islamice a UBY. Aceasta este o colecție de 14 cărți cuprinzând unele dintre cele mai bine cunoscute învățături filosofice și academice clasice ale islamului.
 2. Expoziția de artă islamică „Beauty and Belief (Frumusețe și credință)” din anul 2012, găzduită de UBY.
 3. Conferințele UBY despre islam. Aceste schimburi academice între erudiți în domeniul islamului sunt una dintre tradițiile de lungă durată ale universității.

Despre ultimul subiect, a remarcat vârstnicul Gong, un erudit în domeniul islamului a spus că „aici, [la UBY], printre credincioșii religioși [simte că împărtășește] o oază spirituală în mijlocul pustiului secular din zilele noastre”.

Cei doi apostoli au citit dintr-o resursă care va apărea curând – o nouă broșură numită „Musulmani și sfinți din zilele din urmă – Crezuri, valori și stiluri de viață”. Aceasta va fi publicată în aplicația Biblioteca Evangheliei. Vârstnicul Bednar a spus că documentul este rodul unor ani de muncă, inclusiv al colaborării cu imami musulmani.

Documentul prezintă aspecte comune și notează diferențe cheie între crezuri. Printre acestea se numără cele de mai jos.

 • Credința într-un Dumnezeu atotștiutor și atotputernic este un crez fundamental.
 • Rolul esențial al profeților de a oferi îndrumare de la Dumnezeu.
 • Revelația de la Dumnezeu dată prin mesageri ca scriptură este temelia învățării voii lui Dumnezeu, ținerii angajamentelor și participării la preaslăvirea cu credință.
 • Ființele umane trebuie să comunice cu Dumnezeu prin rugăciune zilnică.
 • Dumnezeu Se bucură în puritate și castitate.
 • Ambele prețuiesc femeile și rolul lor esențial în societate și în cadrul căminului.
 • Familia este unitatea fundamentală a societății și o sursă esențială de bucurie.
 • Isus Hristos are un rol important, deși diferit, pentru ambele grupuri.

„Isus Hristos ne învață că cele două mari porunci sunt să-L iubim pe Dumnezeu și să ne iubim unul pe altul”, a spus vârstnicul Gong. „Să ne înțelegem mai bine unii pe alții ne ajută să ne iubim unii pe alții. Fie ca noi să învățăm să împărtășim și să înțelegem deschis și corect, astfel încât să ne putem întâlni cu mâinile întinse în semn de respect și bunăvoință, nu cu pumni încleștați de ignoranță sau antagonism.”

Prietenilor musulmani prezenți marți seara, vârstnicul Bednar le-a comunicat dorința sinceră a Bisericii, de „[a se alătura lor] pentru a face bine”. El s-a rugat ca „Dumnezeul lui Avraam – Dumnezeul nostru, al tuturor – să vegheze asupra fiecăruia dintre noi și să ne binecuvânteze în acest demers important și esențial”.

Îndrumări cu privire la stilul de scris:Când faceţi referire la Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, vă rugăm să folosiţi numele întreg al Bisericii în prima menţiune. Pentru mai multe informaţii despre utilizarea numelui Bisericii, consultaţi Îndrumări cu privire la stilul de scris.