Subiect


Templul Freiberg

Templul Freiberg a fost sfinţit în data de 29 iunie 1985 de către președintele Gordon B. Hinckley și, astfel, a fost predat scopului Său sfânt. Este primul templu pe pământ german și primul într-o țară (pe atunci încă) socialistă.

Templele nu sunt nu sunt locuri obişnuite de preaslăvire în zilele de duminica. Ele sunt cu totul diferite de miile de capele sau case de întruniri din toată lumea care sunt folosite pentru slujbe şi alte adunări religioase.

Un templu al Bisericii lui Isus Hristos este o casă a lui Dumnezeu, un loc sacru al păcii, unde omul se poate retrage de preocupările lumești. Acolo, membrii Bisericii fac promisiuni și jurăminte solemne în faţa lui Dumnezeu. Acolo sunt înfăptuite cele mai înalte rânduielile ale credinței - căsătoria și pecetluirea familiilor pentru eternitate.

Îndrumări cu privire la stilul de scris:Când faceţi referire la Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, vă rugăm să folosiţi numele întreg al Bisericii în prima menţiune. Pentru mai multe informaţii despre utilizarea numelui Bisericii, consultaţi Îndrumări cu privire la stilul de scris.