Comunicat de presă

Sfinții din zilele din urmă susțin noua Primă Președinție într-o adunare solemnă

Doi noi conducători numiți în Cvorumul celor Doisprezece Apostoli

Președintele Russell M. Nelson a fost susținut ca profet, văzător, revelator și președinte al Bisericii lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă în cadrul unei adunări solemne a membrilor Bisericii din întreaga lume, în ziua sâmbătă, 31 martie 2018.

Dallin H. Oaks a fost susținut ca primul consilier, iar Henry B. Eyring ca al doilea consilier în Prima Președinție – cel mai înalt for de conducere al Bisericii.

 

Noua Primă Președinție a fost numită și prezentată mass-mediei în data de 16 ianuarie, dar sesiunea de sâmbătă dimineață a Conferinței Generale anuale a Bisericii, transmisă din Centrul de conferințe din orașul Salt Lake, a fost prima ocazie pentru sfinții din zilele din urmă din întreaga lume să-și susțină public noua conducere.

Doi noi membri ai Cvorumului celor Doisprezece Apostoli au fost, de asemenea, anunțați în timpul adunării solemne de sâmbătă dimineață. Vârstnicul Gerrit W. Gong și vârstnicul Ulisses Soares au fost susținuți ca cei mai noi membri ai acestui cvorum. Ei ocupă locurile rămase vacante în urma decesului președintelui Thomas S. Monson și al vârstnicului Robert D. Hales.

Îndrumări cu privire la stilul de scris:Când faceţi referire la Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, vă rugăm să folosiţi numele întreg al Bisericii în prima menţiune. Pentru mai multe informaţii despre utilizarea numelui Bisericii, consultaţi Îndrumări cu privire la stilul de scris.