Mormon Newsroom
Comunicat de presă

Să sprijinim copiii și tinerii – transmisiune pentru părinți și conducători

În cadrul unei transmisiuni speciale desfășurate în data de 6 iunie 2021, membri ai Primei Președinții și ai Cvorumului celor Doisprezece Apostoli și oficianți generali au vorbit despre ocaziile de a binecuvânta copiii și tinerii pe măsură ce zonele ies din pandemie. Președințiile cvorumurilor și claselor tinerilor, împreună cu părinții și conducătorii tinerilor și copiilor sunt invitați să participe la această prezentare.

Prezentarea care durează o oră, precum și segmente specifice pentru anumite grupuri, sunt disponibile la http://ChildrenandYouth.ChurchofJesusChrist.org și pe Biblioteca Evangheliei. Prezentarea va include idei practice pentru implicarea în programul Copiii și tinerii ca familii și în cadrul episcopiilor. Acestea pot fi folosite în cadrul familiei, a consiliilor la nivel de episcopie și țăruș, comitetelor de conducere ale tinerilor la nivel de țăruș, consiliilor tinerilor la nivel de episcopie, adunărilor cvorumurilor Preoției aaronice și ale președințiilor claselor Tinerelor Fete și în alte împrejurări.

Vârstnicul Roy Tunnicliffe, autoritate a zonei-Cei Șaptezeci, care locuiește în Marea Britanie și care are responsabilitatea de a sprijini programul Copiii și tinerii în Europa, a subliniat importanța acestei prezentări speciale. „Transmisiunea este destinată să insufle din nou participarea în cadrul acestei noi inițiative pentru cei tineri, în special în zonele în care activitățile și adunările în persoană se reiau ținând cont de îndrumările legate de siguranța în privința virusului COVID.” Dânsul a adăugat că „resursele vor fi orientate spre un anumit public și zonele trebuie să folosească conținutul după cum sunt îndrumate de președinția zonei în săptămânile și lunile următoare”.

Prezentarea este acum disponibilă în limba engleză și limbajul semnelor american iar, în data de 18 iunie, va fi adăugată în următoarele limbi: cantoneză, franceză, germană, italiană, japoneză, coreeană, mandarină, portugheză, rusă și spaniolă.

Îndrumări cu privire la stilul de scris:Când faceţi referire la Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, vă rugăm să folosiţi numele întreg al Bisericii în prima menţiune. Pentru mai multe informaţii despre utilizarea numelui Bisericii, consultaţi Îndrumări cu privire la stilul de scris.