Comunicat de presă

Să folosim seara în cămin pentru a crește aprecierea pentru planeta Pământ

Data de 5 iunie marchează Ziua Mondială a Mediului. Conducători politici, ai organizațiilor nonprofit și activiști vorbesc despre poluare, pierderea biodiversității și schimbările rapide ale climei. Aceste probleme afectează oamenii din întreaga lume. Sunt câteva lucruri pe care părinții și fiecare familie le pot face în sfera lor de activitate, pentru că, prin lucruri mici și simple, „lucruri mari sunt înfăptuite” [1].

WorldEnvDay01
WorldEnvDay01
Russell M. Nelson, președintele Bisericii lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din urmă, ne sfătuiește pe toți să fim administratori înțelepți ai creației.2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Biserica lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă încurajează familiile să desfășoare o seară în cămin pentru a „clădi și întări relațiile în familie”. Aceste seri în cămin pot fi folosite, de asemenea, pentru a întări aprecierea și a practica administrarea eficientă a mediului.

Deși despre problema administrării eficiente a mediului nu se poate vorbi foarte des de la pupitru în timpul preaslăvirii de duminica a Bisericii lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă, scripturile și profeții și apostolii din zilele noastre ne învață că trebuie să fim administratori buni ai pământului.

În timp ce mulți oameni din lume ne atrag atenția asupra crizelor continue privind poluarea, schimbările climatice și despădurire, poate fi dificil să știm exact ce pot face sau ce ar trebui să facă persoanele și familiile pentru a ajuta în eforturile de a proteja această planetă.

Russell M. Nelson, președintele Bisericii lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă, ne-a învățat: „Ca beneficiari ai creației divine, ce trebuie să facem? Trebuie să avem grijă de pământ, să fim administratori înțelepți ai acestuia și să-l protejăm pentru generațiile viitoare” [2].

Așadar, cum putem noi în calitate de persoane, familii sau prieteni să urmăm sfatul președintelui Nelson?

Iată câteva sugestii de lucruri simple pe care le putem face în cadrul serilor în cămin pentru a deveni noi înșine administratori înțelepți ai pământului.

Evitați aruncarea gunoiului pe jos și poluarea

Ezra Taft Benson ne-a învățat că, atunci când nu respectăm pământul, înseamnă că nu-L respectăm pe Dumnezeu. „Lipsa de respect față de Dumnezeu, față de viață și față de semenii noștri ia forma unor acțiuni precum aruncarea gunoiului pe jos, exploatarea neglijentă a minelor [și] poluarea apei și aerului. Dar acestea sunt, până la urmă, moduri de exprimare ale eului lăuntric” [3].

Este important să avem grijă cum folosim chimicalele și materialele primejdioase. Oamenii pot, de asemenea, să încerce să meargă cu aceeași mașină sau să folosească transportul public când merg la muncă sau la alte activități. În timpul serilor în cămin, membrii familiei se pot angaja să facă lucruri mici și simple pentru a fi administratori mai buni, cum ar fi să aleagă o activitate care implică poluare minimă. Membrii familiei se pot plimba împreună și chiar să strângă gunoiul de pe drum.

Petreceți timp în natură

Planificați o plimbare, o drumeție sau o plimbare cu bicicleta. Ieșiți din oraș și petreceți timp admirând creațiile lui Dumnezeu. După cum ne-a învățat Joseph F. Smith, avem datoria de a ne bucura de frumusețile naturii și de a le aprecia. „În calitate de copii ai lui Dumnezeu, este datoria noastră să-L apreciem și să-L preaslăvim în creațiile Sale. Dacă vom asocia tot ce este cu adevărat bun și frumos în viață cu gânduri despre El, vom putea să vedem mâna Lui pretutindeni în natură” [4].

WorldEnvDay02
WorldEnvDay02
Faptul de a ne bucura de frumusețea creației împreună cu membrii familiei și prietenii favorizează recunoștința.2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Un moment potrivit pentru a face acest lucru este în timpul serilor în cămin sau duminica, aceasta fiind o formă de preaslăvire în afara zidurilor bisericii și ale căminului. Puteți vizita un parc sau să mergeți la un camping din apropiere.

Învățați despre lumea din jur

Scripturile ne oferă multe cunoștințe despre motivul pentru care ni se poruncește să învățăm despre pământ. [5] Președintele în exercițiu al Cvorumului celor Doisprezece Apostoli, M. Russell Ballard, ne roagă să „ne gândim la ce s-ar întâmpla dacă fiecare dintre noi și-ar face timp pentru a privi cu atenție minunile naturii care ne înconjoară și ne-am dedica timp pentru a învăța mai mult despre această lume pe care Dumnezeu a creat-o pentru noi… Pentru a respecta cu adevărat Creatorul, trebuie să apreciem creațiile Sale. Avem nevoie de un plan pentru a observa minunile naturii. Astăzi, putem, cu ușurință, să fim înconjurați de clădiri din cărămidă și suprafețe de asfalt care ne despart de viața adevărată din jurul nostru” [6].

WorldEnvDay03
WorldEnvDay03
învățarea despre lumea din jurul nostru începe în cadrul familiei.2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

În Cartea lui Mormon, profetul Alma ne învață că pământul și toate lucrurile care sunt pe fața lui „mărturisesc că este un Creator Suprem” [7]. În calitate de administratori ai pământului, este important să ne facem timp să învățăm despre pământ, deoarece este o mărturie divină despre lucrarea lui Dumnezeu. Membrii familiei pot citi împreună din scripturi despre pământ pentru a învăța mai multe despre modul în care să aibă mai bine grijă de creația lui Dumnezeu.

Predați o atitudine de recunoștință față de pământ

Este mare bucurie când oamenii sunt fericiți cu acele lucruri pe care Dumnezeu li le-a încredințat. Oamenii au datoria să se bucure de frumusețea naturii și să o aprecieze. În cadrul serilor în cămin, oamenii își pot exprima recunoștința pentru pământ și pot participa la activități care îi ajută să-și mărească recunoștința pentru planeta Pământ.

Vârstnicul M. Russell Ballard ne învață despre importanța faptului de a arăta apreciere pentru Pământul lui Dumnezeu și ne avertizează că lipsa de motivare poate fi dăunătoare.

„Aceia care nu simt respect față de creațiile și însușirile divine ale lui Dumnezeu, cel mai probabil, vor avea puțină apreciere față de alte lucruri sacre. O astfel de lipsă de venerație față de creațiile lui Dumnezeu se poate diminua până când o persoană devine total insensibilă la sentimentele altora”, a spus vârstnicul Ballard [8].

Seara în cămin este un moment minunat pentru a învăța și a favoriza o atitudine de respect și reverență față de planeta Pământ.

[1] Alma 37:6.

[2] Președintele Russell M. Nelson, The Creation, aprilie 2000.

[3] Ezra Taft Benson, This Nation Shall Endure, 1977.

[4] Citat în George B. Handley, „The Environment Ethics of Mormon Belief”, BYU Studies, 40:2, 2001.

[5] Doctrină și legăminte 101:32-34.

[6] M. Russell Ballard, God's Love for His Children, aprilie 1988.

[7] Alma 30:44

[8] M. Russell Ballard, Take time to have reverence for creator and his creations, aprilie 1988.

Îndrumări cu privire la stilul de scris:Când faceţi referire la Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, vă rugăm să folosiţi numele întreg al Bisericii în prima menţiune. Pentru mai multe informaţii despre utilizarea numelui Bisericii, consultaţi Îndrumări cu privire la stilul de scris.