Comunicat de presă

Russell M. Nelson este noul preşedinte al Cvorumului celor Doisprezece Apostoli

Russell M. Nelson este preşedintele Cvorumului celor Doisprezece Apostoli. Dânsul a fost pus deoparte (desemnat în mod oficial) în acestă chemare de către preşedintele Thomas S. Monson, miercuri, 15 iulie 2015. În calitate de preşedinte al Celor Doisprezece, ne adresăm dânsului cu preşedintele Russell M. Nelson, dumnealui fiind succesorul răposatului preşedinte Boyd K. Packer, care a decedat în data de 3 iulie 2015. În Biserică, apostolul care slujeşte de cel mai mult timp în acest oficiu, devine preşedintele Cvorumului celor Doisprezece Apostoli.

Cvorumul celor Doisprezece Apostoli este al doilea înalt organism care prezidează, din conducerea Bisericii. Membrii acestuia slujesc sub îndrumarea Primei Preşedinţii, un organism de conducere format din trei bărbaţi – preşedintele şi doi consilieri.

Pe lângă responsabilitatea lor principală de martori speciali ai numelui lui Hristos în întreaga lume, apostolii au responsabilităţi administrative dificile, dânşii fiind cei care supraveghează progresul şi dezvoltarea în ordine Bisericii la nivel mondial.

Îndrumări cu privire la stilul de scris:Când faceţi referire la Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, vă rugăm să folosiţi numele întreg al Bisericii în prima menţiune. Pentru mai multe informaţii despre utilizarea numelui Bisericii, consultaţi Îndrumări cu privire la stilul de scris.