Comunicat de presă

Prima Președinție continuă desfășurarea sesiunii de sâmbătă seara a conferinței generale

„Desfășurarea acestei sesiuni va permite să fie predate mai multe subiecte ale Evangheliei și ca mai mulți conducători generali să se adreseze în cadrul conferinței.”

conference centre 01Download Photo

Astăzi, 30 iulie 2021, Prima Președinție a Bisericii lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă a trimis scrisoarea de mai jos conducătorilor acestei credințe din întreaga lume.

Dragi frați și surori,

Un principiu de bază al Evangheliei este binecuvântarea revelației în desfășurare prin care Domnul revelează voia Sa, „dând rând după rând, precept după precept; puțin aici și puțin acolo” (Doctrină și legăminte 128:21). De exemplu, de-a lungul anilor, formatul și programul conferinței generale s-au schimbat de multe ori. Unele sesiuni ale conferinței generale erau menite pentru anumite grupuri de membri sau conducători, cum ar fi sesiunea privind bunăstarea, sesiunea femeilor, sesiunea preoției și alte sesiuni menite să abordeze subiecte pertinente anumitor organizații ale Bisericii.

În luna iunie a anului 2021, am anunțat modificări privind următoarea conferință generală în cadrul căreia sesiunea de sâmbătă seară nu urma să mai aibă loc. Această hotărâre s-a bazat pe schimbări în domeniul tehnicii care au făcut posibil ca toți membrii și prietenii să vadă fiecare sesiune a conferinței generale, inclusiv sesiunea femeilor și sesiunea preoției.

Recunoaștem încercările din ce în ce mai mari cu care se confruntă membrii Bisericii în zilele noastre. O modalitate importantă de a ne întări împotriva acestor încercări este ascultând cuvântul lui Dumnezeu (vedeți Alma 31:5). Prin urmare, după mai mult studiu și mai multă rugăciune, am simțit îndemnul de a continua să desfășurăm sesiunea de sâmbătă seară a conferinței generale, deși într-un format diferit de cel din trecut.

De la Conferința Generală bianuală din luna octombrie, sesiunea de sâmbătă seară va continua. Toți membrii și prietenii Bisericii sunt invitați să vadă sesiunea. Această sesiune nu va avea un anumit subiect și nici nu va fi destinată unui anumit grup demografic sau grup de conducători. Desfășurarea acestei sesiuni va permite să fie predate mai multe subiecte ale Evangheliei și ca mai mulți conducători generali să se adreseze membrilor în cadrul conferinței.

Îi mulțumim Domnului pentru îndrumarea Sa în această privință. Ne exprimăm dragostea și aprecierea profundă față de membrii credincioși ai Bisericii din întreaga lume și așteptăm cu nerăbdare conferința generală în cadrul căreia cuvântul Domnului va fi transmis prin intermediul slujitorilor Săi.

Cu stimă,

Prima Președinție

Russell M. Nelson
Dallin H. Oaks
Henry B. Eyring

Îndrumări cu privire la stilul de scris:Când faceţi referire la Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, vă rugăm să folosiţi numele întreg al Bisericii în prima menţiune. Pentru mai multe informaţii despre utilizarea numelui Bisericii, consultaţi Îndrumări cu privire la stilul de scris.