Muslims_pamphlet_01_220201_v1.jpeg
Comunicat de presă

O nouă broșură îndeamnă la înțelegerea între musulmani și sfinții din zilele din urmă

Materialul este disponibil în opt limbi

O nouă broșură de 35 de pagini, numită „Musulmani și sfinți din zilele din urmă – Crezuri, valori și stiluri de viață”, este disponibilă pe ChurchofJesusChrist.org în opt limbi: arabă, engleză, farsi, franceză, germană, spaniolă, turcă și rusă*. Broșura poate fi găsită, de asemenea, în aceste limbi pe aplicația Biblioteca Evangheliei mergând la „Cărți și lecții”, apoi deschizând „Relații interconfesionale”.

Muslim Pamphlet 02Download Photo

Materialul a fost menționat prima dată de vârstnicii David A. Bednar și Gerrit W. Gong, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, în cadrul unei conferințe despre Islam desfășurată la Universitatea Brigham Young, în luna octombrie a anului 2021. Broșura îi prezintă pe musulmani (cei care urmează Islamul) și pe sfinții din zilele din urmă (membrii Bisericii lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă) unii altora. Broșura este rodul unor ani de muncă, inclusiv al colaborării cu imami musulmani.

„Când am depus acest efort alături de colegi musulmani, am observat cât de multe lucruri există în comun între cele două credințe”, a spus vârstnicul Bednar în prezentarea video de 30 de minute care însoțește broșura. „De exemplu: Atât sfinții din zilele din urmă, cât și musulmanii cred cu sinceritate în Dumnezeu, profeți, scripturi și locuri sfinte. Împărtășim valori comune, cum ar fi importanța familiei, castității și a faptului de a-i ajuta pe cei la nevoie. Stilul de viață al credincioșilor de ambele credințe include practici precum rugăciunea, postul și protejarea sănătății noastre fizice. Crezurile, valorile și practicile comune din ambele religii depășesc orice granițe politice, etnice sau culturale.”

Deși recunoaștem diferențele dintre cele două religii, secțiunile din broșură ilustrează unele dintre crezurile împărtășite de ambele. De exemplu:

  • Dumnezeu este atotștiutor și atotputernic. Credința trebuie exprimată prin gând, cuvânt și faptă.
  • Profeții sunt vitali în oferirea îndrumării de la Dumnezeu.
  • Isus Hristos are un rol important, deși diferit, pentru ambele grupuri.
  • Revelația de la Dumnezeu dată prin mesageri ca scriptură este temelia învățării voinței lui Dumnezeu, ținerii legămintelor și participării la preaslăvirea cu credință.
  • Ființele omenești trebuie să comunice cu Dumnezeu prin rugăciune zilnică.
  • Dumnezeu Se bucură în puritate și castitate.
  • Femeile sunt esențiale în societate și în cămin.
  • Familia este unitatea fundamentală a societății și o sursă esențială de bucurie.

În prezentarea video, vârstnicul Bednar a repudiat remarcile și declarațiile generalizate și subevaluatoare pe care unii sfinți din zilele din urmă le-au făcut despre cei care urmează Islamul.

„Ne simțim prost și prezentați greșit când un reportaj de știri spune că cineva care a comis o crimă gravă era un sfânt din zilele din urmă. Sau, când Biserica noastră este confundată cu grupurile răzlețe a căror conduită este contrară față de a noastră”, a spus vârstnicul Bednar. „Într-un mod asemănător, să sugerăm faptul că toți musulmanii au legătură cu infracțiuni grave aici, în S.U.A. sau oriunde altundeva în lume, este la fel de imprecis și jignitor pentru musulmani. Musulmanii dezaprobă astfel de acțiuni, tot așa cum fac și sfinții din zilele din urmă. Fiecare religie majoră are extremiști care interpretează greșit învățăturile propriei religii sau caută să facă rău în numele religiei.”

De asemenea, în prezentarea video, apostolii subliniază eforturile Bisericii depuse alături de musulmani pentru a apăra libertatea religioasă pentru toată lumea.

„Când ne întâlnim cu conducători musulmani din întreaga lume, vorbim despre apărarea libertății religioase”, a spus vârstnicul Gong. „Oamenii credincioși trebuie să apere împreună toleranța și demnitatea oamenilor de toate crezurile religioase.”

Vârstnicul Bednar a spus că Biserica are „o convingere foarte puternică în ceea ce privește libertatea religioasă nu doar pentru noi înșine, ci pentru toți. Asemenea unor musulmani din S.U.A. sau din altă parte a lumii, membrii Bisericii noastre au simțit efectele persecuției și ale prejudecăților și ne alăturăm oamenilor buni de pretutindeni pentru a condamna astfel de acțiuni”.

*Broșura va fi disponibilă la o dată ulterioară în limba germană și în limba rusă.

Îndrumări cu privire la stilul de scris:Când faceţi referire la Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, vă rugăm să folosiţi numele întreg al Bisericii în prima menţiune. Pentru mai multe informaţii despre utilizarea numelui Bisericii, consultaţi Îndrumări cu privire la stilul de scris.