Subiect

Neutralitate politică

Misiunea Bisericii este să predice Evanghelia lui Isus Hristos, nu să aleagă politicieni. Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă este neutră în privinţa partidelor politice. Această poziţie se aplică în fiecare dintre multele naţiuni în care ea este stabilită.

Biserica:

 • nu susţine, nu promovează sau nu se opune partidelor politice, candidaţilor sau platformelor politice;
 • nu permite folosirea în scopuri politice a clădirilor ei, a listelor cu membri sau a altor resurse;
 • nu încearcă să-şi influenţeze membrii cu privire la candidaţii sau partidul pe care ar trebui să-i voteze. Acest principiu se aplică indiferent dacă un candidat la o funcţie este sau nu membru al Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă;
 • nu încearcă să influenţeze sau să exercite controlul asupra unui conducător al guvernului.

Biserica:

 • îi încurajează pe membrii ei să joace un rol, ca cetăţeni responsabili, în comunităţile lor, inclusiv să se informeze asupra problemelor şi să se prezinte la vot în timpul alegerilor;
 • se aşteaptă ca membrii ei să se angajeze în viaţa politică, fiind informaţi şi având o atitudine civică, şi respectă faptul că membrii Bisericii provin dintr-o varietate de medii şi au o varietate de experienţe şi că pot avea opinii diferite în probleme politice;
 • cere candidaţilor la diversele funcţii să nu lase să se înţeleagă că platforma sau candidatura lor este susţinută de Biserică;
 • îşi rezervă dreptul, ca instituţie, să abordeze, în mod nepărtinitor, probleme care consideră că au consecinţe morale sau comunitare importante sau care afectează direct interesele Bisericii.
 • În Statele Unite, unde trăiesc aproape jumătate dintre sfinţii din zilele din urmă care există în lume, se obişnuieşte ca, la toate alegerile naţionale, Biserica să trimită o scrisoare, pentru a fi citită tuturor congregaţiilor, care îi încurajează pe membri să se prezinte la vot, dar care subliniază neutralitatea Bisericii în probleme politice.

Relaţia cu guvernul

Oficialităţile alese care sunt sfinţi din zilele din urmă îşi iau singure deciziile şi este posibil ca ele să nu împărtăşească aceeaşi opinie şi nici chiar o poziţie declarată public de către Biserică. Biserica le poate comunica punctele sale de vedere, ca oricărei alte oficialităţi alese, dar acceptă totuşi că aceste oficialităţi trebuie să aleagă singure, pe baza judecăţilor proprii şi ţinând seama de circumscripţiile pe care au fost alese să le reprezinte.

Referinţe din scripturile moderne cu privire la rolul guvernului: Doctrină şi legăminte, secţiunea 134

Implicarea politică a oficianţilor care prezidează ai Bisericii

Suplimentar, scrisoarea Primei Preşedinţii, emisă la data de 16 iunie 2011, este o reafirmare şi o clarificare suplimentară a neutralităţii politice a Bisericii cu ocazia unei noi campanii electorale. Se adresează tuturor autorităţilor generale cu timp deplin, conducătorilor generali ai organizaţiilor auxiliare, preşedinţilor de misiune şi preşedinţilor de templu. Această regulă nu se aplică angajaţilor cu timp deplin ai Bisericii.

„Autorităţile generale şi oficianţii generali ai Bisericii şi soţii sau soţiile lor şi ceilalţi conducători ecleziastici care slujesc cu timp deplin nu trebuie să participe personal la campanii electorale, inclusiv în promovarea candidaţilor, strângerea de fonduri, cuvântări în folosul sau în susţinerea în orice alt fel a candidaţilor şi în sprijinirea financiară a candidaţilor.

Având în vedere că ei nu sunt oficianţi cu timp deplin ai Bisericii, autorităţile zonei-Cei Şaptezeci, preşedinţii de ţăruş şi episcopii pot să contribuie financiar, să slujească în comitete de campanie şi să sprijine în vreun alt mod candidaţii pe care doresc, înţelegând că:

 • acţionează numai ca cetăţeni individuali într-un proces democratic şi că nu implică sau permit altora să presupună că faptele sau sprijinul lor reprezintă în vreun fel Biserica;
 • nu au voie să folosească bunurile Bisericii, liste cu membri create de către Biserică sau sistemele sale de e-mail ori clădirile Bisericii în scopuri de campanie electorală;
 • nu se vor implica în strângeri de fonduri sau alte tipuri de campanii bazându-se pe membrii Bisericii care sunt sub conducerea lor ecleziastică”.
 

Îndrumări cu privire la stilul de scris:Când faceţi referire la Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, vă rugăm să folosiţi numele întreg al Bisericii în prima menţiune. Pentru mai multe informaţii despre utilizarea numelui Bisericii, consultaţi Îndrumări cu privire la stilul de scris.