Comunicat de presă

Mesajul de Paşte al Primei Preşedinţii - 2016

Prima Preşedinţie a Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Ziele din Urmă a transmis următorul mesaj de Paşte:

Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, Iehova din Vechiul Testament şi Mesia din Noul Testament. A murit, a înviat şi trăieşte în slavă alături de Tatăl nostru Etern.

Ca rezultat al sacrificiul ispăşitor, al morţii şi al învierii Salvatorului nostru, devenim beneficiarii milei şi harului Său. Într-o lume plină de probleme şi nesiguranţă, pacea Sa poate să ne inunde inima şi să ne liniştească mintea. Isus este cu adevărat „calea, adevărul şi viaţa” pentru copiii lui Dumnezeu de pretutindeni (Ioan 14:6).

În această perioadă de Paşte, transmitem mărturia noastră sigură că Isus este Hristosul. Deşi a fost răstignit, El S-a ridicat triumfător din mormânt întru binecuvântarea şi folosul nostru etern. El ne este Mijlocitor şi Salvator. A făcut pentru omenire ceea ce nimeni altul nu ar fi putut face. Recunoştinţă lui Dumnezeu pentru darul Fiului Său Preaiubit, Salvatorul nostru, Mântuitorul lumii, Mielul fără cusur care a fost oferit drept jertfă pentru întreaga omenire.

Thomas S. Monson
Henry B. Eyring
Dieter F. Uchtdorf

Îndrumări cu privire la stilul de scris:Când faceţi referire la Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, vă rugăm să folosiţi numele întreg al Bisericii în prima menţiune. Pentru mai multe informaţii despre utilizarea numelui Bisericii, consultaţi Îndrumări cu privire la stilul de scris.