Comunicat de presă

Mesaj mormon: Ca un vas sfărâmat

Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă a publicat o prezentare video din seria Mesaje mormone bazată pe o cuvântare din cadrul Conferinţei Generale din octombrie 2013, cuvântare rostită de vârstnicul Jeffrey R. Holland, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli. În cuvântarea intitulată „Ca un vas sfărâmat” a fost abordată subiectul depresiei, lucru cu care vârstnicul Holland ne-a relatat că s-a confruntat în mod personal.

„M-am simţit distrusă”, a spus, în prezentarea video, o persoană care se luptase cu depresia. „Nu se mai termină niciodată”, a spus o altă persoană.

Potrivit statisticilor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, unul din patru oameni din lume este afectat, la un moment dat în viaţă, de o boală mintală.

„Nu vă daţi bătuţi şi aveţi speranţă”, a spus vârstnicul Holland. „Nu vă pierdeţi niciodată credinţa în Tatăl dumneavoastră din Cer, care vă iubeşte mai mult decât puteţi înţelege. Dacă venim la El [Isus Hristos]”, a explicat vârstnicul Holland în prezentarea video, „tot ceea ce este sfărâmat va fi făcut din nou întreg. Aceasta este marea promisiune a Evangheliei”.

Prezentările video din seria Mesaje mormone conţin mesaje scurte, menite să ne inspire cu privire la principiile şi valorile care sunt importante pentru lume.

Accesaţi Mormonchannel.org pentru a viziona acest Mesaj mormon.

Pentru relatări personale privind faptul de a trăi cu boli mintale, răspunsuri la întrebări frecvente şi alte resurse, vizitaţi MentalHealth.lds.org.

(Notă: mesaj video şi pagină disponibile în acest moment doar în limba engleză)

Îndrumări cu privire la stilul de scris:Când faceţi referire la Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, vă rugăm să folosiţi numele întreg al Bisericii în prima menţiune. Pentru mai multe informaţii despre utilizarea numelui Bisericii, consultaţi Îndrumări cu privire la stilul de scris.