Comunicat de presă

Federaţie catolică europeană de succes primeşte premiul Valorile familiei în Uniunea Europeană pentru anul 2015

Evenimentul desfăşurat la Bruxelles a fost o „celebrare a familiei”

Federaţia Asociaţiilor Familiilor Catolice din Europa (FAFCE) a primit premiul Valorile familiei în Uniunea Europeană pentru anul 2015 din partea Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă (mormonii) în cadrul unui eveniment desfăşurat la Bruxelles în data de 19 octombrie.

Premiul Valorile familiei în Uniunea Europeană oferit la Bruxelles este o recunoaştere a persoanelor şi a organizaţiilor a căror muncă şi influenţă alături de instituţii ale Uniunii Europene au un impact important asupra vieţii de familie în cadrul societăţilor europene.

Vârstnicul Patrick Kearon, preşedintele Zonei Europa a Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, cel care a prezidat evenimentul, a spus că FAFCE a primit premiul „pentru efortul său neobosit de a face ca familia să fie o prioritate în legile elaborate şi promulgate de UE”.

FAFCE „recunoaşte importanţa familiei ca unitate fundamentală în cadrul societăţii şi am fost impresionaţi de devotamentul conducătorilor săi de a se asigura că acest mesaj nu este trecut cu vederea de oficialii UE şi de membrii Parlamentului European”.

Despre primirea premiului, Antoine Renard, preşedintele FAFCE, a spus: „Vă mulţumim că apreciaţi ceea ce facem. Noi apărăm valorile familiei, însă dorim, de asemenea, să protejăm virtuţile familiei”. Apoi, dânsul a subliniat importanţa familiilor: „Toţi ştim ce datorăm propriei familii. Acesta este un proiect al păcii şi un proiect al lui Dumnezeu”. Preşedintele Renard, în numele FAFCE, a dedicat premiul Valorile familiei în Uniunea Europeană pentru anul 2015 miilor de familii siriene, părinţi şi copii care au suferit foarte mult din cauza războiului şi de-a lungul crizei migraţiei.

Alături de vârstnicul Kearon au fost sora Linda K. Burton, preşedinta generală a Societăţii de Alinare şi sora Bonnie L. Oscarson, preşedinta generală a Tinerelor Fete. Sora Burton şi sora Oscarson vizitează în prezent multe congregaţii din întreaga Europă.

Sora Burton, care conduce o organizaţie formată din şapte milioane de femei din întreaga lume, le-a mulţumit reprezentanţilor bisericilor şi organizaţiilor religioase care au fost prezenţi pentru sprijinirea familiei. Dânsa a împărtăşit un fragment din mesajul vârstnicului D. Todd Christofferson, conducător internaţional al Bisericii, pe care dânsul l-a rostit în cadrul celei de-a opta Adunări Mondiale despre familii desfăşurate la Philadelphia: „Cea mai mare prioritate a noastră legată de viaţa de familie se bazează pe convingerea noastră că Dumnezeu a creat familia – şi a rânduit viaţa de familie – pentru scopurile Sale. De aici rezultă şi convingerea că îndatoririle părinţilor şi ale membrilor familiei, precum şi principiile pe care le vom discuta, sunt, într-adevăr, «desemnate de Divinitate»”. Sora Burton a subliniat „importanţa întăririi familiei în vederea îmbunătăţirii comunităţilor”. „Rolul meu în cadrul Bisericii şi al Societăţii de Alinare”, a concluzionat dânsa, „este să ajut la creşterea credinţei şi la întărirea familiilor”.

Sora Oscarson, care coordonează programele Bisericii pentru o jumătate de milion de fete din întreaga lume, a împărtăşit un citat din cuvântarea pe care Papa Francisc a adresat-o în cadrul Colocviului despre familie, desfăşurat la Vatican, în luna noiembrie a anului 2014: „În zilele noastre, căsătoria şi familia sunt în criză. «Cultura temporarului» i-a făcut pe mulţi oameni să renunţe la căsătorie, în forma ei de angajament public. Această revoluţie cu privire la comportamente şi moravuri a fluturat adesea drapelul libertăţii, însă, în realitate, a adus cu sine devastarea spirituală şi materială a nenumăraţi oameni, în mod deosebit a celor mai săraci şi mai vulnerabili”. Sora Oscarson a reiterat importanţa „de a pune accent pe educaţia fetelor”. „Trebuie să le întărim cu principii şi valori, astfel încât ele să-şi poată întemeia propriile viitoare familii.” Citându-l pe David O. McKay, fost preşedinte al Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, dânsa a concluzionat: „Niciun alt succes nu poate compensa eşecul în cadrul căminului”.

Aceasta este prima dată când premiul Valorile familiei este oferit de Biserică în contextul Uniunii Europene.

La evenimentul decernării premiului din acest an au participat membri ai Parlamentului European din tot spectrul politic, reprezentanţi ai bisericilor şi ai organizaţiilor societăţii civile.

Îndrumări cu privire la stilul de scris:Când faceţi referire la Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, vă rugăm să folosiţi numele întreg al Bisericii în prima menţiune. Pentru mai multe informaţii despre utilizarea numelui Bisericii, consultaţi Îndrumări cu privire la stilul de scris.