Articol de fond

Explicarea libertăţii religioase şi a drepturilor comunităţii LGBT

Următoarea explicaţie simplă, în care nu se folosesc termeni juridici, este oferită pentru a ajuta membrii Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă şi alte persoane să înţeleagă contextul şi deciziile legate de fragmentul proiectului de lege, discutat în cadrul sesiunii din anul 2015 a organului legislativ din Utah, care abordează principii importante ale libertăţii religioase şi ale drepturilor comunităţii LGBT.

Contextul cu privire la căsătoria între persoane de acelaşi sex

În vara anului 2015, Curtea Supremă a Statelor Unite va hotărî, în cele din urmă, dacă acele cupluri formate din persoane de acelaşi sex, de pe tot cuprinsul Statelor Unite, au dreptul constituţional de a se căsători, sau dacă acest lucru va fi decis de fiecare stat în parte.

Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă îşi menţine puternic punctul de vedere conform căruia căsătoria între un bărbat şi o femeie este singura căsătorie care este în acord cu legile lui Dumnezeu. Această poruncă şi doctrină vine din scriptura sacră, iar Biserica nu are dreptul de a o schimba. Totuşi, Biserica recunoaşte faptul că, în cele mai multe dintre state, căsătoria între persoane de acelaşi sex este, acum, legală. În rândul oamenilor, acest subiect continuă să provoace multe disensiuni şi controverse.

Ce s-a întâmplat cu legea nediscriminării

Sub paravanul dezbaterii pe tema căsătoriei între persoane de acelaşi sex, susţinătorii comunităţii LGBT au încercat dobândirea de alte drepturi, unii dintre aceştia fiind o ameninţare la adresa libertăţilor religioase. De exemplu, unii au contestat dreptul şcolilor religioase de a avea control asupra propriilor programe de învăţământ. Alţii au încercat să forţeze grupuri religioase să-şi folosească proprietăţile religioase pentru a oficia uniuni între persoane de acelaşi sex. Astfel de măsuri coercitive sunt ceea ce au alarmat atât de mult oamenii cu valori religioase care doresc să trăiască în acord cu credinţa lor fără a fi ameninţaţi. În mai multe state la rând, susţinători ai libertăţilor religioase, pe de o parte, şi susţinători ai drepturilor comunităţii LGBT, pe de altă parte, s-au înfruntat în mod repetat. Rezultatul a fost, adesea, eşecul fiecărei părţi de a-şi susţine cauza, iar mânia şi amărăciunea au fost rezultatul final.

În cazul protecţiilor căutate de comunitatea LGBT cu privire la discriminarea legată de cazare şi angajări, Biserica a sprijinit astfel de eforturi în mod clar, susţinând public, în anul 2009, o ordonanţă anti-discriminare în oraşul Salt Lake. La sfârşitul lunii ianuarie a anului 2015, Biserica a susţinut o conferinţă de presă în care a făcut apel la dialog respectuos şi la efortul de a se încheia disensiunile provocate de dezbaterea acestui subiect în ultimii ani. Mai exact, a făcut apel la legiuitorii din Utah şi de pretutindeni să găsească o bază comună prin care să li se acorde tuturor drepturi rezonabile.

Reprezentanţi ai Bisericii, lucrând sub îndrumarea Primei Preşedinţii şi a Cvorumului celor Doisprezece, s-au întâlnit cu legiuitori ai statului Utah şi cu părţi cheie interesate într-un efort de a susţine o legislaţie care asigură protecţii vitale cu privire la libertatea religioasă şi care, în acelaşi timp, asigură protecţii fundamentale persoanelor LGBT în legătură cu cazarea şi angajările. Proiecte de lege în legătură cu nediscriminarea şi libertatea religioasă, plus protecţii cu privire la căsătorie şi drepturi parentale au rezultat şi au fost ratificate de puterea legislativă, în data de 11 martie. Biserica crede că protecţiile colective cuprinse în aceste trei proiecte de lege vizează un echilibru corespunzător între libertatea religioasă şi drepturile comunităţii LGBT şi asigură acea „corectitudine faţă de toţi” care a fost căutată.

Ce realizează organul legislativ din Utah

Utah a ratificat trei legi care abordează tratarea tuturor oamenilor în mod egal şi „corectitudinea faţă de toţi”: (1) proiectul de lege 296 al Senatului - un proiect de lege privind nediscriminarea pe care Biserica l-a susţinut public şi care pune cu grijă în echilibru drepturile comunităţii LGBT şi drepturile privind libertatea religioasă; (2) proiectul de lege 297 al Senatului - un proiect de lege care asigură protecţii libertăţii religioase cu privire la aspecte legate de căsătoria între persoane de acelaşi sex; şi (3) proiectul de lege 447 al Camerei Reprezentanţilor - un proiect de lege care oferă părinţilor ultimul cuvânt în legătură cu ce învaţă copiii lor la şcoală cu privire la sexualitatea umană.

Protecţii privind libertatea religioasă

 • Cazare

  • Bisericile şi alte organizaţii religioase afiliate care deţin unităţi de cazare necomerciale pot să-i prefere pe cei care fac parte din religia lor.

  • Şcolile religioase pot stabili regulamente bazate pe valori în ce priveşte cazarea cursanţilor.

  • Proprietarii care deţin mai puţin de patru unităţi de închiriat îşi pot alege chiriaşii în funcţie de preferinţele personale.

 • Locuri de muncă

  • Bisericile şi şcolile religioase pot lua decizii cu privire la angajare bazate pe principii religioase.

  • Firmele mici, de familie (cu mai puţin de 15 angajaţi) pot face angajări pe bază de criterii religioase sau bazându-se pe alte valori.

  • Organizaţia Boy Scouts of America (Cercetaşii americani) este liberă să facă angajări pe baza valorilor sale.

  • Toţi angajaţii îşi pot exprima convingerile religioase despre aspecte legate de credinţă, căsătorie, familie şi sexualitate în afara locului de muncă, precum şi la locul de muncă în moduri rezonabile şi care nu perturbă.

  • Toţi angajatorii sunt liberi să stabilească reguli rezonabile legate de angajare care sunt conforme cu valorile lor, inclusiv cele legate de îmbrăcăminte, îngrijire corporală şi utilizarea clădirilor private.

 • Căsătorie

  • Oficianţii religioşi şi organizaţiile religioase afiliate nu pot fi obligate să oficieze vreo căsătorie care este contrară propriilor crezuri religioase, sau să asigure bunuri, servicii, clădiri sau terenuri pentru activităţi asociate unei căsătorii care este în opoziţie cu crezurile lor religioase.

  • Asupra niciunui oficiant religios, niciunei organizaţii religioase afiliate şi niciunei şcoli religioase nu pot fi făcute represalii, nu se pot impune penalităţi etc. din motive de crezuri religioase, de exprimare sau de practici cu privire la sexualitate sau identitate de gen.

  • Oficianţii stării civile trebuie să oficieze căsătorii legale, inclusiv uniuni între persoane de acelaşi sex, însă pot, de asemenea, să desemneze o altă persoană care doreşte şi care este calificată să înfăptuiască, în locul lor, acea căsătorie. Alţi funcţionari publici pot oficia căsătorii, însă nu sunt obligaţi.

 • Educaţie

 • Regulile existente emise de Consiliul pentru educaţie al statului Utah care protejează drepturile părinţilor care au copii în şcoli publice de a şti şi de a-şi da sau nu consimţământul în legătură cu predarea cursului despre „sexualitatea umană” sunt codificate.

Protecţii anti-discriminare

Notă. Multe dintre protecţiile libertăţii religioase sunt valabile în aceeaşi măsură pentru oamenii religioşi şi pentru cei din comunitatea LGBT – de exemplu, anti-discriminarea, dreptul omului de a-şi face cunoscut punctul de vedere în afara locului de muncă fără a avea parte de represalii din partea angajatorului şi dreptul de a avea, la locul de muncă, conversaţii rezonabile şi care nu perturbă.

 • Cazare şi angajare

 • Oamenii LGBT au parte de protecţii din partea statului împotriva discriminării cu privire la angajare şi cazare, fără să li se acorde statutul de clasă protejată.

 • Angajatorii au dreptul să separe în funcţie de sex toaletele şi alte încăperi, însă trebuie să ofere condiţii rezonabile tuturor angajaţilor.

 • Oficianţii stării civile trebuie fie să oficieze o căsătorie atunci când li se cere, fie să desemneze o altă persoană care doreşte să facă aceasta, însă această prevedere este valabilă pentru toate căsătoriile legale, inclusiv pentru cele ale cuplurilor de acelaşi sex.

Ce nu face legislaţia

De notat este că niciunul dintre cele trei proiecte de lege menţionate mai sus nu abordează aspectul legat de bunuri şi servicii oferite pe piaţă. Aceasta este o plângere făcută cunoscută atât de comunitatea LGBT, cât şi de oponenţii ei politici. Este un aspect care pur şi simplu creează prea multe disensiuni în acest moment.

Concluzie

Efectul acţiunii legislaturii din Utah din anul 2015 este un compromis în adevăratul sens al cuvântului. Biserica nu şi-a modificat poziţia doctrinară cu privire la comportamentul sexual sau la ceea ce înseamnă castitatea. Nu şi-a schimbat poziţia cu privire la căsătoria între persoane de acelaşi sex, iar toate religiile au, acum, protecţii suplimentare pentru dreptul lor fundamental legat de libertatea crezului şi exprimării religioase. În ceea ce priveşte drepturile comunităţii LGBT, o persoană homosexuală sau care şi-a schimbat sexul, care trăieşte în Utah, nu mai poate fi concediată arbitrar sau evacuată dintr-un apartament doar din motive de orientare sexuală sau identitate de gen.

În toate acestea, conducătorii Bisericii au urmat exemplul Salvatorului. Deşi El nu a trecut niciodată cu vederea păcatul, Isus Hristos a fost primul care Şi-a întins mâna către cei marginalizaţi, oprimaţi, cei care nu puteau fi auziţi sau către cei care aveau dificultăţi într-un mod sau altul. Exemplul Lui este cel pe care îl urmăm.

Răspunsuri la întrebări de bază

 1. De ce este libertatea religioasă un subiect atât de important acum?

În Statele Unite, religia se bucură de mult de protecţii constituţionale. Cu toate acestea, în ultimii câţiva ani s-au văzut multe exemple în care acele libertăţi religioase au fost schimbate. Unele dintre aceste schimbări – însă nu toate – au rezultat ca urmare a eforturilor activiştilor LGBT de a-şi dobândi propriile protecţii. Dacă bisericile şi comunităţile religioase nu-şi revendică drepturile constituţionale, multe dintre libertăţile pe care le-am tratat cu uşurinţă vor fi pierdute, inclusiv posibilitatea Bisericii şi a membrilor ei de a trăi conform religiei lor fără amestecul guvernului.

 1. Ce exemple avem cu privire la pierderea un astfel de libertăţi?

Exemplele includ universități religioase care sunt ameninţate că-şi pierd acreditarea pentru că crezurile religioase ale şcolii respective sunt în contradicţie cu opinia populară. Anumite companii suferă consecinţe legale sau sunt boicotate pentru că proprietarul îşi conduce compania folosind principii religioase. Conducători de afaceri şi din comunitate au fost agresaţi şi forţaţi să demisioneze pentru că susţin căsătoria tradiţională. Judecători din California nu mai pot fi membri ai organizaţiei Boy Scouts of America ca urmare a poziţiei organizaţiei cu privire la conducători homosexuali. Multe persoane religioase se simt ruşinate sau sunt reduse la tăcere, deoarece crezurile lor nu mai sunt populare sau în acord cu ceea ce este considerat ca fiind acceptat politic.

 1. De ce a susţinut Biserica Proposition 8 în California?

Proposition 8 a oferit membrilor Bisericii ocazia de a susţine principiul căsătoriei între un bărbat şi o femeie. Biserica este recunoscătoare miilor de membri ai săi şi multor altora care au muncit din greu şi au sacrificat atât de mult pentru acel principiu şi care a avut o influenţă în declararea căsătoriei în California aşa cum o ştim de secole. Ulterior, aşa cum ştim, acea decizie a electoratului a fost schimbată de o hotărâre judecătorească. Asemenea tuturor celorlalţi, Biserica trebuie să accepte acele hotărâri judecătoreşti şi va respecta faptul că, acum, căsătoriile între persoane de acelaşi sex sunt legale în două treimi dintre state. Cu toate acestea, poziţia ei doctrinară rămâne aceeaşi, iar noi vom continua să le predicăm celor care ne ascultă.

 1. S-a schimbat punctul de vedere al Bisericii cu privire la chestiunile legate de persoanele homosexuale odată cu Proposition 8?

Doctrina nu s-a schimbat, însă a fost, în mod clar, nevoie ca Biserica să respingă afirmaţiile conform cărora poziţia ei era motivată de „ura” faţă de persoanele LGBT. Pe măsură ce am ajuns să-i cunoaştem mai bine pe cei care se simt atraşi de persoane de acelaşi sex şi care nu au avut prea mult parte de înţelegere şi acceptare în familii SZU, am încurajat afecţiunea şi compasiunea şi i-am îndemnat pe oameni să acţioneze asemenea Salvatorului. Acesta este, în continuare, mesajul nostru.

Abordarea „corectitudine faţă de toţi” a Bisericii caută să-i trateze pe ceilalţi aşa cum ar face Salvatorul, în mod corect şi cu respect. Deşi Salvatorul nu poate să treacă păcatul cu vederea, El nu susţine limbajul plin de ură sau confiscarea casei sau mijloacelor de existenţă ale cuiva din cauza alegerilor sale.

 1. Renunţă Biserica la un principiu important în cazul problemei homosexualilor?

Biserica a fost întotdeauna în favoarea compasiunii şi a încercării de a urma exemplul lui Isus Hristos. Biserica a lucrat sub îndrumarea Primei Preşedinţii şi a Cvorumului celor Doisprezece pentru a găsi o bază comună conform căreia să li se acorde tuturor drepturi rezonabile. Deşi nu s-a făcut nicio schimbare în doctrină, Biserica încearcă să protejeze persoanele, atât pe cele religioase, cât şi pe cele care nu sunt religioase, împotriva represaliilor, concedierii şi evacuării. Nu credem că oamenii trebuie să fie discreditaţi sau persecutaţi doar pentru că fac parte din comunitatea LGBT sau o susţin. Biserica a susţinut proiectul de lege 296 al Senatului, deoarece acesta caută să protejeze drepturi de bază ale comunităţii LGBT care nu sunt momentan protejate în aspecte precum cazare şi angajare. Acel proiect de lege nu susţine căsătoria între persoane de acelaşi sex.

 1. La ce drepturi a renunţat Biserica pentru realizarea acestui compromis legislativ?

Biserica nu a renunţat la niciunul dintre drepturile ei în proiectul de lege 296 al Senatului. Acest proiect de lege ia drepturile de bază asigurate comunităţii LGBT în oraşul Salt Lake şi le aplică şi în restul statului Utah. Biserica a dobândit protecţii importante în această legislaţie, precum dreptul ca Biserica şi entităţile ei să funcţioneze, inclusiv universităţile, în acord cu principiile ei.

 1. Vor fi oficianţii ecleziastici ai Bisericii protejaţi să nu oficieze căsătorii între persoane de acelaşi sex în statul Utah?

Da. Cei mai mulţi experţi în domeniul Constituţiei presupun că respectiva Constituţie a Statelor Unite protejează conducătorii religioşi împotriva faptului de a fi forţaţi să oficieze căsătorii civile pentru cupluri de acelaşi sex. Cu toate acestea, legea din Utah afirmă, acum, în mod explicit că oficianţilor religioşi şi organizaţiilor religioase afiliate nu li se poate cere să oficieze vreo căsătorie care este contrară propriilor crezuri religioase.

 1. Va susţine Biserica această căsătorie între persoane de acelaşi sex dacă va fi acceptată prin lege?

Nu. Biserica nu autorizează căsătoria între persoane de acelaşi sex şi nici nu permite conducătorilor ecleziastici să oficieze căsătorii de acest gen. Biserica recunoaşte că aceasta este, acum, legală în cele mai multe dintre state şi acceptă realitatea din acele locuri în ceea ce priveşte legea ţării. Însă căsătoria între persoane de acelaşi sex nu va deveni parte a doctrinei sau practicii Bisericii.

 1. Cum explic noţiunea de abordare echilibrată prietenilor mei, membrilor familiei, colegilor de muncă şi altora?

Biserica, asemenea multor alte confesiuni religioase importante din Statele Unite, a căutat să găsească o abordare echilibrată, în care nici grupurile religioase, nici susţinătorii LGBT să nu se afle de o parte sau de alta a unei prăpastii atât de adânci. Biserica speră să schimbe dialogul plin de încărcătură emoţională astfel încât să includă mai multe discuţii politicoase în care fiecare tabără o va ajuta pe cealaltă să realizeze un echilibru care să convină amândurora.

Lucrând cu ambele tabere ale dezbaterii, Biserica speră se dea un exemplu de dialog productiv şi bazat pe învăţăturile lui Hristos. În timp ce susţinem ferm principiul, Salvatorul ne-a învăţat să acţionăm în mod politicos şi respectuos faţă de cei cu care nu suntem de acord. Este posibil să-i ajutăm pe cei care pot fi dezavantajaţi în timp ce protejăm drepturile individuale privind conştiinţa.

 1. Protejează această legislaţie libertatea religioasă, drepturile individuale privind conştiinţa şi familiile, sau protejează doar Biserica şi afiliaţii ei?

Persoanele individuale sunt protejate în mai multe moduri. Nici persoanele religioase, nici persoanele LGBT nu pot fi penalizate de angajatori pentru că îşi împărtăşesc punctele de vedere în afara locului de muncă. Nici nu pot fi oprite să-şi discute punctele de vedere la locul de muncă atât timp cât acest lucru nu perturbă ambianţa de la locul de muncă sau este în contradicţie totală cu scopul firmei.

Mai mult, firmele mici care au mai puţin de 15 angajaţi – în care se încadrează cea mai mare parte din afacerile de familie – sunt scutite de la această legislaţie. Sunt scutiţi, de asemenea, deţinătorii de proprietăţi care au mai puţin de patru unităţi.

Bineînţeles, legislaţia include toate bisericile şi grupurile religioase, nu doar Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă.

 1. Dar ce se întâmplă cu protecţiile pentru brutari, fotografi sau alţi proprietari de afaceri care nu pot, cu o conştiinţă curată, să asigure servicii în cadrul căsătoriilor între persoane de acelaşi sex?

Protecţiile acoperă, în mod automat, proprietarii de afaceri mici sau de proprietăţi mici conform descrierii de mai sus. Totuşi, legislaţia nu abordează acest aspect, care este cunoscut ca „servicii publice”. Acest lucru rămâne un subiect foarte controversat. Persoanele LGBT se tem că scutirile într-o gamă prea largă îi va permite unui ospătar dintr-un fast-food să refuze să le servească un hamburger sau să le ofere servicii de bază care nu au nimic de-a face cu orientarea religioasă. De partea cealaltă, unele persoane religioase, în mod special cele care au afaceri expresive, precum fotografiatul, nu doresc să fie forţate să-şi folosească arta creativă pentru a sărbători ceva (precum o căsătorie între persoane de acelaşi sex) cu care sunt în total dezacord, mai ales când sunt alte firme în zonă care doresc să asigure acel serviciu. Acesta este un aspect greu de legiferat, iar toate părţile au fost de acord ca serviciile publice să fie abordate altă dată.

 1. Cum justifică Biserica susţinerea nediscriminării de către alţii cu privire la cazare şi angajare în timp ce ea caută scutiri?

Dacă Biserica nu poate menţine standardele Evangheliei în operaţiunile şi hotărârile ei privind angajarea, ea nu-şi mai poate îndeplini misiunea. Acest lucru este valabil şi pentru organizaţiile ei afiliate. Prin faptul că sprijină această nouă legislaţie din Utah, Biserica încurajează protecţii pentru persoanele LGBT cu privire la cazare şi angajare, deoarece acesta este lucrul corect şi pentru că aceste acţiuni nu reprezintă o ameninţare pentru libertatea religioasă, familie sau căsătorie. În acelaşi timp, solicită un mod de tratare corect pentru toate religiile, astfel încât să prevină continuarea îngrădirii uneia dintre cele mai preţuite libertăţi din Constituţia S.U.A. – şi anume, aceea privind conştiinţa religioasă şi libera exercitare.

 1. Ce trebuie făcut ca părţi ale acestei legislaţii să nu mai fie îngrădite în mod constant de procese judecătoreşti sau de alte astfel de eforturi?

Proiectul de lege 296 al Senatului a fost legiferat sub forma unui pachet care să pună cu grijă în echilibru drepturile legitime ale diferitelor grupuri. În proiectul de lege a fost introdus ceea ce avocaţii numesc „clauza de non-separabilitate”, ceea ce înseamnă că dacă vreunul dintre aspectele proiectului de lege este contestat în instanţă şi decizia este în defavoarea sa, întregul proiect devine nul. Aceasta este o piedică importantă pentru cei care doresc să schimbe lucrarea remarcabilă pe care organul legislativ din Utah a realizat-o în sesiunea sa din anul 2015.

 

Îndrumări cu privire la stilul de scris:Când faceţi referire la Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, vă rugăm să folosiţi numele întreg al Bisericii în prima menţiune. Pentru mai multe informaţii despre utilizarea numelui Bisericii, consultaţi Îndrumări cu privire la stilul de scris.