Articol de ştiri

Eveniment aniversar istoric

Duminică, 08 februarie 2015, am fost martori la un eveniment aniversar istoric al Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă. Evenimentul, care a sărbătorit 25 de ani de la binecuvântarea pământului României de către un apostol în viaţă al lui Isus Hristos, Russell M. Nelson, a avut loc la capela Panduri a Bisericii, de pe şoseaua Panduri, nr.16-18, Bucureşti.

Sute de membri s-au adunat pentru a asculta cuvintele membrilor şi conducătorilor locali. Membrii din celelalte părţi ale ţării au avut ocazia să vizioneze evenimentul aniversar la casele locale de întruniri prin intermediul unei transmisiuni în direct pe Internet. 

La adunare au participat aproape toţi conducătorii locali din congregaţiile din România alături de soţiile dânşilor. Preşedinţii celor două districte din România, preşedintele Florin Geambaşu, preşedintele Districtului Oradea şi preşedintele Vasile Doru, preşedintele Districtului Bucureşti, au fost, de asemenea, prezenţi.

Printre vorbitori i-am putut asculta pe preşedintele Alin Constantinescu, al doilea consilier în preşedinţia misiunii, Andrei Popa, un tânăr care tocmai s-a întors din misiunea sa, preşedintele Vasile Doru, preşedintele Districtului Bucureşti, sora Christine Ivory, soţia preşedintelui de misiune şi preşedintele Clark Ivory, preşedintele misiunii România-Republica Moldova.

Preşedintele Constantinescu ne-a prezentat pe scurt istoria Bisericii în România care a început pe la sfârşitul anilor 1800. Fratele Popa şi preşedintele Doru ne-au vorbit despre importanţa de a rămâne în ţară şi a clădi împărăţia lui Dumnezeu aici.

Sora Ivory ne-a încurajat să venim la Biserică, să preaslăvim împreună, să ne fim alături unul altuia. 

Preşedintele de misiune, Clark Ivory ne-a îndrumat să credem în miracole, să avem o atitudine pozitivă şi să preţuim binecuvântările şi miracolele. El ne-a spus: „Restaurarea este un miracol. Cartea lui Mormon este un miracol. Citiţi această carte cu intenţie adevărată și veţi ști că este un miracol. Cu toţii avem libertatea de a alege. Fie vom prețui miracolele, fie ne vom consuma cu încercările vieții așa încât să nu vedem deloc miracolele. Putem decide să participăm la acest miracol în zilele noastre”.

După cuvintele preşedintelui Ivory, a urmat un moment extraordinar, excepţional: apostolul Russell M. Nelson, cel care în urmă cu 25 de ani a binecuvântat România, a trimis un mesaj video înălţător tuturor oamenilor din România. În mesajul său, apostolul Nelson a subliniat că, deşi acest eveniment este un moment istoric, istoria, viitorul este în mâinile noastre. Istoria se va scrie conform faptelor noastre.

Dânsul a continuat: „Istoria deplină a Bisericii în România şi Republica Moldova mai are multe de consemnat. O contribuţie importantă la aceasta vor avea misionarii, convertiţii noştri, conducătorii noştri şi dumneavoastră, fraţii mei preaiubiţi şi surorile mele preaiubite. 

În numele Primei Preşedinţii şi al Cvorumului celor Doisprezece Apostoli, vă transmit dragostea noastră şi salutul nostru. Vă felicităm cu ocazia acestei aniversări minunate! Lucrurile cele mai bune urmează să se întâmple. Dragi fraţi şi surori, rămâneţi credincioşi! Rămâneţi puternici! Vă depun mărturie că suntem implicaţi în lucrarea Dumnezeului cel Atotputernic. El trăieşte! Isus este Hristosul! Aceasta este Biserica Sa, restaurată în aceste zile din urmă pentru a-şi îndeplini destinul divin.

Vă las mărturia mea, dragostea mea şi binecuvântarea mea fiecăruia în parte. Şi fac acest lucru cu umilinţă, în numele sacru al lui Isus Hristos, amin.”

După acest moment impresionant, adunarea s-a încheiat cu imnul special Creaţii ale Domnului interpretat de un cor format din membri şi misionari din toată ţara, pregătit de sora Izabela Geambaşu din congregaţia din Oradea.

Îndrumări cu privire la stilul de scris:Când faceţi referire la Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, vă rugăm să folosiţi numele întreg al Bisericii în prima menţiune. Pentru mai multe informaţii despre utilizarea numelui Bisericii, consultaţi Îndrumări cu privire la stilul de scris.