Comunicat de presă

„Distincţia Valorile Familiei” oferită pentru prima dată în România

În data de 17 septembrie 2016, Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă a înmânat pentru prima dată în România „Distincţia Valorile Familiei”. Această distincţie se oferă unor persoane sau organizaţii care sunt preocupate de promovarea valorilor şi bunăstării familiei, care se implică în munca umanitară de îmbunatăţire a vieţilor familiilor.

Domnul Dr. Wargha Enayati şi soţia dânsului, Mitra Tai, fondatorii fundaţiei Policlinici Sociale Regina Maria, au fost beneficiarii acestei distincţii. Preşedintele Misiunii România-Moldova, a Bisericii, Clark Ivory, a fost cel care a înmânat distincţia în cadrului unei festivităţi special organizate în acest scop la Bucureşti.

Familia este baza societăţii. Conceptul familiei unite care trăieşte şi progresează veşnic se află la baza doctrinei sfinţilor din zilele din urmă. În familie, condusă de tată şi de mamă, copiii învaţă despre dragoste, încredere, loialitate, cooperare şi slujire.

Fundaţia Policlinici Sociale Regina Maria este o organizaţie de caritate neguvernamentală dedicată asistenţei medicale integrate pentru persoanele fără venit şi fără asigurare medicală şi pentru persoanele cu venituri mici din Bucureşti, prin intermediul Policlinicilor Sociale. Ajută şi îngrijeşte persoanele aflate în nevoie prin proiecte sustenabile şi durabile în domeniile sănătăţii şi educaţiei.

„Credem că actul medical este o forma de a-ţi iubi semenii şi că activităţile pe care le facem pentru binele celorlalţi sunt importante nu doar pentru cei care au nevoie, ci şi pentru fiecare dintre noi, în clădirea unei lumi mai bune. Toate persoanele trebuie să beneficieze de servicii medicale şi de o şansă la o viaţă decentă”, declară soţii Enayati pe site-ul fundaţiei.

Îndrumări cu privire la stilul de scris:Când faceţi referire la Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, vă rugăm să folosiţi numele întreg al Bisericii în prima menţiune. Pentru mai multe informaţii despre utilizarea numelui Bisericii, consultaţi Îndrumări cu privire la stilul de scris.