Mormon Newsroom
Articol de ştiri

Conducători mormoni exprimă nevoia existenţei unor legi care să protejeze libertatea religioasă

Conducători ai Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă au exprimat, marţi, nevoia existenţei pe întreg cuprinsul Statelor Unite a unei legislaţii care să protejeze libertăţile religioase vitale.

Biserica a spus că, în acelaşi timp, va sprijini legislaţia prin care se caută oferirea de protecţii în ce priveşte obţinerea unei locuinţe, unui loc de muncă şi în alte aspecte în care persoanele LGBT nu beneficiază de protecţie şi prin care se asigură totodată că libertatea religioasă nu este compromisă.

Interese conflictuale între susţinători ai libertăţii religioase şi cei care caută să transforme în lege drepturile persoanelor LGBT au dus la o lipsă de acţiune legislativă sau la impasuri care se produc cu o frecvenţă din ce în mai mare pe întreg teritoriul Statelor Unite.

Într-o conferinţă de presă la care au participat trei membri din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli şi o femeie conducătoare a Bisericii, conducătorii au exprimat nevoia unei abordări de tipul „corectitudine faţă de toţi” care pune în echilibru protecţiile libertăţii religioase cu cele ale persoanelor LGBT – anume în aspecte care ţin de obţinerea unei locuinţe, a unui loc de muncă, transportul public, care nu sunt asigurate în multe locuri din ţară.

Vârstnicii Dallin H. Oaks şi Jeffrey R. Holland, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli al Bisericii, şi sora Neill F. Marriott, din Preşedinţia generală a Tinerelor Fete, au vorbit, pe rând, în numele Bisericii, subliniind această problemă, dar şi poziţia şi abordarea pe care le are Biserica. Vârstnicul D. Todd Christofferson, de asemenea membru al Cvorumului celor Doisprezece Apostoli, a prezentat conferinţa de presă şi vorbitorii. 

Vârstnicul Oaks a spus: „Deoarece suntem întrebaţi adesea care este poziţia noastră în legătură cu aceste aspecte, Biserica…  afirmă următoarele principii bazate pe învăţăturile lui Isus Hristos, precum şi pe corectitudinea faţă de toţi oamenii, inclusiv faţă de oamenii religioşi:

  • Noi afirmăm că toţi oamenii au dreptul dat de Dumnezeu şi care este constituţional de a trăi conform religiei lor aşa cum îi îndeamnă propria conştiinţă fără a periclita sănătatea sau siguranţa celorlalţi.
  • Suntem de acord că aceeaşi libertate a conştiinţei trebuie să fie valabilă pentru bărbaţii şi femeile de pretutindeni de a putea urma credinţa pe care o aleg sau de a nu urma nicio credinţă, dacă aceasta este alegerea lor.
  • Noi credem că legile trebuie elaborate astfel încât să pună în balanţă protejarea libertăţilor tuturor oamenilor şi respectarea celor cu valori diferite.
  • Respingem persecuţia şi represaliile de orice fel, inclusiv persecuţia bazată pe rasă, etnie, crezuri religioase, circumstanţe economice sau diferenţe legate de sex sau orientare sexuală”.

Conducătorii Bisericii au spus că ambele tabere care participă la dezbaterea cu privire la libertatea religioasă şi nediscriminare trebuie să se trateze cu respect.   

Această poziţie este concordantă cu  sprijinul oferit de Biserică în anul 2009 cu privire la decretele oraşului Salt Lake care protejează drepturile referitoare la obţinerea de locuinţe şi locuri de muncă de către persoanele LGBT şi cu declaraţiile făcute de Biserică în anul 2010 împotriva ridiculizării şi intimidării tinerilor homosexuali. La momentul decretelor oraşului Salt Lake, Biserica a subliniat că sprijinul oferit era posibil deoarece prevederile ţineau seama şi de libertăţile religioase.  

Biserica a extins acea poziţie marţi, spunând că va sprijini astfel de decrete pe întreg teritoriul statului Utah şi al ţării atât timp cât va exista o abordare echilibrată de a proteja exercitarea constituţională a religiei şi libertatea conştiinţei.

Vârstnicul D. Todd Christofferson a afirmat că acest apel adresat conducătorilor guvernamentali legat de o abordare echilibrată cu privire la drepturile religioase şi cele ale persoanelor LGBT nu reprezintă o modificare sau o schimbare de direcţie în doctrina Bisericii.  

Vârstnicul Oaks a spus că „cei care caută protecţia conştiinţei şi exprimării religioase şi libera exercitare a religiei lor privesc alarmaţi la erodarea constantă a libertăţilor preţioase garantate de Constituţia Statelor Unite”.

Şi a explicat: „Începând cu anul 1791, garanţiile libertăţii religioase incluse în Primul Amendament au asigurat toţi cetăţenii că pot avea orice punct de vedere religios doresc şi că sunt liberi să exprime acele crezuri şi să acţioneze conform lor atât timp cât aceste acţiuni nu periclitează sănătatea sau siguranţa publică. Aceasta este una dintre libertăţile americane cele mai preţuite şi mai definitorii. Şi totuşi, astăzi, vedem noi exemple de atacuri, din ce în ce mai dese, asupra libertăţii religioase”.

Vârstnicul Oaks a oferit câteva exemple în acest sens. Sistemul universitar din California, a spus dânsul, „forţează [unele] grupuri să-şi compromită conştiinţa religioasă dacă doresc să fie recunoscute.” Şi, într-unul dintre cele mai mari oraşe din America, avocaţi ai guvernului au adus în faţa instanţei anumiţi pastori din cauza unor predici şi note prin care se opuneau unei noi legi nediscriminatorii cu privire la aspecte religioase. De curând, a subliniat dânsul, conducătorul unei mari corporaţii americane a fost forţat să demisioneze din postul său din cauza unei reacţii bine mediatizate faţă de crezurile lui personale.

„Când oamenii religioşi sunt intimidaţi în mod public, se fac represalii asupra lor, sunt constrânşi să demisioneze sau sunt făcuţi să sufere pierderi personale deoarece şi-au înălţat glasul în public, au oferit donaţii pentru o anumită cauză sau au participat la vreo alegere, atunci cea care pierde este democraţia noastră”, a spus vârstnicul Oaks. „Asemenea tactici sunt în fiecare aspect al lor la fel de rele precum refuzul de a angaja, de a oferi un adăpost sau servicii publice din cauza rasei sau sexului.”

Vârstnicul Holland a spus că oamenii religioşi trebuie să-şi păstreze dreptul constituţional de a-şi trăi viaţa în acord cu crezurile lor religioase profunde. Aceasta include alegerea profesiei sau locului de muncă ori slujirea într-o funcţie publică fără a avea parte de intimidări, constrângeri sau represalii din partea unui alt grup.

Vârstnicul Holland a spus că „respectarea drepturilor tuturor oamenilor – inclusiv a drepturilor lor religioase – necesită înţelepciune şi judecată, compasiune şi corectitudine. Din punct de vedere politic, necesită în mod sigur devotament la cel mai înalt nivel din partea funcţionarilor de rang înalt”.  Şi a adăugat: „Nu se rezolvă nimic dacă vreuna dintre părţi recurge la intimidări, strângerea de capital electoral sau la acuzaţii de bigotism. Acestea sunt lucruri serioase şi este nevoie ca minţi serioase să le trateze dând dovadă de consideraţie şi respect”.

În timpul conferinţei de presă, sora Marriott a spus că „Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă consideră că relaţiile sexuale care nu sunt între un bărbat şi o femeie care sunt căsătoriţi sunt în contradicţie cu legile lui Dumnezeu. Această poruncă şi doctrină vine din scriptura sacră, iar noi nu avem dreptul de a o schimba”, a spus dânsa. „Totuşi, Dumnezeu este iubitor şi milos. Inima Sa este deschisă în mod egal către toţi copiii Săi şi El Se aşteaptă ca noi să ne tratăm unul pe altul cu dragoste şi corectitudine.”

Abordarea Bisericii reprezintă dorinţa de a-i aduce pe oameni împreună, de a încuraja un dialog comun plin de respect. Sora Marriott a accentuat: „Ne atingem potenţialul maxim de cetăţeni când schimbul de puncte de vedere diferite, făcut public în mod liber şi amănunţit în cadrul unei dezbateri naţionale, duce, în final, la compromis şi decizii, iar noi, ca naţiune, mergem mai departe mai puternici decât înainte.

(LINK către punctele cheie şi textul integral din cadrul conferinţei de presă) 

Puteţi viziona conferiţa integrală aici:

 

Îndrumări cu privire la stilul de scris:Când faceţi referire la Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, vă rugăm să folosiţi numele întreg al Bisericii în prima menţiune. Pentru mai multe informaţii despre utilizarea numelui Bisericii, consultaţi Îndrumări cu privire la stilul de scris.