Comunicat de presă

Conducătoare ale Bisericii desemnate să slujească în cadrul consiliilor de conducere

Câteva femei oficiante generale ale Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă au fost desemnate de către Prima Preşedinţie şi Cvorumul celor Doisprezece Apostoli să slujească în consiliile de conducere din cadrul Bisericii.

Sora Bonnie L. Oscarson a vorbit despre noua sa desemnare în cadrul Consiliului executiv pentru munca misionară într-un mesaj publicat pe Facebook.

Încă îmi amintesc limpede momentul în care preşedintele Thomas S. Monson a anunţat reducerea vârstei la care tinerele fete pot merge în misiune. Astăzi, am fost martora unui alt moment important – am primit invitaţia de a deveni membră a Consiliului executiv pentru munca misionară. Mă simt onorată. Acesta este unul dintre cele trei consilii cheie ale Bisericii, fiecare fiind condus de membri din Cei Doisprezece. Sora Linda Burton va sluji acum în Consiliul executiv pentru preoţie şi familie, iar sora Rosemary Wixom va sluji în Consiliul executiv pentru templu şi istoria familiei.

Ce perioadă minunată de a fi femeie în Biserică, în care participarea noastră este necesară şi preţuită mai mult ca niciodată! Sunt recunoscătoare pentru ocazia de a-mi face cunoscut punctul de vedere şi de a contribui cu experienţa mea în acest consiliu, pe măsură ce lucrăm împreună pentru a răspândi mesajul Evangheliei restaurate.  ”  

Vârstnicul Dallin H. Oaks, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, şi-a exprimat sprijinul, pe pagina sa de Facebook, cu privire la noile desemnări oferite femeilor conducătoare.

M-am bucurat să citesc mesajul surorii Bonnie Oscarson, publicat pe Facebook, despre noile desemnări oferite oficianţilor noştri femei în cadrul a trei consilii generale ale preoţiei. Avem nevoie de înţelepciunea şi participarea lor! Este important ca desemnările lor să se coreleze cu responsabilităţile pe care le au în prezent.

Sora Oscarson va sluji în Consiliul executiv pentru munca misionară într-o perioadă în care Biserica are un număr de misionari fără precedent, mulţi dintre ei fiind fete tinere. Desemnarea surorii Wixom de a sluji în Consiliul executiv pentru templu şi istoria familiei ne va ajuta să-i învăţăm pe tinerii noştri să-şi descopere strămoşii.

Am fost foarte bucuros să aflu că Prima Preşedinţie a aprobat schimbarea numelui Consiliului executiv al preoţiei în «Consiliul executiv pentru preoţie şi familie». Ştim că sora Burton îşi va aduce contribuţia într-un mod remarcabil în această nouă calitate în care va reprezenta femeile Bisericii din întreaga lume.

Sora Linda K. Burton, preşedinta generală a Societăţii de Alinare; sora Bonnie L. Oscarson, preşedinta generală a Tinerelor Fete şi sora Rosemary M. Wixom, preşedinta generală a Societăţii Primare, au fost desemnate să facă parte din consilii care stabilesc regulamentele Bisericile.

Linda K. Burton: „Am acceptat cu recunoştinţă desemnarea de a sluji în cadrul Consiliului executiv pentru preoţie şi familie. De-a lungul istoriei, femei şi bărbaţi buni din Biserică au lucrat împreună pentru a clădi o temelie puternică pentru ca Evanghelia restaurată a lui Hristos să prospere şi să ofere speranţă unei lumi care este atât de des lipsită de lumină. Acum este mai important ca niciodată să fim uniţi şi să urmăm planul Tatălui Ceresc de a-i aduce pe copiii Săi acasă.

Sora Burton va sluji în cadrul Consiliului executiv pentru preoţie şi familie, sora Oscarson va lucra alături de Consiliul executiv pentru munca misionară, iar sora Wixom va face parte din Consiliul executiv pentru templu şi istoria familiei. Numele Consiliului executiv al preoţiei a fost schimbat în Consiliul executiv pentru preoţie şi familie.

Rosemary M. Wixom: Copiii Societăţii Primare cântă «Îmi place să văd templul». Unii copii fac chiar şi muncă de întocmire a istoriei familiei şi indexează. Le place să asculte povestiri despre temple şi despre strămoşii lor. Acest lucru le oferă un sentiment de apartenenţă şi le reînnoieşte în inimă ţelul de a rămâne neclintiţi în Evanghelie şi de a merge, într-o bună zi, la templu. Ştiu că adevărurile pe care le predăm copiilor noştri sunt cele care rămân în inimile lor ca adulţi, fapt pentru care consider că este un privilegiu special să slujesc acum în cadrul Consiliului executiv pentru templu şi istoria familiei.” 

Suntem încrezători că, prin înţelepciunea şi priceperea lor, aceste preşedinte generale ale organizaţiilor auxiliare vor aduce o contribuţie valoroasă la lucrarea importantă realizată de aceste consilii”, s-a menţionat într-o scrisoare adresată autorităţilor generale şi preşedinţiilor generale ale organizaţiilor auxiliare, venită din partea preşedintelui Bisericii, Thomas S. Monson, a preşedintelui Henry B. Eyring, primul consilier în Prima Preşedinţie, şi a lui Dieter F. Uchtdorf, al doilea consilier în Prima Preşedinţie.

Noile desemnări intră în vigoare din acest moment.

Îndrumări cu privire la stilul de scris:Când faceţi referire la Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, vă rugăm să folosiţi numele întreg al Bisericii în prima menţiune. Pentru mai multe informaţii despre utilizarea numelui Bisericii, consultaţi Îndrumări cu privire la stilul de scris.