Comunicat de presă

Comisia Europeană invită un conducător mormon la o întâlnire la nivel înalt alături de alţi conducători religioşi

Vârstnicul Patrick Kearon, din preşedinţia Zonei Europa a Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, s-a alăturat altor paisprezece reprezentanţi importanţi ai religiilor creştine, musulmane, evreieşti, budiste şi hinduse, la o întâlnire la nivel înalt, pentru a discuta provocările în societăţile europene cauzate de creşterea antisemitismului şi a urii faţă de musulmani.

Frans Timmermans, prim vice-preşedinte al Comisiei Europene, a fost gazda întâlnirii la nivel înalt din acest an, cu Antonio Tajani, vice-preşedinte al Parlamentului European responsabil pentru implementarea dialogului, în calitate de co-preşedinte.

În timpul dezbaterii, conducătorii religioşi şi-au împărtăşit părerile şi recomandările cu privire la modul în care să se abordeze radicalizarea şi discriminarea. Vârstnicul Kearon a subliniat importanţa de a oferi tinerilor „o cauză şi o viziune”. Dânsul a spus: „Multor tineri le lipseşte o cauză şi o viziune pentru a-i ajuta să facă alegerile corecte în viaţă. Noi, în calitate de conducători religioşi, suntem principalii responsabili, atunci când îi conducem, să îi echipăm/înzestrăm cu valori şi principii cu care pot realţiona şi de care se pot ataşa. De asemenea, trebuie să le oferim ocazii de a sluji unii altora, atât în cadrul comunităţilor religioase din care facem parte, cât şi în afara acestora”. În vremuri în care glasurile religioase par a fi excluse din discursurile publice, vârstnicul Kearon a menţionat, de asemenea, „că este important ca bisericile să se susţină reciproc atunci când sunt daţi la o parte”.

În prealabil, în deschiderea adunării, Frans Timmermans a spus: „Acest dialog nu a fost niciodată mai important. Societăţile noastre se confruntă cu provocări fundamentale, iar bisericile şi religiile se numără printre cei care pot juca un rol important în promovarea coeziunii sociale şi a aducerii la consens a părţilor cu păreri diferite. Conducătorii care se află astăzi aici sunt parteneri ai Comisiei Europene pentru că îşi pot împărtăşi experienţa cu privire la lupta împotriva fundamentalismului, discriminării şi la clădirea încrederii şi înţelegerii reciproce”.

Antonio Tajani a adăugat: „Vom învinge radicalismul şi fundamentalismul numai dacă rămânem uniţi. Dialogul dintre religii este vital pentru apărarea valorilor societăţilor noastre. Instituţiile europene trebuie să stimuleze acest dialog, nu doar la nivel de conducători religioşi şi experţi în teologie. Tinerii trebuie implicaţi. Trebuie să investim mai mult, nu doar în economia noastră, ci şi în viitorul tinerilor noştri. Avem nevoie de norme care să încurajeze valori cheie precum pacea, solidaritatea şi respectul demnităţii umane în generaţiile şi societăţile viitoare”.

Întâlnirea a oferit un cadru important pentru discuţii despre relaţiile din cadrul comunităţilor, despre integrare şi coeziune socială. Rezultatul acestor discuţii va ajuta la Primul Colocviu Anual cu privire la Drepturile Fundamentale, care va fi ţinut în octombrie la Bruxelles, pe tema „Toleranţă şi respect: prevenirea şi combaterea antisemitismului şi urii faţă de musulmani”.

„Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă se simte onorată de invitaţia de a lua parte la acest dialog şi laudă Comisia Europeană pentru eforturile sale de a se implica alături de comunităţile religioase în îmbunătăţirea vieţilor tuturor oamenilor din Europa. Este o recunoaştere a contribuţiei şi a perspectivelor unice pe care bisericile le pot oferi binelui comun”, a spus vârstnicul Kearon după eveniment.

Din anul 2009, Tratatul de la Lisabona a consacrat ca lege primară dialogul deschis, transparent şi periodic cu bisericile, comunităţile religioase, precum şi cu organizaţiile filosofice şi non-confesionale (Art 17 TFEU).

Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, o religie creştină cu o jumătate de milion de membri în Europa, şi-a deschis, recent, Biroul pentru Uniunea Europeană în Bruxelles. Pentru a sluji comunitatea europeană mai bine, Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă caută să coopereze cu organele politice şi instituţionale şi să ajute ONG-uri internaţionale, organizaţii religioase şi societatea civilă.

Îndrumări cu privire la stilul de scris:Când faceţi referire la Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, vă rugăm să folosiţi numele întreg al Bisericii în prima menţiune. Pentru mai multe informaţii despre utilizarea numelui Bisericii, consultaţi Îndrumări cu privire la stilul de scris.