Comunicat de presă

Biserica oferă informații noi despre starea președintelui Monson

Biserica lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă a declarat următoarele în ziua de marți, 23 mai. 

Din cauza neajunsurilor care vin odată cu vârsta, președintele Monson nu mai participă cu regularitate la adunările din cadrul departamentelor Bisericii. Dânsul comunică și discută cu consilierii săi diversele probleme când este necesar. Președintele Monson este recunoscător că activitatea Primei Președinții și a Cvorumului celor Doisprezece Apostoli continuă fără întrerupere. Dânsul mulțumește pentru rugăciunile și sprijinul membrilor Bisericii.

 

Îndrumări cu privire la stilul de scris:Când faceţi referire la Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, vă rugăm să folosiţi numele întreg al Bisericii în prima menţiune. Pentru mai multe informaţii despre utilizarea numelui Bisericii, consultaţi Îndrumări cu privire la stilul de scris.