Subiect

Planul salvării

  • Pentru sfinţii din zilele din urmă, existenţa din viaţa muritoare este privită ca fiind parte a unui întreg vast, aflată între viaţa premuritoare în care spiritele tuturor oamenilor au trăit în prezenţa Tatălui Ceresc şi viaţa viitoare în prezenţa Sa unde vor avea parte de creştere, învăţare şi îmbunătăţire continue.
  • Viaţa pe pământ este privită ca fiind o perioadă de încercare în care bărbaţii şi femeile sunt puşi la încercare – şi în care dobândesc experienţă care nu ar putea fi obţinută în niciun alt fel.
  • Sfinţii din zilele din urmă cred că Tatăl Ceresc a ştiut că oamenii aveau să facă greşeli, prin urmare El a oferit un Salvator, pe Isus Hristos, care avea să ia asupra Sa păcatele lumii. Deşi unele dintre darurile ispăşirii sunt necondiţionate (un trup înviat, nemurirea), bărbaţii şi femeile trebuie să se pocăiască de păcatele lor şi să facă tot ce le stă în putinţă pentru a trăi şi mai mult în armonie cu învăţăturile lui Hristos pentru a putea continua să progreseze şi să-şi atingă potenţialul în viaţa următoare.
  • Pentru membrii Bisericii, moartea fizică pe pământ nu este un sfârşit, ci un început în următoarea etapă a planului Tatălui Ceresc pentru copiii Săi. Moartea nu trebuie să fie nici sfârşitul relaţiilor cu cei dragi. Familiile pot fi împreună pentru totdeauna – nu doar pentru această viaţă. Membrii familiei care acceptă ispăşirea lui Isus Hristos şi urmează exemplul Său pot fi împreună pentru totdeauna prin intermediul rânduielilor sacre de pecetluire înfăptuite în templelesfinte ale lui Dumnezeu.
  • Doctrina sfinţilor din zilele din urmă predă că, după înviere, toţi oamenii vor fi judecaţi şi răsplătiţi pentru ceea ce au făcut în această viaţă. Cei care sunt găsiţi demni să se întoarcă în prezenţa lui Dumnezeu şi a lui Hristos devin „moştenitori ai lui Dumnezeu, şi împreună moştenitori cu Hristos” ( Romani 8:17) a tot ceea ce are Tatăl. Ei se vor întoarce să trăiască alături de Tatăl Ceresc şi de familiile lor.
  • Cei care aleg să nu-I urmeze pe Tatăl Ceresc şi pe Isus Hristos vor primi o răsplată în acord cu ceea ce au făcut în această viaţă, însă nu se vor bucura de slava de a trăi în prezenţa lui Dumnezeu.

Îndrumări cu privire la stilul de scris:Când faceţi referire la Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, vă rugăm să folosiţi numele întreg al Bisericii în prima menţiune. Pentru mai multe informaţii despre utilizarea numelui Bisericii, consultaţi Îndrumări cu privire la stilul de scris.