Subiect

Poligamia

Grupurile şi persoanele poligame din Utah şi din jurul lui provoacă deseori confuzie printre observatorii neavizaţi şi mass-media care nu cunosc aceste locuri. Poligamii şi organizaţiile poligame din vestul Statelor Unite şi Canada nu au nicio legătură cu Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă în pofida faptului că sunt, în mod greşit, identificaţi cu apelativul de „mormoni” – cunoscut ca poreclă a sfinţilor din zilele din urmă.

În cadrul Conferinţei Generale din octombrie 1998, preşedintele Gordon B. Hinckley a spus următoarele despre poligamie: „Doresc să declar, în mod categoric, că această Biserică nu are nici un fel de legătură cu cei care practică poligamia. Ei nu sunt membri ai acestei Biserici. Cei mai mulţi dintre ei nu au fost niciodată membri. Ei încalcă dreptul civil. Ei ştiu că încalcă legea. Ei vor suporta rigorile legii. Desigur, Biserica nu are niciun drept de decizie în această problemă.

Dacă se constată că vreunii dintre membrii noştri practică respectiva căsătorie pluralistă, ei sunt excomunicaţi, cea mai grea pedeapsă pe care Biserica o poate impune. Cei implicaţi în astfel de căsătorii nu numai că încalcă legea civilă, ci încalcă şi legea acestei Biserici”. Un articol care defineşte credinţa noastră arată că avem această obligaţie. În el se spune: «Noi credem că trebuie să ne supunem regilor, preşedinţilor, conducătorilor şi magistraţilor şi să ne supunem, să onorăm şi să susţinem legea» (Articolele de credinţă 1:12)”.

Îndrumări cu privire la stilul de scris:Când faceţi referire la Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, vă rugăm să folosiţi numele întreg al Bisericii în prima menţiune. Pentru mai multe informaţii despre utilizarea numelui Bisericii, consultaţi Îndrumări cu privire la stilul de scris.