Subiect

Participarea membrilor

Membrii activi ai Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă tind să se implice foarte mult în activităţile Bisericii, inclusiv în administrarea locală a acesteia. Lipsa unui cler remunerat, profesionist indică faptul că respectiva conducere are o autonomie foarte mare în întreaga lume şi cei mai mulţi dintre membri contribuie voluntar cu acţiuni precum predarea sau slujiri de diferite feluri.

Conducătorul local al congregaţiei se numeşte episcop şi, de obicei, slujeşte în acea capacitate aproximativ cinci ani. La încheierea slujirii sale, lui i se pot desemna responsabilităţi mai mari într-o zonă geografică mai extinsă sau, cel mai probabil, i se vor oferi ocazii de a sluji mai simple în cadrul congregaţiei sale.

În cadrul unei emisiuni televizate din luna decembrie a anului 2004, găzduită de Larry King, preşedintele Gordon B. Hinckley a fost întrebat: „Este greu să fii membru, nu-i aşa?”. Preşedintele Hinckley a spus: „Nu, este minunat! Cu siguranţă este solicitant, aşteptările sunt mari, dar este minunat”.  

Despre noii membri care se alătură Bisericii, preşedintele Hinckley a spus: „Ei sunt puşi la treabă. Li se dau responsabilităţi. Sunt ajutaţi să simtă că-şi aduc contribuţia la progresul acesteia, al lucrării lui Dumnezeu… În scurt timp, ei înţeleg că se aşteaptă mult din partea lor, în calitate de sfinţi din zilele din urmă. Ei nu se supără. Îşi îndeplinesc responsabilităţile şi le place să facă acest lucru. Ei se aşteaptă ca religia lor să fie solicitantă, să necesite schimbarea vieţii lor. Ei satisfac cerinţele. Depun mărturie despre binele uriaş de care au parte. Sunt entuziasmaţi şi credincioşi”.

Pe lângă slujirea care le-a fost cerută în cadrul congregaţiei, membrii îşi oferă timpul pentru a sprijini programele de bunăstare şi umanitare ale Bisericii. Acest lucru poate însemna lucrul timp de mai multe ore, din când în când, într-o fabrică de conserve locală, unde se produce hrană pentru cei nevoiaşi.

Membrii fac, de asemenea, donaţii băneşti la un nivel care-i surprinde pe foarte mulţi care nu fac parte din Biserica noastră. Un membru activ obişnuit donează Bisericii o zecime din venitul său anual, pe lângă donaţiile lunare făcute pentru ajutorarea celor nevoiaşi.

Membrii activi ai Bisericii participă, de obicei, timp de trei ore la adunările de duminica ale Bisericii, adunări ce sunt împărţite în trei întâlniri diferite. Ceremonia de preaslăvire principală durează puţin mai mult de o oră şi este cunoscută sub denumirea de adunare de împărtăşanie. Bărbaţi şi femei rostesc de la pupitru cuvântări pe teme stabilite anterior, iar congregaţia interpretează imnuri, rosteşte rugăciuni şi ia din „împărtăşanie” – pâinea şi apa care reprezintă ispăşirea lui Isus Hristos făcută pentru păcatele omenirii. Restul timpului este împărţit între Şcoala de duminica şi clasele pentru bărbaţi, femei, tineri şi copii. Toate adunările de duminica sunt deschise tuturor celor care doresc să participe, indiferent dacă sunt sau nu membri ai Bisericii.

Cursanţii de vârsta liceului participă la seminar– un curs de cinci zile pe săptămână care se concentrează asupra studiului scripturilor. În funcţie de locul unde locuiesc tinerii, ei se pot aduna în timpul zilelor de şcoală, înainte de orele de la şcoală sau după acestea.

Îndrumări cu privire la stilul de scris:Când faceţi referire la Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, vă rugăm să folosiţi numele întreg al Bisericii în prima menţiune. Pentru mai multe informaţii despre utilizarea numelui Bisericii, consultaţi Îndrumări cu privire la stilul de scris.