Subiect

Mormonii şi educaţia: o trecere în revistă

 

Educaţia este foarte dragă şi importantă pentru membrii Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmăşi este în armonie cu multe alte valori care le sunt dragi. Mormonilorle place să înveţe şi sunt devotaţi în ceea ce priveşte dobândirea de cunoştinţe. Angajamentul lor cu privire la educaţie, atât teoretic, cât şi practic, este evident în crezurile, învăţăturile şi activităţile lor de zi cu zi. Ei afirmă că educaţia este un proces vast, ce are loc toată viaţa şi care are mai multe scopuri vitale. Ei au o înţelegere unică a ceea ce este educaţia – un principiu care recunoaşte atât sufletul uman, cât şi raţiunea. De altfel, mormonii au o tradiţie bogată şi veche cu privire la educaţie, pe care o preţuiesc şi continuă să o păstreze. Deoarece ei cred că educaţia merită toate eforturile lor, sfinţii din zilele din urmă oferă educaţiei un volum însemnat de resurse şi energie.

I. Înţelegerea mormonilor cu privire la educaţie

Scopurile educaţiei

Principiul educaţiei este întreţesut în cele mai fundamentale crezuri mormone despre Dumnezeu, despre viaţă şi despre ei înşişi. Sfinţii din zilele din urmă afirmă, de pildă, că Dumnezeu este Atotcunoscător şi sunt învăţaţi că „slava lui Dumnezeu este inteligenţa sau, cu alte cuvinte, lumina şi adevărul” [1]. Ei cred, de asemenea, că, în calitate de copii ai lui Dumnezeu, obiectivul tuturor oamenilor este de a face eforturi continue pentru a deveni asemănători Lui, iar ei privesc educaţia ca o parte vitală a acestui efort. Prin urmare, pentru sfinţii din zilele din urmă, viaţa nu este doar un timp de încercare, ci şi o şcoală pentru dezvoltarea înţelegerii atât prin intermediul teoriei, cât şi prin punerea în practică. [2]Educaţia este unul dintre cele mai importante scopuri ale vieţii şi are o valoare eternă care trece dincolo de moarte. [3]Dezvoltarea unui caracter rafinat, luminat şi dumnezeiesc reprezintă scopul ei suprem. [4]

Sfinţii din zilele din urmă cred că, datorită valorii ei vaste şi nepieritoare, Dumnezeu a făcut din dobândirea educaţiei o poruncă divină pentru care copiii Săi vor da socoteală. [5]Atât Biblia, cât şi Cartea lui Mormonne învaţă această poruncă prin invitaţiile de a căuta, a „bate” şi de a cere înţelepciune; revelaţiile şi profeţii din zilele noastrene învaţă în mod explicit să învăţăm şi clarifică faptul că acea învăţătură este esenţială pentru salvare. Fondatorul Bisericii, Joseph Smith, a spus că „un om nu poate fi salvat mai repede decât dobândeşte înţelepciune” şi că „este imposibil ca un om să fie salvat în ignoranţă” [6]. Mormonii afirmă, de asemenea, că Dumnezeu se implică activ în educaţia copiilor Săi. El luminează mintea; El promite că eforturile de a învăţa vor fi recunoscute şi vor avea parte de darurile Sale înţelepte de cunoaştere. [7]

La baza acestei abordări a sfinţilor din zilele din urmă cu privire la educaţie stă un mod distinctiv de a înţelege învăţarea şi cunoaşterea. Mormonii subliniază în mod clar că educaţia este pentru persoană privită ca un întreg; implică atât mintea, cât şi spiritul şi este în folosul amândurora. Educaţia nu este exclusiv intelectuală; de fapt, sfinţii din zilele din urmă caută să înveţe „prin studiu şi, de asemenea, prin credinţă” ( Doctrină şi legăminte 88:118). Într-o oarecare măsură, aceasta înseamnă că mormonii recunosc un gen de învăţătură care încorporează atât cunoaşterea intelectuală, cât şi pe cea spirituală. [8]Ei recunosc, de asemenea, că există o legătură între cele două: înţelegerea spirituală, de exemplu, este necesară pentru a-i oferi raţionamentului scopul său suprem. [9]De altfel, sfinţii din zilele din urmă afirmă că raţionamentul şi credinţa nu sunt incompatibile, în mod fundamental. [10]Prin urmare, căutarea adevărului este nemărginită, deşi sfinţii din zilele din urmă preţuiesc în mod deosebit înţelegerea care-l duce pe cel care o caută mai aproape de Dumnezeu şi care ajută la îndeplinirea scopurile esenţiale ale vieţii. [11]

În timp ce educaţia joacă un rol vital în teologia mormonă, ea are şi o altă valoare personală. Sfinţii din zilele din urmă cred că educaţia ar trebui să aibă legătură cu experienţa vieţii şi s-o intensifice. Brigham Young a explicat că „educaţia este puterea de a gândi limpede, de a acţiona bine în lucrarea lumii şi de a aprecia viaţa” [12]. Mormonii preţuiesc dezvoltarea intelectului şi bogăţia pe care educaţia o aduce experienţei vieţii. Ei sunt încurajaţi să îndrăgească învăţarea şi predarea şi ei recunosc faptul că dobândirea cunoaşterii îţi dă încredere în propria-ţi persoană. [13]

Sfinţii din zilele din urmă cred, de asemenea, că învăţarea ar trebui să aibă valori practice; trebuie să îmbunătăţească abilitatea unui om de a-şi aduce contribuţia în societate, de a se bizui pe forţele proprii din punct de vedere financiar şi, în general, de a „acţiona bine în lucrarea lumii” [14]. Sfinţii din zilele din urmă acceptă că educaţia este crucială din motive morale şi practice care încep cu sprijinirea şi buna educare a familiilorlor şi ajung până la o implicarea într-o societate mai largă. Educaţia este o responsabilitate importantă a părinţilor care trebuie să ofere cele necesare vieţii pentru copiii lor. Preşedintele Bisericii, Thomas S. Monson, i-a încurajat, atât pe bărbaţi, cât şi pe femei, să dobândească o educaţie pentru a se putea implica, după caz, într-o lume competitivă din punct de vedere economic. [15]Educaţia le permite, de asemenea, acelora care o dobândesc să aibă un impact în bine mai puternic asupra comunităţilor lor. Le sporeşte abilitatea de a sluji familiei umane.

Desigur, mormonii mai afirmă că educaţia este esenţială în cadrul familiei. Deoarece sfinţii consideră familia ca fiind unitatea fundamentală a societăţii umane, ei privesc căminul ca fiind locul unde trebuie să aibă loc procesul de învăţare. Părinţii sunt împuterniciţi în mod divin să-şi crească propriii copii „în lumină şi în adevăr” ( Doctrină şi legăminte 93:40). Ei au responsabilitatea principală de a-şi aduce copiii la maturitate intelectuală, socială şi spirituală prin intermediul preceptelor şi al exemplului. Creşterea copiilor este considerată o colaborare cu Dumnezeu, iar părinţii şi ceilalţi educatori sunt responsabili de a-i îndruma pe copii în moduri care să-i ajute pe moment şi pentru totdeauna. [16]

Scopul educaţiei

Înţelegerea mormonă privind educaţia este globală, nu numai despre diferitele tipuri de învăţare, ci şi în alte aspecte. Învăţăturile Bisericii cuprind un domeniu vast de cunoştinţe preţioase, incluzând un spectru nelimitat de subiecte laice şi religioase. Geografia, cultura, istoria, ştiinţa şi nenumărate alte subiecte sunt cuprinse între aceşti parametrii vaşti care se întind cu mult peste scopul convenţional al cunoaşterii religioase. [17]Cu siguranţă, într-un anumit fel, mormonii nu fac diferenţa între cunoaşterea „laică” şi cea „religioasă”. Ei consideră toate formele de adevăr ca fiind relevante şi sacre.

Deşi termenul „educaţie” sugerează, adesea, şcolire formală, sfinţii din zilele din urmă consideră că aceasta ar trebui să implice mult mai mult decât atât. Ei sunt încurajaţi să privească educaţia ca pe o responsabilitate individuală [18]şi sunt învăţaţi că fiecare persoană trebuie să dobândească o educaţie indiferent de contextul vieţii sale, învăţând în modurile şi după posibilităţile pe care le are. [19]Deşi consideră indispensabile programele educaţionale formale, mormonii apreciază, de asemenea, cititul personal, studiul personal, cugetarea şi analiza sub multe forme. Ei afirmă că toţi cei care doresc pot dobândi cunoaştere din abundenţă.

În cele din urmă, pentru sfinţii din zilele din urmă, educaţia este un principiu etern. Scriptura mormonă ne învaţă că „oricare ar fi gradul de inteligenţă pe care-l atingem în această viaţă” va rămâne cu noi şi după această viaţă ( Doctrină şi legăminte 130:18). Sfinţii din zilele din urmă privesc dobândirea unei educaţii ca fiind o activitate eternă; ei se aşteaptă şi speră la un curs lung de învăţare care să se întindă la infinit în viitor.

II. Tradiţia mormonă cu privire la educaţie

Tradiţia cu privire la educaţie [20]care există în Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă este puternică şi trainică – cu siguranţă, un punct de referinţă pentru membrii ei. [21]Timp de aproximativ 200 de ani, mormonii au dezvoltat proiecte educaţionale şi au menţinut o cultură în care educaţia a fost o preocupare capitală. Această tradiţie poate fi observată încă din zilele de început ale Bisericii.

Pe lângă Biblie şi Cartea lui Mormon, sfinţii din zilele din urmă au căutat şi în revelaţiile divine primite de fondatorul Bisericii, Joseph Smith, o încadrare şi un scop al învăţării lor. [22]Printre alte lucruri, această scriptură modernă îi încurajează pe sfinţi să preţuiască şi să caute în mod continuu înţelepciune în toate domeniile şi să se înveţe cu sârguinţă unul pe celălalt, pentru ca ei să poată fi „instruiţi mult mai bine în teorie, în principii, în doctrină [şi] în legea Evangheliei” ( Doctrină şi legăminte 88:78). Astfel de învăţături au stimulat proiecte educaţionale de toate genurile de-a lungul istoriei mormone.

Aceste învăţături au sporit angajamentul primilor sfinţi din zilele din urmă de a-şi educa propriii copii şi le-a mărit dorinţa personală de îmbunătăţire de sine şi de dobândire a unei educaţii mai bune. Asemenea multor familii contemporane, sfinţii din zilele din urmă s-au asigurat că educaţia este dobândită acasă, dar au căutat s-o obţină şi într-un cadru oficial. În timpul unei perioade din secolul al XIX-lea când dobândirea unei educaţii era, adesea, un privilegiu pe care nu şi-l permiteau prea mulţi, mormonii din Kirtland, Ohio, şi-au organizat propriile şcoli. Unele dintre acestea au oferit învăţături administrative şi religioase, iar altele le-au predat membrilor comunităţii – inclusiv femeilor şi tinerilor – limbi străine, aritmetică, gramatică şi alte materii din programa tradiţională.

Mormonii au stabilit, de asemenea, programe educaţionale în Missouri, în secolul al XIX-lea, deschizând prima şcoală în ceea ce astăzi este Kansas City, în anul 1831. După câţiva ani, în noul lor oraş construit Nauvoo, Illinois, ei au dezvoltat o societate în care au încorporat o cultură şi o educaţie elevate. Conducătorii Bisericii au explicat că unul dintre scopurile majore ale sfinţilor din zilele din urmă de a se aduna laolaltă a fost pentru ca ei să se poată bucura de beneficiile educaţiei, iar în Nauvoo, multe dintre aceste beneficii au fost dobândite. [23]Şcoli obişnuite, cluburi culturale, teatre, muzee, societăţi literare, de prelegeri şi de alte genuri au fost planificate şi organizate. Sfinţii au întemeiat o universitate, Universitatea oraşului Nauvoo, care a administrat sistemul educaţional al oraşului. Vizitatorii oraşului Nauvoo au găsit oameni care erau devotaţi atât principiilor lor religioase, cât şi dezvoltării cunoştinţelor lor. [24]

Chiar şi în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, când mormonii s-au răspândit pentru a coloniza vestul Statelor Unite, educaţia a rămas o prioritate. În efortul de a susţine învăţământul, conducătorii Bisericii Brigham Young, John Taylor şi Wilford Woodruff au coordonat întemeierea şcolilor şi „academiilor” la nivel de ţăruş, care au canalizat resursele limitate ale sfinţilor din zilele din urmă pentru a crea un program educaţional organizat. Multe dintre acele şcoli şi academii la nivel de ţăruş au devenit de atunci licee, colegii şi universităţii regionale moderne. Când au apărut alte alternative, Biserica a întrerupt multe dintre eforturile sale de a oferi educaţie laică. În schimb, a început să dezvolte programe de intensificare a educaţiei religioase pentru cursanţi de toate vârstele.

III. Iniţiative educaţionale ale Bisericii

Fiind o tradiţie, educaţia a continuat să ocupe un loc important în viaţa şi credinţa sfinţilor din zilele din urmă.

Pe lângă accentul pus pe învăţarea în cadrul preaslăvirii de duminica, al preaslăvirii în templu şi în alte împrejurări, Biserica are o mulţime de iniţiative formale pentru a-i ajuta pe membri în eforturile lor de a dobândi o educaţie.

Suportul continuu acordat colegiilor şi universităţilor sale reflectă recunoaşterea de către Biserică a necesităţii de a se dobândi o educaţie excelentă, vastă. Biserica deţine şi are în funcţiune trei universităţi ( Universitatea Brigham Young, Universitatea Brigham Young − Hawaiişi Universitatea Brigham Young − Idaho) şi un colegiu ( Colegiul SZU de Studii Economice). În cadrul acestor instituţii, educaţia laică este combinată cu idealuri şi principii religioase ale Bisericii. Biserica are, de asemenea, un număr de şcoli elementare şi gimnaziale în Mexic, Tonga, Samoa, Fiji şi Kiribati.

Seminariile şi institutele Bisericii formează Sistemul Educaţional al Bisericii. Aceste instituţii subliniază importanţa dezvoltării unei educaţii vaste care încorporează cunoştinţe religioase şi credinţă.

Seminaruleste un program educaţional religios ce se desfăşoară pe o perioadă de patru ani şi se adresează elevilor de liceu de toate religiile. Un volum diferit de scripturi ale sfinţilor din zilele din urmă este studiat în fiecare an – Vechiul Testament, Noul Testament, Cartea lui Mormon sau Doctrină şi legăminte. Clasele de seminar sunt predate atât de învăţători cu timp deplin, cât şi de voluntari, adesea în clădirile Bisericii. În lume, sunt aproximativ 350.000 de cursanţi de seminar.

Institutele de religieoferă educaţie religioasă tinerilor cu vârste cuprinse între 18 şi 30 de ani în peste 2.500 de locaţii din întreaga lume, mulţi dintre aceştia fiind studenţi la colegiu sau la facultate. Cursurile de institut cuprind studiul scripturilor, istoriei Bisericii, doctrinei şi a modului de pregătire pentru căsătorie şi misiuni ale Bisericii. În prezent, sunt aproximativ 350.000 de cursanţi înscrişi la institut.

Fondul permanent pentru educaţie, inaugurat de Biserică în anul 2001, le oferă tinerilor adulţi eligibili ai Bisericii din zonele în curs de dezvoltare ale lumii ocazia de a dobândi educaţia necesară pentru a-şi îmbunătăţi situaţia economică. Membrii Bisericii fac donaţii în acest fond, iar în ceea ce-i priveşte pe cei care primesc bani din acest fond se aşteaptă ca ei să restituie împrumutul cu o dobândă mică. De la inaugurarea lui, Fondul permanent pentru educaţie a devenit un efort extins care a ajutat zeci de mii de persoane.[1]Doctrină şi legăminte 93:36.

[2]Vezi Thomas S. Monson, „Look to God and Live”, Ensign, mai 1998, p. 52-54; Bruce C. Hafen, „The Atonement: All for All”, Ensign,mai 2004, p. 97-99.

[3]Vezi Doctrină şi legăminte 130:19.

[4]Vezi Dallin H. Oaks, „A House of Faith” BYU Studies(1996), p. 117-118.

[5]Vezi Dieter F. Uchtdorf, „Două principii valabile pentru orice tip de economie”, Liahona, nov. 2009, p. 58.

[6] Învăţături ale preşedinţilor Bisericii: Joseph Smith(2007), p. 278.

[7]2 Nefi 28:30; Doctrină şi legăminte 88:11.

[8]Joseph Fielding Smith a explicat în mod clar că respectiva „[cunoaştere] rezultă ca urmare atât a raţiunii, cât şi a revelaţiei”. Vezi „Educating for a Golden Era of Continuing Righteousness”, A Golden Era of Continuing Education(Universitatea Brigham Young, 1971), p. 2; Doctrină şi legăminte 9:2.

[9]Vezi Henry B. Eyring, „An Education for Real Life”, Ensign, oct. 2002, p. 14-21.

[10]Vezi Richard C. Edgley, „Credinţa – alegerea vă aparţine”, Liahona,nov. 2010, p. 31-33.

[11]Vezi 2 Nefi 9:29.

[12]Citat în George H. Brimhall, „The Brigham Young University”, Improvement Era,iulie 1920, p. 831.

[13]Vezi Dieter F. Uchtdorf, „Două principii valabile pentru orice tip de economie”, p. 58.

[14]James E. Faust, „Learning for Eternity” (cuvântare adresată în cadrul unei adunări de devoţiune desfăşurată la UBY, 18 nov. 1997), p. 3.

[15]Vezi Thomas S. Monson, „Aşteptări mari” (cuvântare adresată în cadrul unei adunări de devoţiune desfăşurată la UBY, 11 ian. 2009), p. 3.

[16]Vezi L. Tom Perry, „Mame care predau copiilor în cadrul căminului”, Liahona,mai 2010, p. 29-31.

[17]Vezi Doctrină şi legăminte 88:79; 90:15.

[18]Vezi Russell M. Nelson, „Where Is Wisdom?” Ensign,nov. 1992, p. 6-8.

[19]Vezi Dieter F. Uchtdorf, „Două principii valabile pentru orice tip de economie”, p. 58.

[20]Ca resursă privind istoria SZU în domeniul educaţiei, vezi prezentarea „Education in Zion” ce aparţine UBY, disponibilă aici.

[21]Vezi James E. Faust, „Learning for Eternity”, p. 2.

[22]Vezi Dallin H. Oaks, „A House of Faith”, p. 115.

[23]Vezi Sidney Rigdon, „To the Saints Abroad”, Elders’ Journal,aug. 1838, p. 53.

[24]Vezi, de exemplu, „Highly Important from the Mormon Empire”, New York Herald, 17 iunie 1842, p. 2.

Îndrumări cu privire la stilul de scris:Când faceţi referire la Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, vă rugăm să folosiţi numele întreg al Bisericii în prima menţiune. Pentru mai multe informaţii despre utilizarea numelui Bisericii, consultaţi Îndrumări cu privire la stilul de scris.