Subiect

Educaţie

Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă subliniază importanţa unei educaţii seculare şi spirituale continue. Sistemul Educaţional al Bisericii (SEB) este organizaţia care supervizează toate programele educaţionale ale Bisericii.

Universităţi şi colegii

 • Universitatea Brigham Young(UBY) din Provo, Utah, pune la dispoziţie programe pentru licenţe universitare pentru un număr de peste 30.000 de studenţi.
 • UBY-Hawaiidin Laie, Hawaii, are înscrişi aproximativ 2.400 de studenţi. Potrivit unui sondaj realizat în 2006 de U.S. News şi World Report, UBY-Hawaii este campusul din Statele Unite cu cea mai mare diversitate sub aspectul provenienţei studenţilor, având studenţi din peste 74 de ţări.
 • UBY-Idaho, numit înainte Ricks College, a devenit, în anul 2000, o universitate cu o durată a cursurilor de patru ani. Situată în Rexburg, Idaho, universitatea găzduieşte peste 11.000 de studenţi. În anul 2005, dr. Kim B. Clark, fost decan al Şcolii Harvard Business, a fost numit cel de-al 15-lea preşedinte al UBY-Idaho.
 • LDS Business Collegeeste situat în centrul oraşului Salt Lake, Utah. El pune la dispoziţie programe de pregătire profesională cu durata de un an şi doi ani. La aceste programe participă aproximativ 1.300 de studenţi.


Institute de religie

 • Institutele de religieasigură instruire religioasă pentru membrii Bisericii care sunt necăsătoriţi, cu vârste între 18 şi 30 de ani. Cursanţii căsătoriţi participă, de asemenea, la clasele de institut. Aceste clase nu sunt doar pentru membrii Bisericii, ci sunt deschise participării celor aparţinând tuturor religiilor. 
 • Cursanţii de la institut urmează cursuri în care studiază scripturile, istoria Bisericii, doctrine şi materiale în vederea pregătirii pentru căsătorie şi pentru misiuni.
 • Cursurile sunt predate de învăţători cu timp deplin, precum şi de voluntari numiţi de conducerea locală.
 • Concomitent cu educaţia religioasă, institutul asigură o atmosferă socială plăcută şi recreativă în care cursanţii pot interacţiona.

Seminarul

 • Seminaruleste un program educaţional cu o durată de patru ani destinat elevilor de liceu. El este deschis participării adolescenţilor aparţinând tuturor religiilor.
 • Participanţii studiază de-a lungul unui an şcolar o carte de scriptură: Vechiul Testament, Noul Testament, Cartea lui Mormon sau Doctrină şi legăminte. Până în momentul absolvirii, cursantul încheie studiul tuturor celor patru cărţi.
 • În comunităţi cu o populaţie mare de SZU, elevii participă la seminar după terminarea orelor de program de la şcoala lor. În alte părţi ale lumii, elevii participă la seminar fie înainte de începerea cursurilor şcolare, fie după terminarea acestora lor. În unele cazuri, acolo unde distanţa reprezintă o problemă sau unde nu sunt mulţi tineri SZU, cursanţii pot urma programul pentru studiul de acasă pe baza programei respective care durează patru ani.
 • Orele sunt predate atât de învăţători cu timp deplin, cât şi de voluntari.
 • În lumea întreagă, sunt aproximativ 350.000 de elevi care participă la seminar.


Fondul permanent pentru educaţie
În luna martie 2001, fostul preşedinte al Bisericii, Gordon B. Hinckley, a anunţat crearea Fondului Permanent pentru Educaţie pentru a asigura membrilor ocazii de a dobândi educaţie şi instruire care duc la ocazii de angajare în ţările lor. Tinerii băieţi şi tinerele fete care trăiesc în anumite zone din afara Statelor Unite pot apela la acest fond. Fondul asigură împrumuturi cursanţilor, cu dobândă minimă, pentru plata taxelor şcolare şi a cărţilor. După ce cursantul termină şcoala, va rambursa împrumutul de-a lungul unei perioade opt ani. Membrii Bisericii donează bani pentru a ajuta funcţionarea continuă a fondului.

Îndrumări cu privire la stilul de scris:Când faceţi referire la Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, vă rugăm să folosiţi numele întreg al Bisericii în prima menţiune. Pentru mai multe informaţii despre utilizarea numelui Bisericii, consultaţi Îndrumări cu privire la stilul de scris.