Subiect

Consilier

Organizarea ecleziastică a Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă este administrată, de regulă, de către preşedinţii. Începând cu cel mai înalt for de conducere al Bisericii, Prima Preşedinţie, până la congregaţiile locale, fiecare dintre aceste preşedinţii este formată dintr-un preşedinte şi doi consilieri. O excepţie de la acest format există în episcopiilelocale, unde conducătorul neremunerateste numit episcop. Cei doi bărbaţi care-l ajută sunt şi ei numiţi consilieri.

Indiferent de nivelul administrativ, scopul consilierilor este de a oferi ajutor şi sprijin preşedintelui sau episcopului. Consilierii îndeplinesc diferite responsabilităţi spirituale şi administrative ce le sunt desemnate de către preşedinte sau episcop şi-l înlocuiesc pe preşedinte sau pe episcop atunci când acesta nu este disponibil. În funcţie de organizaţie, atât bărbaţii, cât şi femeile de toate vârstele pot sluji în calitate de consilieri. De exemplu, consilierii din cadrul unei preşedinţii de ţăruşsunt bărbaţi adulţi, iar consilierii unui cvorum al diaconilorsunt băieţi cu vârste cuprinse între 12 şi 13 ani. Conform aceluiaşi principiu, consilierele din cadrul unei preşedinţii a Societăţii de Alinaresunt femei adulte, iar consilierele unei clase a tinerelor fetesunt adolescente cu vârste cuprinse între 12 şi 18 ani.

Îndrumări cu privire la stilul de scris:Când faceţi referire la Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, vă rugăm să folosiţi numele întreg al Bisericii în prima menţiune. Pentru mai multe informaţii despre utilizarea numelui Bisericii, consultaţi Îndrumări cu privire la stilul de scris.