Subiect

Biblioteca de Istorie a Bisericii

Biblioteca de Istorie a Bisericiieste menită să păstreze şi să împărtăşească istoria Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă. Clădirea a fost inaugurată în luna iunie a anului 2009 şi, de atunci, a primit mii de oameni dornici să înveţe mai multe despre istoriaBisericii şi a membrilor ei.

Clădirea de 21.000 de metri pătraţi are cinci nivele care cuprind o bibliotecă publică, o sală de lectură şi un spaţiu de depozitare pentru următoarele colecţii istorice:

  • 270.000 de cărţi, broşuri, reviste, manuale etc;
  • 240.000 de colecţii de cronici originale, nepublicate (jurnale, agende, scrisori, ordine de zi etc.);
  • 3,5 milioane de binecuvântări patriarhale date membrilor Bisericii;
  • 13.000 de colecţii de fotografii;
  •  23.000 de înregistrări audio şi video.

Unele dinte aceste articole sunt disponibile în biblioteca publică, iar altele se găsesc în arhive şi sunt împrumutate utilizatorilor pentru a le folosi în sala de lectură. Utilizatorii folosesc, deseori, aceste materiale pentru studiul unei cărţi sau publicarea vreunei lucrări. Alţii pot folosi colecţiile Bibliotecii de Istorie a Bisericii pentru a învăţa mai multe despre strămoşii lor mormonisau despre istoria vestului.

Această clădire ultramodernă are două tipuri de camere de arhivare care sunt menite să protejeze artefactele istorice. Cele 10 încăperi principale de depozitare sunt menţinute la o temperatură de 12,8 grade Celsius cu umiditate relativă de 35%. Există, de asemenea, două încăperi speciale menţinute la o temperatură de -20 de grade Celsius unde se păstrează filmele color, fotografiile color şi înregistrările cu o valoare deosebită pentru Biserică.

Pe lângă spaţiile destinate publicului şi încăperile de depozitare, noua clădire are spaţii pentru conservare, întregirea colecţiilor şi pentru cercetare. Eforturile de conservareale Bisericii implică anual între 300 şi 500 de cărţi şi documente şi între 3.000 şi 4.000 de înregistrări audio şi video. Personalul care se ocupă de întregirea colecţiilor procură şi cataloghează între 500 şi 700 de colecţii noi anual, inclusiv 6.000 de publicaţii. Noua clădire are, de asemenea, spaţii pentru birouri pentru angajaţi şi voluntari care sunt responsabili de siturile istorice, conţinutul paginilor de Internet şi publicaţiilor, cum ar fi Manuscrisele lui Joseph Smith.

Biblioteca de Istorie a Bisericii a primit medalia de argintacordată de Leadership in Energy and Environmental Design (Conducere în energie şi design ambiental)(LEED). Pentru a dobândi acest certificat „verde”, clădirile trebuie să folosească mai puţină căldură şi electricitate, să aibă mai mult acces la peisajele exterioare având ferestre aproape de locul de muncă al oamenilor, să fie în apropierea staţiilor mijloacelor de transport în comun şi să folosească lucruri produse local, care sunt reciclate sau care emană mai puţine gaze care ar putea afecta sănătatea oamenilor.


 

Îndrumări cu privire la stilul de scris:Când faceţi referire la Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, vă rugăm să folosiţi numele întreg al Bisericii în prima menţiune. Pentru mai multe informaţii despre utilizarea numelui Bisericii, consultaţi Îndrumări cu privire la stilul de scris.