Subiect

Biblia

Biblia este una dintre cărţile de scripturi fundamentale folosite în Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă. Este folosită alături de alte scripturi, inclusiv Cartea lui Mormon.

Vezi, de asemenea:

Respect faţă de Biblie

Începând cu anul 1611 şi până în anul 2011, versiunea King James a Bibliei binecuvântează vieţi

„Miracolul sfintei Biblii”, cuvântarea vârstnicului M. Russell Ballard din cadrul Conferinţei generale din luna aprilie a anului 2007

„Mărturii scripturale”, cuvântarea vârstnicului Russell M. Nelson din cadrul Conferinţei Generale din luna octombrie a anului 2007

Cunoaşterea Bibliei de către mormoni, în Christianity Evident in National U.S. Pew Study

Îndrumări cu privire la stilul de scris:Când faceţi referire la Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, vă rugăm să folosiţi numele întreg al Bisericii în prima menţiune. Pentru mai multe informaţii despre utilizarea numelui Bisericii, consultaţi Îndrumări cu privire la stilul de scris.