Comunicat de presă

În cadrul conferinței mondiale, mormonii au fost îndemnați să fie o sursă a binelui

Credincioși din întreaga lume au participat la cea de-a 187-a Conferință Generală Bianuală a Bisericii lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă care a avut loc în datele de 23, 30 și 1 octombrie 2017. Mai mulți vorbitori i-au încurajat pe cei care au participat la conferință să fie o sursă a binelui.

 

Președintele Dieter F. Uchtdorf, al doilea consilier în Prima Preşedinţie, le-a spus ascultătorilor că scopul lor este acela de a oferi semenilor lor lumină și vindecare. Preşedinta generală a Tinerelor Fete, Bonnie L. Oscarson, a spus că unele dintre cele mai mari ocazii de a sluji altora se găsesc în propria familie, congregație și comunitate. Vârstnicul Jeffrey R. Holland, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, a afirmat că neajunsurile inevitabile nu trebuie să ne tragă înapoi sau să ne descurajeze.

Președinta generală a Societății de Alinare, Jean B. Bingham, a spus că Isus Hristos, Salvatorul lumii, poate fi sursa noastră de vindecare și că ucenicii Săi ar trebui să slujească la fel cum ar face-o El. Președintele Russell M. Nelson, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, a amintit ascultătorilor că adevărurile Cărții lui Mormon au puterea de a vindeca, de a mângâia, de a restaura, de a ajuta, de a întări, de a consola și de a înveseli suflete.

Conferința s-a desfășurat în Centrul de conferințe din orașul Salt Lake din statul Utah, S.U.A. și a fost transmisă în întreaga lume.

În timpul conferinței, au fost anunțate mai multe schimbări în cadrul conducerii.

Vârstnicul Juan A. Uceda și vârstnicul Patrick Kearon și-au început slujirea în calitate de membri ai Preşedinţiei celor Şaptezeci începând cu data de 1 august 2017. Acești conducători i-au succedat pe vârstnicul Donald L. Hallstrom și pe vârstnicul Richard J. Maynes care, din luna august, au primit chemări noi. Președintele Henry B. Eyring, din Prima Preşedinţie a prezentat această schimbare, care a fost anunțată de Prima Președinție în data de 1 mai 2017, pentru un vot formal de susținere.

Următoarele autorităţi generale-Cei Şaptezeci au fost eliberate și li s-a acordat titlul de autoritate emerită: Stanley G. Ellis, Larry R. Lawrence, W. Craig Zwick.

Au fost eliberate treizeci și două de autorităţi ale zonei-Cei Şaptezeci, printre care trei din Zona Europa: Detlef H. Adler din Bielefeld, Germania, Christopher Charles și Clifford T. Herbertson, ambii din Marea Britanie. Torben Engbjerg din Danemarca a fost chemat în calitate de autoritate a zonei-Cei Șaptezeci.

Au fost chemate membre noi în cadrul comitetelor generale ale Societății de Alinare și Societății Primare pentru a răspunde nevoilor la nivel mondial ale Bisericii. Cele patru noi membre ale Comitetului Societății de Alinare sunt Melinda (Mindy) Booth, Memnet Lopez, Rebecca Mehr și Susan Porter. Cele cinci membre noi ale Comitetului Societății Primare sunt Michelle Craig, Jennefer Free, Lisa Harkness, Salote Tukuafu și Dana Wiest.

Mormonii se adună de două ori pe an pentru a asculta mesaje pline de inspirație și îndrumare spirituală din partea autorităților generale și a altor conducători ai Bisericii care prezintă subiecte legate de Evanghelia lui Isus Hristos. Aceste adunări care au loc primăvara toamna sunt numite conferințe anuale. Sunt invitați să participe și cei de alte credințe.

Îndrumări cu privire la stilul de scris:Când faceţi referire la Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, vă rugăm să folosiţi numele întreg al Bisericii în prima menţiune. Pentru mai multe informaţii despre utilizarea numelui Bisericii, consultaţi Îndrumări cu privire la stilul de scris.