Comunicat de presă

Şi adulţii necăsătoriţi de peste 30 de ani se pot distra rămânând în limitele stabilite de Dumnezeu

O conferinţă la nivel de district a adulţilor necăsătoriţi cu vârsta de peste 30 de ani a avut loc la Bucureşti între 18-20 septembrie 2015. Scopul acestui eveniment a fost de a oferi ocazia membrilor şi prietenilor Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, care nu sunt căsătoriţi, să se întâlnească pentru a socializa, a sluji şi a învăţa principii ale Evangheliei împreună.

Participanţii cu vârste între 30 şi 80 de ani, din diferite părţi ale Districtului Bucureşti – Iaşi, Bacău, Constanţa, Craiova, Piteşti, Ploieşti, Bucureşti – s-au adunat aşadar şi au vizitat Palatul Mogoşoaia, au participat la diferite ateliere şi s-au distrat împreună.

„Obişnuim să ne gândim la adulţii necăsătoriţi, cei peste 30 de ani, ca fiind speciali”, – ne-a împărtăşite Alin Constantinescu, preşedintele Districtului Bucureşti. - „Iar când o spunem, nu o spunem ca pe un compliment, ci ca şi cum ar fi un hadicap. Această conferinţă a încercat să pună lucrurile în perspectiva corectă şi să clarifice lucrurile: dacă adulţii necăsătoriţi sunt speciali, ei sunt speciali la fel cum este specială orice persoană, de orice vârstă, indiferent de starea civilă, anume pentru că sunt fii şi fiice de o valoare eternă în ochii Tatălui Ceresc.
În plus, ei sunt la fel de obişnuiţi ca orice altă persoană, căsătorită sau nu, tânără sau nu, cu provocări, realizări, aspiraţii şi un potenţial divin infinit. Iar contribuţia lor la lucrarea Domnului este la fel de importantă ca a oricărui altuia.”

„Am participat cu mare plăcere și interes la conferinţă”, a împărtăşit Mihai Popescu din congregaţia din Bacău. „Am cunoscut oameni care m-au impresionat în mod plăcut prin firea lor veselă, spontană, plină de căldură sufletească, foarte prietenoși și sociabili. Am simțit prezența Duhului Sfânt nu numai pe parcursul conferințelor care s-au ținut în Capela Bisericii, ci și în timpul activităților de socializare și vizitei întreprinse la Palatul Mogoșoaia, a tuturor momentelor petrecute împreună, ceea ce mi-a dovedit că acești oameni formează adevărata Biserică a lui Dumnezeu pe pământ. Am fost profund impresionat de modul impecabil cum au fost organizate activitățile în cadrul acestei Conferințe și mulțumesc pe această cale organizatorilor pentru momentele frumoase, pline de Duhul Sfânt pe care mi le-au oferit.”

O altă participantă Maricica Caciuc, din Iaşi, care nu este membră a Bisericii a spuns: „Vreau să-mi exprim recunoştinţa pentru ocazia care mi s-a oferit să particip la această conferinţă pentru adulţi necăsătoriţi unde am fost primită cu prietenie de către fraţii şi surorile din Biserică. Din cuvântările Preşedintelui şi surorii Ivory şi a celorlalţi vorbitori am putut să înţeleg mai bine importanţa Cărţii lui Mormon. Am îndrăgit mai mult această Biserică.”

România este mare, iar ocaziile acestor adulţi necăsătoriţi pentru a se aduna şi a cunoaşte alţi adulţi necăsătoriţi din Biserică sunt destul de rare, datorită vieţii de zi cu zi. Dar când se iveşte ocazia ei sunt foarte fericiţi şi dornici de a participa, pentru a se cunoaşte şi, de ce nu, pentru a-şi găsi perechea.

Marius Cristescu, din congregaţia din Piteşti a vorbit exact despre acest lucru atunci când a spus: „Ocazia de a fi la conferinţa adulţilor necăsătoriţi creează o identitate stabilă a membrilor Bisericii în nevoia reală de a interacţiona cu alte persoane sau alte informaţii în vederea găsirii jumătăţii umane a fiecăruia - aşa văd eu aceste ocazii dincolo de detaliile şi evenimentele înălţătoare spiritual şi moral al eventului în sine.”

Printre organizatorii acestui eveniment s-au găsit şi vârstnicul şi sora Stratton, cuplu misionar cu timp deplin, care slujesc în România şi sunt profund interesaţi de bunăstarea oamenilor de aici. Dânşii ne-au spus: „ Am fost foarte fericiţi să luăm parte la această conferinţă. Am simţit nevoia unei asemenea întâlniri de mai multe luni şi am fost bucuroşi să vedem aceşti oameni minunaţi făcând efortul de a se aduna laolaltă. Cu toţi s-a simţit minunat. Sperăm că s-au creat legături şi prietenii care vor continua mult timp după această conferinţă.”

Conferinţa a avut un efect foarte pozitiv şi benefic în viaţa adulţilor necăsătoriţi din Districtul Bucureşti, dânşii fiind întăriţi în credinţă şi în determinarea de a merge înainte slujindu-I Domnului şi unul altuia.

„M-am întors acasă cu o mai mare determinare să continui să-mi aduc contribuţia la măreaţa lucrare a Domnului”, a spus Lidia Hirghiligiu, din congregaţia din Iaşi. „M-am simţit minunat, am revăzut chipuri dragi, cunoscute, am făcut cunoştinţe noi, iar activităţile m-au ţinut mereu în priză. Cu alte cuvinte, mi-am reîncărcat bateriile pentru perioada ce urmează. Organizarea a fost foarte foarte bună şi sunt recunoscătoare celor care au lucrat la aceasta. Ce frumoasă este viaţa în această Biserică!”

Îndrumări cu privire la stilul de scris:Când faceţi referire la Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, vă rugăm să folosiţi numele întreg al Bisericii în prima menţiune. Pentru mai multe informaţii despre utilizarea numelui Bisericii, consultaţi Îndrumări cu privire la stilul de scris.