Comunicat de presă

Îndrumări privind îmbrăcămintea misionarilor, revizuite pentru a ajuta la prevenirea bolilor transmise de ţânţari

Îndrumările privind îmbrăcămintea misionarilor Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă au fost revizuite pentru bărbaţii şi femeile care slujesc în zone ale lumii afectate de boli virale transmise de ţânţari, cum ar fi Febra Dengue, Chikungunya şi Zika. Noile îndrumări privind sănătatea şi siguranţa misionarilor au fost anunţate de Prima Preşedinţie şi de Cvorumul celor Doisprezece Apostoli vineri, 20 mai 2016.

„Agenţii guvernamentale importante, preocupate de ocrotirea sănătăţii şi prevenirea bolilor, au emis, de curând, alerte şi precauţiuni privind răspândirea bolilor virale transmise de ţânţari în zone mari ale lumii”, a spus vârstnicul Gregory A. Schwitzer, director executiv asistent în cadrul Departamentului Misionari şi directorul Diviziei de Servicii pentru Sănătatea Misionarilor.

În cele 230 de misiuni sau, aproximativ, jumătate din misiunile Bisericii în care există risc major de boli transmise de ţânţari, misionarii sunt îndemnaţi în mod ferm să poarte îmbrăcăminte care să acopere pielea expusă, în special, braţele şi picioarele. Surorile misionare care slujesc în misiunile afectate sunt îndemnate ca, în timpul activităţilor de prozelitism, să poarte pantaloni lungi şi largi. Ele vor continua să poarte fuste sau rochii când participă la activităţile desfăşurate în templu şi în timpul adunărilor de preaslăvire de duminica, al adunărilor cu prilejul conferinţelor şi al botezurilor. În zonele în care nu este admis ca femeile (inclusiv surorile misionare) să poarte pantaloni, ele sunt îndemnate să poarte fuste lungi pentru a se proteja de înţepăturile ţânţarilor.

Noile îndrumări se aplică numai în timpul sezoanelor ploioase, când riscul bolilor transmise de ţânţari este ridicat. Informaţiile sunt transmise tuturor preşedinţilor de misiune şi, de asemenea, vor fi transmise misionarilor nou chemaţi. Aceste zone includ părţi din Africa, Asia, zona Mării Caraibilor, America Centrală, Europa, Mexic, zona Oceanului Pacific, Filipine şi America de Sud.

Pe lângă acestea, Biserica a anunţat că va finanţa, pentru misionarii din întreaga lume, achiziţionarea de soluţie insecticidă permethrin şi insecticide care conţin DEET. De mulţi ani, misionarii cu timp deplin din zonele infestate de ţânţari au fost îndemnaţi să poarte îmbrăcăminte impregnată cu permethrin şi să aplice, cu regularitae, insecticide care conţin DEET.

„Încurajăm şi instruim forţa noastră misionară să pună în practică aceste măsuri preventive şi, de asemenea, încurajăm toţi membrii să ia în considerare aceste măsuri pentru ei şi familiile lor”, a adăugat vârstnicul Schwitzer.

„Vom continua să supraveghem şi să evaluăm răspândirea acestor boli şi, acolo unde va fi nevoie, vom aduce îmbunătăţiri acestor îndrumări, acordând cea mai mare prioritate sănătăţii şi siguranţei misionarilor”, se spune în declaraţia Primei Preşedinţii. „Continuăm să le recomandăm misionarilor ca, acolo unde este posibil, să evite apele stătătoare, în special în jurul cartierelor de locuinţe şi al apartamentelor lor.”

Detalii ale îndrumărilor privind îmbrăcămintea şi îngrijirea misionarilor revizuite pot fi găsite online.

Îndrumări cu privire la stilul de scris:Când faceţi referire la Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, vă rugăm să folosiţi numele întreg al Bisericii în prima menţiune. Pentru mai multe informaţii despre utilizarea numelui Bisericii, consultaţi Îndrumări cu privire la stilul de scris.