Subiect

Informaţii cu privire la drepturi şi utilizare (actualizate la 21/2/2012)

CONDIŢII DE UTILIZARE 

Prin utilizarea acestui site, sunteţi de acord cu condiţiile indicate mai jos. Dacă nu sunteţi de acord cu unele dintre condiţii, nu utilizaţi acest site. Ne rezervăm dreptul de a modifica oricând aceste condiţii, aşadar vă rugăm să urmăriţi eventualele modificări ale termenilor de fiecare dată când utilizaţi site-ul. Utilizarea continuă a site-ului după ce modificările la aceste condiţii sunt postate reprezintă consimţământul dumneavoastră că acceptaţi aceste modificări.

LICENŢE ŞI RESTRICŢII

Acest site este deţinut şi administrat de Corporaţia Preşedintelui Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă. Toate materialele incluse în acest site (inclusiv materialele vizuale, textul, iconurile, afişajele, bazele de date, resursele media şi informaţiile generale) sunt deţinute sau licenţiate de noi. Puteţi vizualiza, descărca şi tipări materiale de pe acest site doar pentru uz personal, în scopuri necomerciale, dacă nu se specifică altfel. Pe lângă aceasta, materialele pot fi reproduse de personalul departamentul media pentru a fi folosite pe forumuri obişnuite de ştiri publice, dacă nu se specifică altfel. Pe lângă aceasta, materialele pot fi reproduse de personalul departamentul media pentru a fi folosite pe forumuri obişnuite de ştiri publice, dacă nu se specifică altfel. Postarea materialelor de pe acest site pe un alt site web sau pe o reţea de calculatoare fără permisiunea noastră este interzisă. Transmiterea sau distribuirea materialelor de pe acest site pe alte site-uri este interzisă. Folosirea acestui site sau a informaţiilor cuprinse în el (inclusiv numele şi adresele celor care au transmis informaţii) pentru a vinde, a promova produse sau servicii, pentru a căuta obţinerea de clienţi sau pentru oricare alt scop comercial este interzisă.

Fără a ţine seama de cele menţionate anterior, ne rezervăm şi dreptul exclusiv de a respinge, anula sau limita posibilitatea de utilizare a acestui site, inclusiv reproducerea conţinutului site-ului. Cu toate acestea, nu este responsabilitatea noastră să decidem ce înseamnă „utilizare corectă” pentru persoanele care doresc să folosească materiale de pe acest site. Aceea este responsabilitatea exclusivă a utilizatorului. Mai mult, nu suntem obligaţi să oferim surse suplimentare ale citatelor, nici nu garantăm că materialele sunt autorizate în vederea utilizărilor alternative. Aceasta este, de asemenea, responsabilitatea exclusivă a utilizatorului. Cu toate acestea, Biserica îşi păstrează dreptul de a împiedica utilizarea ilicită a materialelor sale şi de a interpreta termenii „utilizare corectă” după cum dictează legea.

CODUL DE CONDUITĂ

Sunteţi de acord ca, în mod individual sau colectiv, să nu transmiteţi sau să postaţi informaţii pe acest site care pot fi primejdioase sau jignitoare pentru alţi utilizatori şi să nu vă daţi drept altcineva pentru a vă ascunde identitatea sau pentru a implica pe altcineva în astfel de acţiuni. Sunteţi de acord să nu întreprindeţi nimic care să întrerupă fluxul de date de pe acest site, să îngreuneze funcţiile sau performanţa acestui site sau prin care să vă sustrageţi de la oricare dintre controalele sau regulile de utilizare pe care le-am implementat. Înţelegeţi că acţiunile primejdioase sau jignitoare pot avea ca rezultat revocarea dreptului dumneavoastră de a utiliza acest site şi înaintarea de plângere penală împotriva dumneavoastră.

LEGĂTURI CĂTRE ALTE SITE-URI

În folosul dumneavoastră, acest site conţine linkuri către site-uri administrate de alţii. Aceste site-uri nu sunt administrate sau controlate de noi şi nu suntem răspunzători de conţinutul lor. Deşi am depus tot eforul pentru a face legături către site-uri cu un conţinut estetic şi adecvat, este posibil ca unele dintre ele să conţină materiale neadecvate sau îndoielnice. Dacă descoperiţi astfel de materiale în timpul utilizării site-ului, vă rugăm să ne înştiinţaţi imediat.

Credem că cei care oferă informaţii pe Internet se aşteaptă ca acestea să devină disponibile publicului la scală largă. De aceea, considerăm că, într-adevăr, crearea de legături către alte site-uri este permisă din punct de vedere legal şi în concordanţă cu aşteptările celor care utilizează Internetul. Cu toate acestea, dacă accesul la un anumit site ar trebui să fie restricţionat, utilizatorul site-ului trebuie să ne înştiinţeze în cel mai scurt timp posibil.

JURISDICŢIA ŞI LEGEA ÎN VIGOARE

Acest acord este guvernat de legile statului Utah din Statele Unite ale Americii, referitoare la convenţiile acceptate şi aplicabile numai pe teritoriul acestui stat, şi nu va face obiectul unor contradicţii între legi. Orice acţiune de încălcare a acestui acord sau orice problemă legată de acest site vor fi aduse în faţa tribunalelor acestui stat sau cele federale, aflate în ţinutului Salt Lake, Utah şi, prin prezenta, consimţiţi şi vă supuneţi jurisdicţiei unor astfel de tribunale în cazul judecării unei astfel de acţiuni. Dacă vreuna dintre prevederile acestui acord este ilegală, nulă sau inaplicabilă în totalitate sau parţial, restul prevederilor nu vor fi afectate, cu excepţia cazului în care noi stabilim că prevederea invalidată sau inaplicabilă este o condiţie esenţială a acordului, situaţie în care noi putem amenda convenţia după cum dorim.

RĂSPUNDERE LIMITATĂ

Nu suntem răspunzători de nicio pagubă intenţionată sau care este o consecinţă a utilizării de către dumneavoastră sau a incapacităţii dumneavoastră de a utiliza materialele de pe acest site sau de pe oricare alt site cu care există o legătură, inclusiv, dar fără a se limita la, pierderea de profituri, încetarea unei afaceri şi pierderea programelor sau a altor date din sistemul dumneavoastră de gestionare a informaţiilor. Răspunderea noastră totală faţă de dumneavoastră pentru pagubele, pierderile şi chemările în judecată nu va depăşi, în nici o situaţie, suma pe care o plătiţi, dacă există, pentru a accesa acest site sau oricare alt site cu care există o legătură.

ACT DE RENUNŢARE

MATERIALELE DE PE ACEST SITE ŞI DE PE ORICARE ALT SITE CU CARE EXISTĂ O LEGĂTURĂ SUNT OFERITE „CA ATARE” ŞI SUNT FĂRĂ GARANŢII DE NICIUN FEL, FIE ACESTEA EXPRIMATE SAU PRESUPUSE. ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGISLAŢIA ÎN VIGOARE, NOI NEGĂM RĂSPUNDEREA PENTRU TOATE GARANŢIILE, EXPRIMATE SAU IMPLICATE, INCLUSIV, DAR NELIMITATE LA GARANŢIILE DE TITLU ŞI GARANŢIILE IMPLICATE DE CARACTERUL VANDABIL ŞI UTILITATEA PENTRU UN ANUMIT SCOP. NOI NU GARANTĂM CĂ FUNCŢIILE PE CARE LE CONŢINE ACEST SITE NU VOR FI ÎNTRERUPTE SAU VOR FI FĂRĂ ERORI, CĂ DEFECTELE VOR FI CORECTATE SAU CĂ ACEST SITE SAU SERVER-UL CARE ÎL PUNE LA DISPOZIŢIE NU VOR PUTEA FI AFECTAŢI DE VIRUŞI SAU ALTE ELEMENTE DĂUNĂTOARE.

MĂRCI ÎNREGISTRATE

„Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă”, „Liahona”, „Cartea lui Mormon” şi „Mormon” sunt mărci înregistrate de Intellectual Reserve, Inc.

ÎNTREBĂRI ŞI SOLICITĂRI CU PRIVIRE LA DREPTURILE DE AUTOR

Pentru asistenţă sau informaţii suplimentare privind materialele pentru care Biserica deţine drept de autor, puteţi contacta Biroul pentru proprietate intelectuală al Bisericii la:

Telefon: 801-240-3959 sau 1-800-453-3860, int. 2-3959

Fax: 801-240-1187

E-mail: cor-intellectualproperty@ldschurch.org.

Pentru a solicita utilizarea de materiale pentru care Biserica deţine drept de autor, vă rugăm să completaţi formularul corespunzător solicitării dumneavoastră:

Pentru solicitări generale: Formular pentru solicitarea utilizării de materiale cu drept de autor

Pentru materiale ce vor fi folosite într-un manuscris: Solicitare utilizare de materiale cu drept de autor – Formular pentru manuscris

Pentru crearea de aranjamente muzicale: Solicitare utilizare de materiale cu drept de autor – Formular pentru aranjamente muzicale

Formularul de solicitare şi alte materiale necesare, aşa cum sunt menţionate în formularul de solicitare, pot fi trimise la:

Attention: Licensing
Intellectual Property Office
50 East North Temple Street
Salt Lake City, Utah 84150-0018

De asemenea, puteţi trimite formularul prin fax sau e-mail la numărul de fax sau adresa de e-mail menţionate mai sus.

Notă.Pentru a trimite un răspuns la o solicitare personală este nevoie de două, până la patru săptămâni; în cazul solicitărilor comerciale este nevoie de patru, până la şase săptămâni pentru a primi răspuns.

Data intrării în vigoare: 21 februarie 2012

Îndrumări cu privire la stilul de scris:Când faceţi referire la Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, vă rugăm să folosiţi numele întreg al Bisericii în prima menţiune. Pentru mai multe informaţii despre utilizarea numelui Bisericii, consultaţi Îndrumări cu privire la stilul de scris.