Christ_statue.jpeg
Comunicat de presă

Zona Europa: Zi de rugăciune și post

Președinția Zonei Europa a Bisericii lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă trimite următoarea scrisoare:

Dragi surori și frați,

Evenimentele din zilele recente depun mărturie că lumea este tulburată. Inimile și rugăciunile noastre se îndreaptă către toți cei care suferă și ale căror vieți au fost schimbate. În calitate de ucenici ai lui Isus Hristos, Prințul păcii, noi tânjim după soluții, alinare și pace în aceste vremuri.

Una dintre misiunile desemnate de Divinitate ale Bisericii este să aibă grijă de cei aflați la nevoie. Suntem recunoscători și uimiți pe măsură ce ne gândim la generozitatea multora dintre dumneavoastră din zona noastră care ne-au contactat pentru a-și oferi ajutorul. Toți cei care au dorința de a sluji și de a contribui sunt invitați să-și coordoneze eforturile cu președintele lor de țăruș sau – pentru proiectele care implică mai mulți țăruși – sub conducerea autorității zonei-Cei Șaptezeci din jurisdicția lor. Vă asigurăm că Serviciile pentru sprijinirea bunăstării și bizuirii pe forțele proprii de la nivel de zonă au identificat deja posibile proiecte de asistență și vor continua să observe cum evoluează lucrurile și să identifice moduri de a-i ajuta pe cei aflați la nevoie.

Suntem recunoscători pentru bunătatea, dragostea și grija sinceră pe care le vedem și le simțim din partea atâtor mulți oameni. Suntem, de asemenea, recunoscători pentru donațiile generoase către fondurile umanitare ale Bisericii și fondurile pentru donații de post care ne permit să-i ajutăm pe cei aflați la nevoie.

Pe lângă faptul de a acorda ajutor temporal, invităm toți membrii să participe la o zi de rugăciune și post pentru pace care va avea loc în toată zona duminică, 6 martie 2022. Împreună, ne vom îndrepta inimile și gândurile către cei care au parte de tulburare și suferință.

Cu fermitate în Hristos, ne rugăm ca, pe măsură ce suntem uniți având dragoste și credință, să putem să aducem o schimbare în această lume tulburată. Mai mult, avem încredere că „dragostea perfectă alungă orice teamă” (Moroni 8:16). Avem încredere că, având ajutorul Domnului, vom înălța inimi și suflete.

Depunem mărturie că Evanghelia lui Isus Hristos este răspunsul tuturor problemelor, încercărilor și întrebărilor vieții și invităm toți oamenii de bună credință să se îndrepte spre Hristos. Depunem mărturie că El este Salvatorul lumii, singura sursă adevărată de pace trainică.

Cu stimă,        

Președinția Zonei Europa

           

Massimo De Feo

Erich W. Kopischke

Ruben V. Alliaud        

Îndrumări cu privire la stilul de scris:Când faceţi referire la Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, vă rugăm să folosiţi numele întreg al Bisericii în prima menţiune. Pentru mai multe informaţii despre utilizarea numelui Bisericii, consultaţi Îndrumări cu privire la stilul de scris.