Comunicat de presă

Transmisiunea adunării de preaslăvire adresată credincioşilor din Europa de Vest: Fiţi tari şi arătaţi compasiune

Zeci de mii de membri şi prieteni ai Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă din 72 de ţăruşi şi 28 de districte s-au adunat în ziua de duminică, 5 iunie 2016, pentru a fi împreună şi pentru a fi edificaţi de către conducătorii oficianţi. Mesajele au fost difuzate caselor de întruniri din toată Europa de Vest de la Centrul de conferinţe din Salt Lake City şi din Frankfurt, Germania. În mod simultan, traducerea a fost oferită în 18 limbi.

Vorbitorii aceastei transmisiuni i-au încurajat pe participanţi să fie puternici în credinţă şi să dea o mână de ajutor celor care au nevoie. Discursurile de deschidere şi de închidere au fost adăugate la nivel local, înainte şi după difuzare.

Vârstnicul Randall K. Bennett din Cei Şaptezeci i-a asigurat pe ascultători că vieţile lor vor fi binecuvânte dacă se concentrează asupra simplicităţii Evangheliei lui Isus Hristos.

Vârstnicul Patrick Kearon, preşedintele Zonei Europa a Bisericii, l-a citat pe profetul Joseph Smith: „Dragostea este una dintre caracteristicile principale ale Dumnezeirii şi trebuie să fie manifestată de către cei care aspiră să fie fiii lui Dumnezeu”. El i-a invitat pe cei prezenţi să-şi reamintească cuvântarea preşedintei generale a Societăţii de Alinare, Linda K. Burton, precum şi cuvântarea sa din cadrul ultimei conferinţe generale şi să ia în considerare modurile prin care pot oferi speranţă şi sprijin refugiaţilor din zonele lor.

Sora Bonnie L. Oscarson, preşedinta generală a Tinerelor Fete, şi-a exprimat recunoştinţa şi admiraţia faţă de membrii Bisericii din Europa, care arată compasiune şi slujesc celor care caută refugiu. Dânsa s-a adresat tinerilor Bisericii, încurajându-i să-şi întărească credinţa şi să fie neclintiţi în adevăr.

Templul este casa Domnului. Episcopul Gérald Caussé, episcopul care prezidează al Bisericii, a spus că, dacă participăm cu regularitate la rânduielile din templu vom dobândi putere spirituală, iar familiile vor fi unite.

D. Todd Christofferson din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli a spus: Adevăraţii urmaşi ai lui Isus Hristos vor păzi poruncile lui Dumnezeu şi vor fi caritabili cu aproapele lor.

Îndrumări cu privire la stilul de scris:Când faceţi referire la Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, vă rugăm să folosiţi numele întreg al Bisericii în prima menţiune. Pentru mai multe informaţii despre utilizarea numelui Bisericii, consultaţi Îndrumări cu privire la stilul de scris.