Resurse suplimentare

Seara în familie - Cronologie

Lista de mai jos enumeră date importante cu privire la seara în familie.

27 aprilie 1915
Invitaţia Primei Preşedinţii (Joseph F. Smith, Anthon H. Lund and Charles W. Penrose) de a desfăşura „seara în familie”.

ianuarie 1965
Se subliniază, din nou, importanţa serilor în familie de către Preşedintele David O. McKay; se publică manualului pentru seara în familie. Se dau îndrumări persoanelor care desfăşoară seara în familie chiar dacă nu trăiesc acasă, precum studenţii sau alţi adulţi necăsătoriţi care se adună într-un grup.

1970
Ziua de luni a fost aleasă pentru a fi seara în familie pretutindeni în toată Biserica; nicio altă activitate sau adunare din cadrul Bisericii nu trebuie să fie planificată în acea seară.

1985
După 20 de ani, timp în care s-a publicat anual un manual pentru seara în familie, a fost introdus manualul Family Home Evening Resource Book (Cartea de resurse pentru seara în familie), manual tipărit şi astăzi.

1987
Suplimentul video pentru seara în familie, incluzând 19 videoclipuri, este produs şi distribuit.

Pentru mai multe informaţii cu privire la seara în familie vizitaţi redactiamormona.ro.

Îndrumări cu privire la stilul de scris:Când faceţi referire la Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, vă rugăm să folosiţi numele întreg al Bisericii în prima menţiune. Pentru mai multe informaţii despre utilizarea numelui Bisericii, consultaţi Îndrumări cu privire la stilul de scris.